Strateško planiranje i programski proračun: put do razvojnih rezultata na lokalnoj i regionalnoj razini

RECENZIRANI RADOVI

Autor: Dubravka Jurlina Alibegović