Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja

UPRAVNA TEORIJA

Autor: Teo Giljević