Riječ glavnog urednika

Časopis Hrvatska i komparativna javna uprava ulazi u sedamnaestu godinu izlaženja.

Od samih početaka 1999. časopis je napredovao te se prilagodio potrebama moderne javne uprave. Do 2011. časopis je izlazio pod imenom Hrvatska javna uprava, no od 2011. prihvaća se naziv Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration. Promjenom imena časopisa izražavaju se tri temeljna cilja časopisa: povećanje udjela objavljenih znanstvenih radova na najmanje 50% ukupnog teksta,otvaranje časopisa autorima i suradnicima iz inozemstva, te objavljivanje većeg broja radova na engleskom jeziku, ali i očuvanje snažne stručne komponente časopisa uz redovito objavljivanje stručnih članaka te sudske i upravne prakse.

Radi ispunjena zadanih ciljeva, časopis ima međunarodno uredništvo koje čini niz uglednih znanstvenika s područja javne uprave i srodnih odnosno dodirnih znanstvenih disciplina. Recenzijski postupak temelji se na dvostrukoj anonimnoj recenziji pri čemu je barem jedna recenzija međunarodna, s tim da se kod nacionalnih tema nastoji dobiti barem jedna recenzija od znanstvenika iz zemlje obrađene u radu. Minimalni znanstveni stupanj recenzenta je doktorat znanosti. U časopisu se objavljuju isključivo prethodno neobjavljeni radovi, a nakon predaje rada autori obavezno potpisuju izjavu o autorstvu kojom jamče za autorstvo podnesenog rada i poštivanje etičkih standarda.

Zbog kvalitete recenzijskog postupka kao i drugih relevantnih elemenata časopis već dulji period podupire i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a časopis je indeksiran u nizu relevantnih svjetskih baza.

Dugovječnost i kvalitetu časopisa dokazuje podatak je da je periodu 2011.-2016. objavljeno više od 6.000 stranica časopisa, od čega se više od 70% stranica odnosilo na znanstvene radove. Postotak udjela radova čiji autori su znanstvenici ili praktičari izvan Republike Hrvatske je narastao na 50% ukupnog broja, a postotak radova objavljenih na hrvatskom i engleskom jeziku je identičan. Uz to, sačuvana je i stručna komponenta časopisa budući da je objavljeno i više od 250 nerecenziranih priloga (prikaz knjiga, aktualne teme, pojmovnici, sudske i upravna praksa te vijesti iz šireg područja javne uprave).

U skladu s odličnim ostvarenim rezultatima, časopis će i u narednom razdoblju nastaviti s istom uređivačkom politikom te se nadamo i daljnjem širenju međunarodne vidljivosti časopisa, prvenstveno uključivanjem u još veći broj referentnih baza časopisa.

Nadamo se da će se svi naši pretplatnici i drugi čitatelji i sami uključiti u rad časopisa svojim vrijednim prilozima, a svi ostali časopis koristiti kao jedan od oslonaca svojeg profesionalnog i znanstvenog razvoja. U tom smislu sve sugestije, mišljenja i prijedlozi dobrodošli su.

Pozivam Vas da se javite na adresu elektroničke pošte urednistvo_hju@yahoo.com, ili da nas kontaktirate putem internetskih stranica Instituta za javnu upravu.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić