Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2017. godina

Broj: 3 / 2017

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2017

DEMOKRATSKA JAVNA UPRAVA

JAVNI MENADŽMENT

JAVNO PRAVO

Javna nabava pravnih usluga u Hrvatskoj

  • Stranica: 465
  • Autori: Mirna Vlahović; Jelena Arambašić;

PRIKAZ KNJIGE

Družbena odgovornost (Miro Haček)

  • Stranica: 493
  • Autor: Rado Bohinc