Program rada 2014. - 2015.

PROGRAM RADA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU U RAZDOBLJU 2014.-2015. GODINE


I. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

a) Znanstveni projekti: četiri znanstveno-istraživačka projekta.
1. Establishing an operative typology of local governmental systems in Europe, 2014.-2015. Projekt se odvija u okviru istraživačke mreže Observatory on Local Autonomy (OLA). Međunarodni znanstveni projekt.
2. European Mayors, 2014.-2016. Međunarodni znanstveni projekt.
3. Politički savjetnici u Hrvatskoj, 2014.-2016.
4. Mjesna samouprava u Hrvatskoj, 2014.-2016.


b) Međunarodna znanstvena konferencija u suradnji sa International Political Science Association u Dubrovniku, 7.-10. 5. 2015.
Tema iz lokalne samouprave i decentralizacijskih politika. c) Forum za javnu upravu: šest tema u dvogodišnjem razdoblju. Voditeljica: doc. dr. sc. Anamarija Musa. Suorganizacija: Friedrich Ebert Stiftung.

d) Znanstvene tribine. Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić. Tri teorijska razgovora godišnje, ukupno šest u dvogodišnjem razdoblju.

e) Predavanja stranih profesora: tri gostovanja stranih profesora godišnje, ukupno šest u dvogodišnjem razdoblju.

II. NAKLADNIŠTVO

a) Znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 1-4/2014 i 1-4/2015. Ukupni procijenjeni broj stranica: 1.000 godišnje. Sunakladnik: Pravni fakultet u Zagrebu.

b) Priručnici: šest priručnika ukupnog opsega oko 1.000 stranica. Jedan od priručnika sadržavat će radove s godišnjeg savjetovanja 2014., a drugi s godišnjeg savjetovanja 2015.

c) Knjige: tri znanstvene knjige, opsega oko 750 stranica.

III. STRUČNI RAD

a) Godišnje savjetovanje
Savjetovanje Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva, studeni 2014. Tema savjetovanja 2015. odredit će se naknadno.

b) Tribine: tri tribine godišnje, ukupno šest tribina u dvogodišnjem razdoblju.

c) Prijave na projekte.

IV. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I FUNKCIONIRANJE
1. Usklađivanje statuta s novim Zakonom o udrugama, 2014.
2. Uspostava ažurirane baze podataka o članovima, 2014.-2015.
3. Projekt unapređenja poslovnih procesa u Institutu, 2014.-2015.
4. Izrada analize uvjeta za osnivanje znanstvenog instituta, 2015.

V. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA

a) Suradnja sa sveučilištem i znanstvenim institutima

b) Članstvo u Zakladi
dr. sc. Jadranko Crnić.

c) Suradnja s drugim domaćim institucijama: Udruga hrvatskih diplomata, Udruga gradova, Hrvatsko politološko društvo, Hrvatska zajednica županija, i dr.

d) Suradnja s institucijama iz drugih zemalja: potpisivanje sporazuma o suradnji sa srodnim institucijama iz jugoistočne Europe, drugih dijelova Europe i svijeta.

e) Članstvo u međunarodnim stručnim organizacijama

VI. ODNOSI S JAVNOŠĆU
1. Sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, 4-6 važnih propisa godišnje.
2. Izjave o aktualnim pitanjima
3. Redovito dodjeljivanje Nagrade Eugen Pusić za najbolji rad mladih znanstvenika (do 35 godina) i studenata (dvije odvojene kategorije). Nagrađeni radovi objavljuju se u časopisu CCPA/HKJU.
4. Jednotjedna stipendija za mlade znanstvenike iz drugih zemalja u Hrvatskoj, uz obvezu publiciranja jednog znanstvenog rada utemeljenog na podacima prikupljenima u Hrvatskoj u časopisu CCPA/HKJU.


U Zagrebu, 12. lipnja 2014. godine

Predsjednik Instituta za javnu upravu:
Prof. dr. sc. Ivan Koprić