Lokalna politička participacija u Europi: izbori i referendumi

LOKALNA DEMOKRACIJA

Autor: Norbert Kersting