ciljevi javnih politika; dionici javnih politika; distributivna politika; dizajn javnih politika; evaluacija politike; formulacija politike; implementacija politike; instrumenti javnih politika; ishod (rezultat) politike; javna dobra;

POJMOVNIK

Autor: Zdravko Petak