PUBLIKACIJE

Knjige

Predstavljamo vam izbor znanstvene i stručne literature s tematikom upravnog prava i upravne znanosti, u čijoj su izradi sudjelovali članovi i suradnici Instituta. Literatura je objavljena u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu u suradnji s drugim sunakladnicima.

Za informacije o narudžbi molimo vas da se obratite izravno knjižari Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, telefon 01 / 4597 568.
Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond
Riječ je o tematskom zborniku s 18 poglavlja u kojima se razmatraju različiti aspekti migracijskih politika i procesa integracije migranata u i izvan Europe, a koji mogu uputiti na poželjan smjer, ali i prepreke politikama migracija i integracije u različitim društvenim i političkim kontekstima. Ispituju se suvremene politike migracija i integracije migranata na svim razinama upravljanja (međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj), njihove komponente, te kratkoročni i dugoročni učinci na demokratske procese, lokalne zajednice, integraciju i javno upravljanje. Pitanja migracija i integracije migranata razmatraju iz perspektive javnog upravljanja i javne uprave, što je novum u pristupima obrade ove važne teme. Tema knjige iznimno je relevantna, budući da se upravo pitanje migracija te integracije migranata u društva primitka smatra jednim od ključnih izazova na globalnoj i europskoj razini, a bit će zasigurno sve važnija i za Hrvatsku. Knjiga također sadrži uvodni rad urednika, zaključke za daljnje istraživanje, indeks i druge popratne dijelove.
[PREUZMITE]

Urednici Ivan Koprić, Goranka Lalić Novak i Tijana Vukojičić Tomić
Insitut za javnu upravu, Zagreb, 2019
ISBN: 978-953-7935-08-5
meki, Broj stranica: 455
Cijena: 180 kn
Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj

Knjiga predstavlja međunarodni zbornik znanstvenih i stručnih radova, od koji je jedanaest predstavljeno na savjetovanju Instituta za javnu upravu održanom u Zagrebu 11. svibnja 2010. pod nazivom "Novi Zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja", te dva rada koja daju dodatni uvid u suvremene europske trendove i standarde sudske kontrole javne uprave.

Četiri rada (I.Koprić, J.M. Woehrling, R. Winkler, Š. Stažnik, na različite načine i neposredno analiziraju europske standarde upravnosudske kontrole uprave te europeizaciju hrvatskog sustava upravnog sudovanja. Praksu Vrhovnog suda RH kojom se osigurava suđenje u razumnom roku analizira D. Lukanović Ivanišević; B. Britvić Vetma analizira upravno sudovanje u Francuskoj i mogućnostima primjene francuskih iskustava u hrvatskoj praksi; N. Popović i D. Maričić ispituju mogućnosti spajanjua postupka pred nezavisnim regulacijskim tijelima razvijenima pod europeizacijskim utjecajem s postupkom sudskog nadzora od strane upravnih sudova. O povijesnom razvoju upravnog sudovanja u Hrvatskoj piše D.Medvedović, dok D. Đerđa i Z. Pičuljan pišu o nastanku i temeljnim institutima novog Zakona o upravnim sporovima. Različite aspekte sudskog postupka pred upravnim sudovima ispituju LJ. Karlovčan Đurović (prvostupanjski upravni spor), I. Vezmar Barlek (drugostupanjski spor) i G. Marušić Babić (izvršenje sudskih odluka donesenih u upravnom sporu). Moguće problematične situacije u tijeku upravnog i upravnosudskog postupka analizira B. Ljubanović.


[PREUZMITE]

ur. Ivan Koprić
Institut za javnu upravu, Zagreb, 2014
ISBN: 978-953-55490-7-9
meki uvez, Broj stranica: 244
Cijena: 100 kn
Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Knjiga predstavlja zbornik znanstvenih radova s međunarodnom recenzijom i obuhvaća dvanaest radova koji su održani na savjetovanju Instituta za javnu upravu Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave 22. travnja 2010. u Zagrebu. Autori u radovima zahvaćaju sve relevantne aspekte i komponente teritorijalne (lokalne i područne-regionalne) samouprave u Hrvatskoj,identificiraju temeljne probleme postojećeg sustava i nude detaljno obrazložene prijedloge za unapređenje takvog sustava. Riječ je o glavnim obilježjima postojeće i prijedlozima nove teritorijalne organizacije (prof.dr.sc. Ivan Koprić), lokalnom djelokrugu u okviru novih funkcija lokalnih jedinica (Mihovil Škarica), problemima i novim rješenjima u financiranju lokalnog djelokruga (Helena Masarić), novinama u regionalnom razvoju i regionalnoj politici (doc.dr.sc. Vedran Đulabić), problemima velikih gradova i njihovog financiranja (doc.dr.sc.Tereza Rogić Lugarić), problemima i potencijalima mjesne samouprave (Nives Kopajtich Škrlec), stanju i problemima lokalnih političkih institucija nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika (prof.dr.sc. Ivan Koprić, Tijana Vukojičić Tomić), upravljanju ljudskim potencijalima u okviru novog lokalnog službeničkog zakonodavstva (prof.dr.sc. Gordana Marčetić), analizi postojećeg stanja i mogućih promjena u sustavu nadzora nad radom lokalnih jedinica (dr.sc. Teodor Antić) te komparativnim primjerima problema u decentralizacijskim procesima u Francuskoj (Teo Giljević), Grčkoj (Romea Manojlović) i Sloveniji (Daria Dubajić). Radovi u knjizi opremljeni susažecima i popisom literature, a knjiga sadrži i sažetke na engleskom jeziku i popis autora radova.
[PREUZMITE]

