Implikacije uvrštavanja prava na pristup informacijama javnog sektora u Ustav Republike Hrvatske

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

Autor: Alen Rajko