Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2021. godina

Broj: 2 / 2021

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2021

PREDGOVOR

Foreword

 • Stranica: 203
 • Autor: Ivan Koprić

MODERNIZACIJA JAVNE UPRAVE

UPRAVLJANJE JAVNIM PROJEKTIMA

Učinkovitost javne uprave u Hrvatskoj u postupcima odabira projekata sufinanciranih putem fondova Europske unije

 • Stranica: 325
 • Autori: Jakša Puljiz; Sanja Maleković; Sanja Tišma;

A Framework for the Selection of Projects at the County Level in Croatia

 • Stranica: 355
 • Autori: Ljudevit Krpan; Drago Pupavac; Robert Maršanić;

Broj: 3 / 2021

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2021

PREDGOVOR

Foreword

 • Stranica: 391
 • Autor: Vedran Đulabić

UPRAVNA MODERNIZACIJA

Coordinated Governance in the VUCA Scenario

 • Stranica: 393
 • Autor: Oscar Mauricio Covarrubias Moreno

Application of Multi-criteria Analysis on Theatres’ Efficiency: Czech and Polish Comparative Case Studies

 • Stranica: 423
 • Autori: Jiří Bečica; Roman Vavrek; Małgorzata Gałecka; Katarzyna Smolny;

JAVNO PRAVO

Petty Offences in Poland between Criminal and Administrative Law

 • Stranica: 427
 • Autori: Maciej Błotnicki; Marek Kulik;

Razvoj pravne zaštite građana putem žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj

 • Stranica: 489
 • Autor: Ana Đanić Čeko

MEĐUNARODNI ODNOSI

Broj: 4 / 2021

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2021

PREDGOVOR

Predgovor

 • Stranica: 597
 • Autor: Ivan Koprić

DEMOKRACIJA I JAVNO UPRAVLJANJE

Implementation and Application of Artificial Intelligence in Selected Public Services

 • Stranica: 601
 • Autori: Nikola Štefanišinová; Nikoleta Jakuš Muthová; Jana Štrangfeldová; Katarina Šulajová;

Evaluation of the Relationship of Democracy and Governance: An Empirical Analysis

 • Stranica: 623
 • Autor: Adnan Karatas

Politika štednje i izborni ciklus: panel analiza jedanaest novih zemalja članica Europske unije

 • Stranica: 653
 • Autori: Velibor Mačkić; Filip Rusmir;

AGENCIJSKI MODEL JAVNE UPRAVE