Izvješće o radu 2010. - 2013.

Na izbornoj sjednici Skupštine Instituta održanoj 20. prosinca 2010. godine izabrano je Tajništvo Instituta u sastavu Slavica Banić, glavna tajnica, Ljiljana Karlovčan-Đurović, Nives Kopajtich-Škrlec, Marko Kovačić, doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, Davor Ljubanović, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, Branimir Posavec i Jasminka Trzun. Tajništvo je održalo četiri sjednice, i to 3. veljače 2011., 27. lipnja 2011., 24. veljače 2012., te 19. listopada 2012.

Nakon podnošenja ovog Izvješća bit će sazvana još jedna sjednica Tajništva, radi pripreme izborne sjednice Skupštine Instituta.

Na navedenoj izbornoj sjednici Skupštine Instituta bio je izabran Nadzorni odbor Instituta u sastavu Jasna Prka, predsjednica, Davorin Mlakar i Gordan Radin. Nadzorni odbor nije održavao sjednice prije podnošenja ovog Izvješća, ali će sjednica biti sazvana u sklopu priprema za održavanje izborne sjednice Skupštine Instituta.

Na istoj izbornoj sjednici Skupštine Instituta bio je izabran i predsjednik Instituta, prof. dr. sc. Ivan Koprić.

Tijela Instituta djelovala su aktivno i uspješno, nastojeći razviti niz tradicionalnih i novih aktivnosti Udruge. Suradnja Tajništva, Nadzornog odbora i Predsjednika bila je primjerna. Mnoštvo aktivnosti provedeno je koordinacijom i djelovanjem članova tih tijela i bez formalnog sazivanja sjednica, što je osiguralo fleksibilniji pristup, brže reagiranje i općenito vrlo dobre rezultate djelovanja Udruge.

Na popisu članova je oko 260 članova, s tim da je među njima nekoliko institucionalnih članova (Udruga gradova, Udruga hrvatskih diplomata, Državna škola za javnu upravu).

Institut je preko svoje web stranice stavio na raspolaganje mnoštvo stručne literature i drugih izvora, od članaka iz časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava, preko power point prezentacija sa savjetovanja, okruglih stolova i predavanja, do informacija o novim publikacijama i aktualnim događajima. Web stranica je dobro korištena od velikog broja korisnika iz zemlje i inozemstva. Institut je u proteklom razdoblju informacije o svojim aktivnostima stavio i na Facebook stranicu te na Twitter account. Urednik web stranice je Marko Kovačić, koji se brine i za Facebook stranicu, dok se za Twitter account brine Daria Dubajić.

Od svoga postavljanja u listopadu 2009. do danas, web stranice Instituta za javnu upravu zabilježile su ukupno više od 180.000 posjeta (152.288 posjeta na domeni iju.hr + 28.214 posjeta na domeni en.iju.hr), a pregledano je više od 408.000 pojedinačnih stranica (357.200 na domeni iju.hr + 50.919 en.iju.hr). Broj posjeta stranicama kontinuirano raste: tako je u 2010. zabilježeno 17.145 posjet, u 2011. 27.733 posjeta, u 2012. 56.506 posjeta, a do studenoga 2013. 76.291 posjeta.

Na domenama iju.hr i en.iju.hr do sada je postavljeno je 493 članka iz časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava i dvadesetak drugih publikacija i prezentacija, dok je kroz servis SlideShare integrirano 69 prezentacija sa savjetovanja, predavanja i tribina. Sa stranica su tekstovi ukupno preuzeti 31.911 puta, a prezentacije na servisu SlideShare pregledane su ukupno gotovo 80.000 puta (79.966 pregleda). Opseg preuzimanja tekstova na stranicama Instituta (preko 4 GB prometa mjesečno u 2013.) zahtijevao je proširenje prostora na serveru u rujnu 2013. godine. Također, u okviru domene iju.hr od travnja 2013. smještene su i stranice međunarodne konferencije IPSA2013, koje su zabilježile 4.321 posjet.

S ciljem popularizacije rada Instituta na društvenim mrežama, u siječnju 2013. aktiviran je Twitter račun Instituta, a u rujnu 2013. i Facebook stranica, na kojima se najavljuju aktivnosti i objavljuju novosti iz rada Instituta. Zasad Twitter račun prati dvjestotinjak, a Facebook stranicu stotinjak korisnika.

