Javno-privatno partnerstvo kao nefiskalni instrument financiranja javnih interesa

RECENZIRANI RADOVI

Autor: Jure Šimović; Tereza Rogić Lugarić; Hrvoje Šimović; Božo Vuletić-Antić;