Lokalne javne službe u sloveniji – pravni, organizacijski, ekonomski i financijski aspekti

LOKALNE JAVNE SLUŽBE

Autor: Primož Pevcin; Iztok Rakar;