Dopustivost upravne tužbe protiv ukidnog rješenja u disciplinskom postupku provedenom prema odredbama Zakona o kaznenom postupku

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Autor: Damir Juras