Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2008. godina

Broj: 1 / 2008

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2008

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

RECENZIRANI RADOVI

PRIKAZI

Eugen Pusić: Javna uprava i društvena teorija

 • Stranica: 229
 • Autor: Mihovil Škarica

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 241
 • Autori: Frane Staničić; Lana Ofak;

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 267
 • Autor: Jasna Omejec

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 281
 • Autor: Dunja Jurić Knežević

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 2 / 2008

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2008

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

RECENZIRANI RADOVI

Europska iskustva u decentralizaciji upravljanja velikim gradovima

 • Stranica: 407
 • Autor: Stjepan Ivanišević

Analiza razvoja regulacije općeg upravnog postupka u Sloveniji

 • Stranica: 421
 • Autor: Polonca Kovač

Javne politike i problemi modernog upravljanja

 • Stranica: 443
 • Autor: Zdravko Petak

Osnovne crte kompjutorizovane javne uprave

 • Stranica: 463
 • Autor: Mirlinda Batali

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 487
 • Autor: Meri Dominis Herman

Središnji državni ured za upravu

 • Stranica: 493
 • Autor: Sanda Pipunić

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje

 • Stranica: 507
 • Autor: Josip Bienenfeld

VIJESTI

Okrugli stol: Hrvatska država i uprava – stanje i perspektive

 • Stranica: 521
 • Autori: Jasmina Džinić; Mihovil Škarica;

Seminar: Decentralizacija kulturne politike u Republici Hrvatskoj u europskom kontekstu

 • Stranica: 527
 • Autor: Bosiljka Britvić Vetma

Četrnaesto savjetovanje pravnika: Vlasništvo – obveze – postupak

 • Stranica: 532
 • Autori: Dario Đerđa; Gabrijela Mihelčić;

Godišnja izborna skupština Instituta za javnu upravu

 • Stranica: 537
 • Autor: Sanja Nimac

POJMOVNIK

Broj: 3 / 2008

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2008

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

Managing Public Administration Reform in Croatia

 • Stranica: 551
 • Autor: Ivan Koprić

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

Reforma sustava upravnog sudovanja u Hrvatskoj

 • Stranica: 567
 • Autor: Općenito

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

Status glavnih gradova (prijevod)

 • Stranica: 587
 • Autor: Općenito

Samoupravni djelokrug u zaštiti okoliša

 • Stranica: 631
 • Autor: Gordana Horvat

RECENZIRANI RADOVI

PRIKAZI

Robert Blažević: Upravna znanost

 • Stranica: 785
 • Autor: Dana Dobrić

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Premještaj policijskih službenika

 • Stranica: 791
 • Autor: Damir Juras

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 803
 • Autor: Slavica Banić

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 821
 • Autor: Inga Vezmar Barlek

Središnji državni ured za upravu

 • Stranica: 825
 • Autor: Sanda Pipunić

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 4 / 2008

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2008

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

Analiza poslova u hrvatskoj državnoj upravi

 • Stranica: 867
 • Autor: Kristina Ratković

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

RECENZIRANI RADOVI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 1105
 • Autori: Frane Staničić; Lana Ofak;

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 1115
 • Autor: Slavica Banić

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 1131
 • Autor: Meri Dominis Herman

Središnji državni ured za upravu

 • Stranica: 1135
 • Autor: Sanda Pipunić

VIJESTI

O EGPA PA@BABEL bazi sažetaka

 • Stranica: 1140
 • Autor: Općenito

2. mednarodni simpozij o razvoju javne uprave v jugovzhodni Evropi

 • Stranica: 1145
 • Autori: Primož Pevcin; Barbara Grošelj;

Treća regionalna radionica o reformi državne službe u području zapadnog Balkana

 • Stranica: 1148
 • Autor: Jasmina Džinić

Konferencija Socijalna prava kao temeljna ljudska prava

 • Stranica: 1154
 • Autori: Nada Bodiroga Vukobrat; Sanja Barić;

Utemeljenje Nacionalnog vijeća za vrednovanje modernizacije državne uprave

 • Stranica: 1157
 • Autor: Ivan Koprić

Najava godišnjeg savjetovanja Instituta za javnu upravu

 • Stranica: 1159
 • Autor: Vedran Đulabić

Institut za javnu upravu – aktivnosti

 • Stranica: 1161
 • Autor: Ivan Koprić

Tribina o novom Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 • Stranica: 1165
 • Autor: Teo Giljević

POJMOVNIK