Raspuštanje lokalnih predstavničkih tijela i imenovanje povjerenika Vlade

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

Autor: Željka Tropina Godec