Održan znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu

17.2.2017.
Održan znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu

U četvrtak, 16. veljače održan je znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu. Tema ovogodišnjeg skupa bila je Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?, a urednici skupa, kao i knjige koja je okupila radove izlagača na skupu, prof.dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa i doc.dr.sc. Teo Giljević.

Pozdravne govore održali su potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić te prof.dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

U okviru skupa održana su tri panela

Unutar prvog panela koji je moderirala prof. dr.sc. Gordana Marčetić izlaganja su održali prof.dr.sc. Ivan Koprić o demokraciji, decentralizaciji, povjerenju građana i ponosu javnih službenika, te o zaštiti prava građana u odnosu s javnom upravom (rad napisan u suautorstvu s izv. prof. dr.sc. Polonom Kovač i doc. dr.sc. Bosiljkom Britvić Vetma). Povjerenica za informiranje, doc.dr.sc. Anamarija Musagovorila je o transparentnoj i otvorenoj javnoj upravi, dr.sc. Igor Vidačak prezentirao je rad napisan s Petrom Đurman o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću, prof. dr. sc. Josip Kregar i prof. dr.sc. Gordana Marčetić govorili su o otvorenoj vlasti i regulaciji etike u javnoj upravi, Josip Jambrač o participaciji kao mehanizmu lokalnog razvoja, a Helena Masarić o Dječjem gradskom vijeću u Gradu Opatiji.

U okviru drugog panela Boris Milošević izlagao je o decentralizaciji i povjerenju građana, doc. dr. sc. Marijana Grbeša Zenzerović o komuniciranju izvršne vlasti i javne uprave u medijatiziranom okruženju, doc. dr.sc. Jasmina Džinić izložila je rad napisan s doc. dr.sc. Mihovilom Škaricom o ulozi neposredno biranih načelnika i župana u poboljšanju kvalitete odnosa građana i lokalne i regionalne samouprave. Dr.sc. Nikola Popović prezentirao je rad napisan s doc. dr. sc. Anamarijom Musa o razvijanju povjerenja građana i privatnog sektora kao preduvjeta efikasne regulacije,doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak je izlagala rad napisan s dr.sc. Tijanom Vukojičić Tomić o integraciji stranaca i manjina u lokalnu zajednicu, Anka Kekez Koštro je izlagala rad napisan u suautorstvu s dr.sc. Danielom Širinić o slojevitosti upravnih reformi i implementaciji javnih politika, a doc. dr.sc. Teo Giljević je prezentirao rad napisan s doc. dr. sc. Gorankom Lalić Novak o udrugama kao elementu civilnog društva. Moderator je bio prof.dr.sc. Ivan Koprić.

U trećem panelu koji je moderirao doc. dr.sc. Teo Giljević izlaganja su održali prof.dr.sc. Ivan Koprić o one-stop shop načelu u pružanju javnih usluga, izv. prof. dr. sc. Anto Bajo prezentirao je rad napisan s doc. dr.sc. Markom Primorcem i Dariom Runtićem o upravljanju javnim financijama i odgovornosti kao osloncu povjerenja građana, doc. dr.sc. Vedran Đulabić izlagao je rad napisan s doc.dr.sc. Jasminom Džinić i doc.dr.sc. Romeom Manojlović o utjecaju instrumenata javnog menadžmenta na odnose građana i uprave, dr.sc. Mihaela Bronić prezentirala je rad o proračunskoj transparentnosti lokalnih jedinicaizrađen s dr. sc. Katarinom Ott, doc.dr.sc. Anamarija Musa izložila je rad o elektroničkoj upravi kao perspektivi razvoja društva i privatnog sektora, izrađen s prof.dr.sc. Nevenom Vrčekom i doc. dr.sc. Markom Jurićem. Izazovi upravljanja imovinom u vlasništvu lokalnih jedinica bila je tema o kojoj je pričao Marko Ignjatović, a odnosi uprave s korisnicima s naglaskom na poreznu upravu tema izlaganja izv. prof. dr.sc. Tereze Rogić Lugarić. Nakon svih izlaganja otvoren je prostor za pitanja, raspravu te zaključke skupa koje je iznio predsjednik Instituta za javnu upravu prof.dr.sc. Ivan Koprić.

Skup je okupio stotinjak sudionika, najvećim dijelom praktičara zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i regionalnoj samoupravi, ali i članova akademske zajednice, studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, itd.

Svi sudionici znanstveno-stručnog skupa dobili su primjerak knjige Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora kao i dodatne stručne materijale i priručnike za usavršavanje Instituta za javnu upravu.