U izvještaju valja istaknuti da je vrlo aktivna članica Instituta doc. dr. sc. Anamarija Musa od strane Hrvatskog sabora imenovana za prvu hrvatsku povjerenicu za informacije, što je veliko priznanje njoj osobno, ali i Institutu. U 2012. je na prijedlog Instituta izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić izabran za vanjskog člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a prof. dr. sc. Ivan Koprić za vanjskog člana Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav. Na prijedlog Instituta je za članicu, a kasnije i za predsjednicu Etičkog povjerenstva od strane Vlade Republike Hrvatske imenovana izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić (prosinac 2012.). Više je članova Instituta imenovano u stručne radne skupine pri Ministarstvu uprave osnovane tijekom 2012. g., kao i u Nacionalnom povjerenstvu za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave, također osnovanom 2012. g.

Institut i dalje djeluje u okviru Zaklade „Dr. sc. Jadranko Crnić“, čiji je predsjednik Zakladne uprave naš član dr. sc. Zoran Pičuljan. Premda su upućeni određeni vrlo kvalitetni prijedlozi, zasad nažalost naši članovi nisu dobili priznanja te Zaklade.

Od 2009. u okviru Instituta djeluje Sekcija prvostupnika javne uprave, s ciljem promicanja upravne struke, popularizacije studija javne uprave, povezivanja prvostupnika javne uprave, proučavanja stručnih upravnih tema i poticanja prvostupnika javne uprave na daljnje formalno obrazovanje i stručno usavršavanje. Sekcija je okupila solidan broj članova, a tajnik Sekcije je Marko Glamočak. Članovi Tajništva Sekcije su, pored tajnika, još i Damir Mikolji, Jelena Jukić, Vesna Zadro i Danijel Pešt.

Sekcija prvostupnika je u izvještajnom razdoblju organizirala četiri stručne tribine, i to:

  1. Reforma sustava agencija. Tribina je održana u Zagrebu 13. prosinca 2010. Predavači su bili doc. dr. sc. Anamarija Musa i Marko Kovačić.
  2. Reforma lokalne samouprave. Tribina je održana u Čakovcu 1. lipnja 2011. Predavači su bili izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, doc. dr. sc. Anamarija Musa i Mihovil Škarica.
  3. Tribina o tajnicima škola je održana u Zagrebu 29. ožujka 2012., a predavači su bili prof. dr. sc. Ivan Koprić, Olivera Marinković (Hrvatska zajednica osnovnih škola) i Biljana Kunej (MZOS).
  4. Predstavljanje specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave održano je u Zagrebu, 17. svibnja 2013., a predavači su bili prof. dr. sc. Ivan Koprić i dr. sc. Zoran Pičuljan.

Sve su tribine bile iznimno dobro posjećene, a rasprava je imala visoku stručnu razinu.

Institut je organizirao još jednu dobro posjećenu tribinu, i to:
- Državna škola za javnu upravu. Tribina je održana u Zagrebu 31. svibnja 2011., a predavači su bili izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić i Veljko Mudrić (DŠJU).

Zajedno s tribinama Sekcije prvostupnika i ranijim tribinama, njihov se ukupni broj popeo na 31 od utemeljenja Instituta.

U proteklom je razdoblju Institut organizirao tri savjetovanja, i to:

  1. Lokalna i regionalna samouprava: između gospodarske krize i članstva u EU. Savjetovanje je održano u Zagrebu 16. studenoga 2011. Urednici savjetovanja su bili doc. dr. sc. Vedran Đulabić i Nives Kopajtich Škrlec, a na savjetovanju je svojim izlaganjem sudjelovalo 10 izlagača.
  2. Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije? Regulacija i privatizacija službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Savjetovanje je održano u Zagrebu 16. studenoga 2012. Izlagalo je jedanaest autora. Urednici savjetovanja su bili prof. dr. sc. Ivan Koprić i doc. dr. sc. Anamarija Musa.
  3. Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora. Savjetovanje je održano u Zagrebu 29. siječnja 2013. Na savjetovanju je održano 13 izlaganja. Urednik savjetovanja je bio prof. dr. sc. Ivan Koprić.

Za sva savjetovanja bili su pripremljeni pisani materijali koji su distribuirani na elektroničkim nosačima, kao i power point prezentacije koje su naknadno postavljene na web stranicu Instituta. Financijski učinci svih savjetovanja bili su pozitivni, naročito zadnje navedenoga. Zajedno s ova tri, ukupni broj savjetovanja koja je Institut održao od osnivanja popeo se na deset.

