Potajno, prikriveno i nepozvano? Aktivnosti Europske komisije vezane za konvergenciju socijalnih službi od općeg interesa u EU

LOKALNE JAVNE SLUŽBE

Autor: Christopher J. Smith; Daniel Rauhut;