Teritorijalna osnova lokalne samouprave – opća načela teritorijalne podjele te uvjeti i faktori koji ju determiniraju

RECENZIRANI RADOVI

Autor: Stjepan Ivanišević