Državni savjet; dva sudska poretka; potpredsjednik Državnog savjeta; Nacionalna upravna škola; Sud za sporove o sukobu nadležnosti; suradnici pravosuđa; tužba zbog prekoračenja nadležnosti; upravni spor pune jurisdikcije

POJMOVNIK

Autor: Bosiljka Britvić Vetma