Implikacije završne odredbe novele Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

Autor: Alen Rajko