Modernizacija hrvatske uprave - povijesne odluke, aktualno stanje i razvojne perspektive Zagreb, 25. i 26. travnja 2002. Pozdravni govor Davora Krapca, dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP: MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

Autor: Općenito