Položaj javnopravnih tijela u novom hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost

JAVNE FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Autor: Stjepan Gadžo