Vizija e-uprave u Slovenij (Trebamo li zakon o e-upravi)

RADOVI

Autor: Senko Pličanič