Uloga vijećnika u upravljanju i razvoju gradova u Hrvatskoj

RECENZIRANI RADOVI

Autor: Dubravka Jurlina Alibegović; Suzana Slijepčević;