U proteklom razdoblju Institut je započeo s dvije nove aktivnosti. Jedna je održavanje Foruma za javnu upravu, a druga je organiziranje predavanja gostujućih profesora iz inozemstva. Forum se organizira s Friedrich Ebert Stiftung, koja osigurava punu logističku i financijsku podršku. Urednica Foruma je doc. dr. sc. Anamarija Musa. Institut osigurava i izlagače na Forumu, koji međutim nisu samo naši članovi, nego dolaze i iz drugih institucija. Forum se organizira u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Poslije svakog sastanka objavljuje se publikacija u sunakladništvu FES i Instituta – dosad su objavljene četiri takve publikacije, s pet sastanaka (peta publikacija je u pripremi).

Održano je pet sastanaka Foruma za javnu upravu:

1. Lokalna samouprava i decentralizacija. Sastanak je održan 16. svibnja 2012. Uvodna izlaganja su imali prof. dr. sc. Ivan Koprić i dr. sc. Dubravka Jurlina-Alibegović. Moderirala je doc. dr. sc. Anamarija Musa.

2. Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti. Sastanak je održan 24. listopada 2012. Uvodna izlaganja imali su doc. dr. sc. Vedran Đulabić i Marija Derk (MRRFEU). Moderirao je Neven Šantić (TV RI).
3. Etika i integritet u javnoj upravi. Sastanak je održan 6. veljače 2013. Uvodna izlaganja imali su prof. dr. sc. Josip Kregar i izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić. Moderirala je Marina Škrabalo (GONG).
4. Policy i strategija u javnoj upravi – kako definirati i ostvariti ciljeve? Sastanak je održan 4. lipnja 2013. Uvodna izlaganja imali su prof. dr. sc. Zdravko Petak i dr. sc. Marijana Sumpor (Ekonomski institut, Zagreb). Moderirala je dr. sc. Ana Petek (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu).
5. Transparentnost u javnom upravljanju. Sastanak je održan 6. studenoga 2013. Uvodna izlaganja imale su doc. dr. sc. Anamarija Musa i dr. sc. Mihaela Bronić (Institut za javne financije). Moderirala je Saša Šegrt (GONG).

U proteklom su razdoblju održano jedanaest predavanja profesora iz inozemstva. Predavanja (osim onoga prof. dr. sc. Stanislave Setnikar Cankar) su održana na engleskom jeziku bez prijevoda: 1. Profesor B. Guy Peters (Sveučilište u Pittsburghu, SAD), 14. lipnja 2011. Fifty Years of Public Administration – Theory and Practice.
2. Profesor Pekka Kettunen (Sveučilište Jyväskylä, Finska), 13. travnja 2012. Recent Municipal Territorial Reforms in Finland.
3. Profesor Hal K. Colebatch (Sveučilište New South Wales, Australija), 24. svibnja 2012. Government and Public Policy.
4. Profesor John Halligan (Sveučilište u Canberri, Australija), 17. rujna 2012. Political Advisers and the Civil Service (predavanje pod istim nazivom održao je i 21. rujna 2013. na Pravnom fakultetu u Splitu, uz suorganizaciju Instituta za javnu upravu).
5. Profesor John Halligan (Sveučilište u Canberri, Australija), 26. rujna 2012. Coordination and Collaboration in Government.
6. Profesorica Stanislava Setnikar Cankar, 5. ožujka 2013. O upravnom obrazovanju na Fakultetu za upravu Sveučilišta u Ljubljani.
7. Profesor Fred A. Lazin (Sveučilište Ben Gurion, Izrael), 9. travnja 2013. Israel's Changing Collective Identity.
8. Profesor Pekka Kettunen (Sveučilište Jyväskylä, Finska), 16. svibnja 2013. The Municipal Reformi n Finland in Comparative Perspective.
9. Profesor Tom Christensen (Sveučilište u Oslu, Norveška), 28. svibnja 2013. Comparative Public Sector Reforms – Perspectives and Experiences.
10. Profesor Tom Christensen (Sveučilište u Oslu, Norveška), 29. svibnja 2013. The Norwegian Central Administrative System: Development Features and Principles of Organization.
11. Profesor Jan-Hinrik Meyer-Sahling (Sveučilište u Nottinghamu, Velika Britanija), 15. studenoga 2013. Europeanisation of Public Administration in New and Prospective Member States.

