Prestanak i mirovanje mandata člana lokalnogpredstavničkog tijela i određivanje njegova zamjenika

RADOVI

Autor: Teodor Antić