Zamjenik predsjednika

Prof. dr.sc. Gordana Marčetić

Prof. dr.sc. Gordana Marčetić diplomirala je 1986. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je stekla magisterij iz pravnih znanosti 2004. te doktorat iz pravnih znanosti 2006.

Redovita je profesorica na Katedri upravne znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu na kojem radi od 1998., predsjednica Stručnog vijeća Državne škole za javnu upravu i zamjenica predsjednika Instituta za javnu upravu.

Radila je na Općinskom sudu u Zagrebu, Okružnom privrednom sudu u Zagrebu te u upravnim tijelima Grada Zagreba od 1987-1998. Obavljala je dužnosti ispitivačice Državne ispitne komisije za državne službenike pri Ministarstvu uprave od 2003-2006, tajnice poslijediplomskog specijalističkog/doktorskog studija javnog prava i javne uprave na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 2002-2011, pročelnice Studija javne uprave na Društvenom veleučilištu u Zagrebu od 2007-2011, predsjednice Etičkog povjerenstva za državne službenike RH od 2009-2015, te voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava Pravnog fakulteta u Zagrebu od 2016-2018.

Od 2010. do danas sudjelovala je u radu niza stručnih radnih skupina pri Ministarstvu uprave RH, a od 2013. u nekoliko odbora Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. voditeljica je teorijskih tribina o javnoj upravi instituta za javnu upravu.

Članica je Tajništva Instituta za javnu upravu od 2006. te redovita članica Akademije pravnih znanosti od 2009. U razdoblju od 2007-2011. bila je članica uredništva časopisa "Hrvatska javna uprava", a od 2011-2017. članica uredništva časopisa poslijediplomskih studija Pravnog fakulteta u Zagrebu "Zagrebačka pravna revija". Članica je Kluba pravnika Grada Zagreba, profesionalne mreže UNDP RCPAR i hrvatsko-kanadskog akademskog društva.

Predaje preko petnaest predmeta na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave, stručnom poreznom studiju, studiju agronomije, specijalističkim poslijediplomskim interdisciplinarnim studijima Javna uprava, Upravljanje gradom i Upravljanje krizama, Međunarodnom edukacijskom centru te doktorskom i specijalističkom studiju javnog prava i javne uprave PFZ-a.

Objavila je dvije samostalne knjige, tri knjige kao suautorica, četrdesetak znanstvenih radova u knjigama, zbornicima i znanstvenim časopisima, te dvadesetak stručnih radova i prikaza. Izlagala je na dvadeset i jednoj međunarodnoj i šesnaest domaćih znanstvenih konferencija, dvadesetak okruglih stolova i stručnih tribina te nizu stručnih radionica. Sudjelovala je u petnaest projekata znanstveno-istraživačkog karaktera iz područja javne uprave, od toga dvanaest međunarodnih.

Područja specijalizacije obuhvaćaju javne službenike i službeničko pravo, upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, etiku javne uprave te komparativne i tranzicijske upravne sustave.