Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2000. godina

Broj: 1 / 2000

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2000

RADOVI

PRIKAZI

Redovita skupština Instituta za javnu upravu

 • Stranica: 157
 • Autori: Mira Martinec; Ivan Šprajc;

Pero Krijan: Komentar Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

 • Stranica: 161
 • Autor: Dragan Medvedović

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 169
 • Autor: Dario Đerđa

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 175
 • Autor: Zlatan Turčić

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 181
 • Autor: Mira Štern

Broj: 3 / 2000

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2000

RADOVI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 561
 • Autori: Ivan Šprajc; Nataša Weiss;

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 565
 • Autor: Zlatan Turčić

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 575
 • Autor: Mira Štern

Broj: 4 / 2000

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2000

RADOVI

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 753
 • Autori: Marko Šikić; Ivan Šprajc;

Ustavni sud Republike H rvatske

 • Stranica: 763
 • Autor: Zlatan Turčić

Upravni sud Republike H rvatske

 • Stranica: 779
 • Autor: Mira Štern