Institut je nastavio objavljivati knjige i priručnike:1. Anica Drmić: Disciplinska odgovornost državnih službenika. Publikacija je objavljena 2011. u sklopu biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje, čiji je urednik doc. dr. sc. Vedran Đulabić.
2. Ivan Koprić, Anamarija Musa, Goranka Lalić Novak: Europski upravni prostor (str. 1-299). Knjiga je 2012. objavljena u sklopu iste Biblioteke.
3. Anamarija Musa, Jasmina Džinić: Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj. Knjiga je 2012. objavljena u istoj Biblioteci.
4. Reforma lokalne i regionalne samouprave (str. 1-334). U knjizi je objavljeno 12 radova. Recenzenti su bili prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, prof. dr. sc. Stane Vlaj, umirovljeni profesor Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija, prof. dr. sc. Borče Davitkovski, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Skopju, Makedonija i prof. dr. sc. Božo Grafenauer, umirovljeni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, Slovenija. Riječ je o zborniku radova s međunarodnom recenzijom. Jedanaest je radova znanstvenog, a jedan stručnog karaktera, pa i čitav skup s kojeg se objavljuje zbornik ima karakter znanstvenog skupa. Knjiga je objavljena 2013. u sklopu Biblioteke Suvremena javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra za javnu upravu i javne financije. Urednik biblioteke Suvremena javna uprava je prof. dr. sc. Ivan Koprić.
5. Lokalna samouprava i lokalni izbori (str. 1-324). Riječ je o publikaciji objavljenoj 2013. u sklopu biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje. Uz uvodnu studiju prof. dr. sc. Ivana Koprića objavljeni su pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o lokalnim izborima, oba sa stvarnim kazalom. Kao prilozi objavljeni su dijelovi Ustava koji se odnose na sustav lokalne samouprave, Europska povelja o lokalnoj samoupravi, lista važnijih zakona koji reguliraju različite aspekte lokalne samouprave te pregled općina i gradova prema broju stanovnika s popisa 2011. Knjigu je uredio doc. dr. sc. Vedran Đulabić, urednik biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje.

U pripremi je još jedna knjiga i dva priručnika:

1. I. Koprić (ur.) (2013) Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj.
2. I. Koprić, A. Musa, V. Đulabić (ur.) (2013) Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini.
3. I. Koprić, V. Đulabić (ur.) (2013) Novi zakonski okvir lokalne samouprave u Hrvatskoj.

Institut je bio među suorganizatorima dviju vrlo zapaženih međunarodnih znanstvenih konferencija održanih u Dubrovniku u lipnju 2011. i u travnju 2013. godine. Suorganizatori su bili istraživački odbori Međunarodne politološke organizacije (IPSA) za javne politike i upravu (RC 32) te za komparativno proučavanje lokalne politike i samouprave (RC 05), Hrvatsko politološko društvo, Pravni fakultet te Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prva konferencija održana je pod naslovom Developing Policy in Different Cultural Contexts: Learning from Study, Learning from Experience, a druga pod naslovom Europeanisation of Public Administration and Public Policies: Sharing Values, Norms and Practices. U organizaciji prve konferencije sudjelovao je prof. dr. sc. Ivan Koprić, dok je glavni organizacijski i programski teret druge konferencije ponijela doc. dr. sc. Anamarija Musa. Na obje konferencije sudjelovalo je ukupno gotovo stotinjak eminentnih svjetskih znanstvenika, a posebnu vrijednost daje sudjelovanje znanstvenika iz regije jugoistočne Europe, hrvatskih znanstvenika, a napose mladih hrvatskih znanstvenika, koji putem te konferencije stječu mogućnost uključivanja u svjetske znanstvene procese. Radovi prezentirani na te dvije konferencije objavljuju se u časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava.

Institut je, osim s Friedrich Ebert Stiftung, uspostavio suradnju s Udrugom hrvatskih diplomata i GONG-om. U suradnji s Udrugom hrvatskih diplomata organizirane su dvije konferencije, i to 18. lipnja 2012. u Zagrebu pod nazivom Dvadeset godina diplomacije Republike Hrvatske te 7. lipnja 2013. također u Zagrebu pod nazivom The Challenges of a Multipolar World. Na prvoj konferenciji je u ime Instituta nastupio doc. dr. sc. Vedran Đulabić, a na drugoj izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

U suradnji s GONG-om organiziran je okrugli stol Politička odgovornost umjesto mitova – za reformu državne uprave, u Zagrebu 12. ožujka 2013., u zgradi Hrvatskog sabora. Prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavio je i komentirao rezultate istraživanja stajališta ključnih dionika reforme državne uprave koje je proveo GONG. Prof. dr. sc. Ivan Koprić i doc. dr. sc. Anamarija Musa sudjelovali su na konferenciji GONG-a Pravo na dobru upravu u hrvatskoj praksi, održanoj u Zagrebu 26. travnja 2013., u okviru panela Kako dobro upravljati agencijama.

Valja istači da je 15. srpnja 2011. održan okrugli stol Položaj nezavisnih regulatora u upravnom i pravnom sustavu Republike Hrvatske, koji su zajednički organizirali Institut i Ministarstvo pravosuđa, uz pet uvodnih izlaganja i sudjelovanje većeg broja eksperata iz različitih institucija.

