Upravljanje zapisima u javnoj upravi: pravna regulacija Republike Hrvatske, Republike Slovenije i međunarodne norme

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

Autor: Karla Kuzle