proračun; proračun Europske unije; tekući proračun; kapitalni proračun; sudionički (participativni) proračun; proračunsko pravo;

POJMOVNIK

Autor: Tereza Rogić Lugarić