Institut je sklopio više ugovora o poslovnoj suradnji s raznim institucijama temeljem kojih eksperti – praktičari surađuju s časopisom Hrvatska i komparativna javna uprava.

Institut je uspješno nastavio objavljivati znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, koji se dosad objavljivao u sunakladništvu s Novim informatorom i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a do 2012. i Društvenim veleučilištem u Zagrebu. Nakon spajanja Društvenog veleučilišta sa Sveučilištem u Zagrebu krajem 2011., ostala su tri sunakladnika. Od broja 1/2014. prelazi se na sunakladništvo samo s Pravnim fakultetom, što će donijeti nove organizacijske, personalne i financijske obveze Institutu, s tim da će Institut preuzeti i brigu i prihode od pretplata. Časopis je prilagodio ime sadržaju, tako da je istaknuta komarativna komponenta, te je dodao naziv i na engleskom jeziku, Croatian and Comparative Public Administration, što povećava vidljivost časopisa u međunarodnim razmjerima. Broj pretplata na časopis je nažalost u stalnom padu, što je posljedica gospodarske krize koja traje već više godina. No, broj pretplatnika je još uvijek veći od 100, s tim da ima nekoliko pretplata iz inozemstva. Od broja 4/2012 do uključivo broja 3/2013 časopis se na traženje Pravnog fakulteta dostavlja za još 143 bivša studenta Fakulteta, s tim da Fakultet u cijelosti pokriva troškove tih dodatnih brojeva. Prosječno se godišnje objavi oko 1.200 stranica znanstveno-stručnih priloga. Objavu časopisa već više godina sufinancira i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Objavljuje se godišnje preko 30 znanstvenih radova koji se dvostruko anonimno recenziraju. Velik postotak radova objavljuje se na engleskom jeziku, dok se stručni sadržaji objavljuju na hrvatskom jeziku. Radovi se referiraju u šest uglednih europskih i svjetskih baza, i to:
• Worldwide Political Science Abstracts i PAIS International – Public Affairs Information Service (obje kod Cambridge Scientific Abstracts, San Diego, SAD),
• Public Administration Database for Accessing Publications in European Languages – PA@BABEL (European Group for Public Administration, Bruxelles),
• Public Administration Abstracts i Political Science Complete (obje kod EBSCO Publishing, Ipswich, Massachusetts, SAD),
• International Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale (Paris, France).

Časopis ima međunarodno uredništvo koje sačinjava 21 ugledni profesor iz inozemstva, dok domaće uredništvo sačinjava 18 znanstvenika i eksperata iz različitih institucija. Izvršna urednica je Romea Manojlović, pomoćnik glavnog urednika doc. dr. sc. Vedran Đulabić, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr. sc. Ivan Koprić. Uredništvo ima posebnu e-mail adresu urednistvo_hju@yahoo.com na koju se mogu slati prilozi za objavu.

U časopisu se ažurno objavljuju najave i prikazi savjetovanja i tribina, te tekstovi o radu Instituta. O prethodnoj skupštini Instituta objavljen je tekst u HKJU br. 1/2011., str. 277-279.

Institut je razvio određenu međunarodnu aktivnost, pod vodstvom doc. dr. sc. Goranke Lalić Novak, koja je zadužena za tu komponentu djelovanja Instituta. Valja posebno istaknuti članstvo u NISPAcee, ali i veći broj kontakata koji su uspostavljeni i realizirani kroz druge aktivnosti Instituta (predavanja, radovi, itd.).

U ovom Izvješću valja posebno spomenuti i podršku koju djelovanju Instituta daje Ministarstvo uprave. Od honorarnih suradnika koji daju značajni doprinos radu Instituta za spomenuti je Sanja Cukar, koja obavlja administrativne i druge poslove, Božena Bregović (računovodstvo i financijski poslovi), Marko Kovačić (web stranica i Facebook profil), Daria Dubajić (Twitter) te, odnedavno, Petra Đurman koja preuzima posao oko pretplatnika časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava. U radu Instituta doprinos su dali i mnogi drugi mlađi suradnici, studenti pravnog studija i studija javne uprave. Naravno, glavninu napora iznijeli su članovi, ne samo djelovanjem kroz Institut, nego i angažmanom oko europeizacije hrvatske uprave i širenjem svijesti o ekspertizi kojom Institut raspolaže.

U Zagrebu, 20. studenoga 2013. godine

Predsjednik Instituta za javnu upravu: Prof. dr. sc. Ivan Koprić