akti uprave, naputak, nacionalnost, državljanstvo, apatrid, bipatrid, boravište, Državni savjet, nezakonitost, ekscepcija nezakonitosti, détournement de pouvoir, evidencija, osobno ime, osobna iskaznica, izvlaštenje, koncesija, nadzor, nadležnost

POJMOVNIK

Autor: Marko Šikić