Etički kodeks uredništva

Etički kodeks uredništva časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava temelji se na preporukama Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics's; http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf). Njime se postavljaju standardi kojih će se uredništvo pridržavati prilikom objave znanstvenih i drugih radova u časopisu.

Glavni urednik i uredništvo u cjelini odgovorni su za sve što je u časopisu objavljeno. Posebno će se štititi pravo na slobodu znanstvenog i stručnog izražavanja, u cilju zadovoljenja javnoga interesa. Vodit će se računa o potrebama koje u znanstvenom, stručnom i profesionalnom smislu pomažu čitateljima, autorima i autoricama, kao i široj javnosti. Uredništvo se obvezuje djelovati u smjeru stalnog poboljšanja kvalitete časopisa, s posebnim naglaskom na uspostavu jasnog procesa za osiguranje kvalitete objavljenih materijala. Vjerujući da je reproduktibilnost ključni element znanstvene metode, uredništvo će voditi računa da su znanstvenoj zajednici dostupni svi materijali potrebni za provjeru objavljenih navoda. S tim će ciljem uredništvo podržavati objavu svih ispravaka, pojašnjenja, povlačenja i isprika vezanih uz radove objavljene u časopisu.

Uredništvo će inzistirati da javnost bude upoznata s financijskim izvorima istraživanja temeljem kojih su nastali radovi objavljeni u časopisu, kako bi se osigurala objektivnost rezultata i ukazalo na potencijalni sukob interesa.

U svojemu odnosu s autorima i autoricama uredništvo će posebno voditi računa da radovi koji su uspješno prošli recenzentski postupak budu i objavljeni. To se odnosi i na situacije promjene uredništva, pri čemu bi novo uredništvo moralo poštovati odluke ranijeg uredništva vezane za objavu članaka koji su uspješno prošli recenzentski postupak. Uredništvo se obvezuje javno i razumljivo istaknuti način provođenja recenzentskog postupka, kao i način žalbe autora/ica na odluku uredništva i/ili recenzenata. Uredništvo će od potencijalnih recenzenata tražiti da ukažu na potencijalne sukobe interesa koji bi mogli utjecati na njihovu ocjenu znanstvenoga rada koji recenziraju. Ako je recenzentski postupak anoniman recenzenti imaju pravu od uredništva očekivati zaštitu njihova identita.

Uredništvo se obvezuje na poštivanje svih zakonskih, podzakonskih i drugih propisa vezanih uz zaštitu podataka prikupljenih tijekom istraživačkog procesa, na kojima se temelji znanstveni rad, a koji nisu relevantni za razumijevanje samog rada. Ako se iz rada mogu razaznati pojedinci koji su u istraživanje uključeni, uredništvo će učiniti sve što je u njegovoj moći da osigura pisani pristanak na objavu podataka, osim u slučajevima kada javni interes preteže na osobnim. Bez obzira na to, uredništvo će inzistirati na etičkom provođenju istraživanja, vodeći računa da su radovi nastali temeljem istraživanja koje časopis objavljuje pratili upute o etičkom postupanju, a autori/ice osigurali pristana nadležnih institucija.

U svim će slučajevima potencijalnog neetičnog ili neprofesionalnog djelovanja, uredništvo promptno reagirati, prateći upute COPE-a. Prije svega uredništvo će svaku optužbu uzeti u obzir, tražiti odgovor od optuženog autora/ice ili nekog drugog relevantnog pojedinca ili tijela. Ako se neprofesionalno i neetično djelovanje dokaže, uredništvo će učiniti sve da prvom mogućom prilikom ukaže na to transparentno i u dobroj namjeri.