Obrazovanje za javnu upravu: pregled diplomskih programa javne uprave u tranzicijskim zemljama

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

Autor: Anamarija Musa; Vedran Đulabić; Tijana Vukojičić Tomić; Mihovil Škarica;