urednik: prof.dr.sc. Ivan Koprić
Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb, 2013
ISBN: 978-953-5549-06-2
Meki uvez, Broj stranica: 334
Cijena: 150 kn
Novi Zakon o općem upravnom postupku: praktična pitanja i problemi primjene

Knjiga predstavlja zbornik radova izloženih na savjetovanju Narodnih novina i Instituta za javnu upravu održanog u studenome 2009. godine u Zagrebu, a objavljena je u zajedničkom izdanju tih dvaju nakladnika. Sadrži deset priloga, odnosno radova prof. dr. sc. Ivana Koprića, doc. dr. sc. Gordane Marčetić, doc. dr. sc. Borisa Ljubanovića, mr. sc. Teodora Antića, mr. sc. Vedrana Đulabića, Štefice Stažnik, Ljiljane Karlovčan-Đurović, Milana Stipića i Gorana Matešića. Obrađene su teme općeg upravnog postupka kao specifičnog oblika tehnologije upravnog djelovanja, utjecaja Europskog suda za ljudska prava na ubrzavanje upravnih postupaka s obzirom na novi Zakon o općem upravnom postupku, odnosu novog Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima koji je u zakonodavnoj proceduri, mogućem ubrzavanju upravnih postupaka na primjeru vrlo složenih upravnih predmeta u postupku restitucije, primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, primjeni upravnih ugovora u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, odnosu novog ZUP-a prema novom službeničkom pravu na državnoj razini i na razini lokalne samouprave, odnosu općeg upravnog postupka i inspekcijskog nadzora, primjeni ZUP-a u nezavisnim regulacijskim tijelima, i drugim praktičnim područjima i temama.Urednik: Ivan Koprić
Institut za javnu upravu i "Narodne novine", Zagreb, 2009
ISBN: 978-953-55490-3-1
meki uvez, Broj stranica: 172
Cijena: 110 kn
Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj
Knjiga je zbornik radova izloženih na savjetovanju Instituta za javnu upravu održanog u travnju 2009. godine. Objavljena je u suizdanju Instituta za javnu upravu i Društvenog veleučilišta u Zagrebu, u okviru biblioteke Suvremena javna uprava. Na 230 stranica objavljeni su recenzirani radovi prof. dr. sc. Ivana Koprića (Zagreb), prof. dr. sc. Gorazda Trpina (Ljubljana), prof. dr. sc. Rajka Pirnata (Ljubljana), doc. dr. sc. Daria Đerđe (Rijeka), doc. dr. sc. Borisa Ljubanovića (Osijek), doc. dr. sc. Marka Šikića (Zagreb), dr. sc. Alena Rajka (Opatija), mr. sc. Vedrana Đulabića (Zagreb), Bože Gagre (Zagreb), i Davora Ljubanovića (Zagreb). Zbornik ima međunarodnu recenziju: recenzenti su prof. dr. sc. Borče Davitkovski (Skopje), doc. dr. sc. Polona Kovač (Ljubljana) i prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević (Zagreb). Zbornik sadrži i predgovor prof. dr. sc. Ivana Koprića te pogovor Vedrana Đulabića. Svaki je rad opremljen UDK klasifikacijom, uvodnim apstraktom te sažecima na engleskom i njemačkom jeziku. Na kraju zbornika su podaci o autorima. Obrađene su teme europeizacije i modernizacije općeg upravnog postupka, komparativnim primjerima modernizacije tog postupka, primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku u lokalnoj samoupravi te javnim službama, upravnom ugovoru, odnosu općeg i posebnih upravnih postupaka, primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije u općem upravnom postupku, reformi sustava pravnih lijekova, žalbi, šutnji administracije i drugim institutima i temama vezanima uz opći upravni postupak i njegovu ulogu u modernizaciji suvremenih javnih uprava.
[PREUZMITE]

urednici Ivan Koprić i Vedran Đulabić
Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište Zagreb, Zagreb, 2009
ISBN: 978-953-55490-2-4
Tvrdi uvez, Broj stranica: 230
Cijena: 130 kn
Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia

U ovoj knjizi ponajbolji hrvatski znanstvenici i upravni eksperti obrađuju različite aspekte i pitanja decentralizacije u Hrvatskoj, uz obradu međunarodnih pravnih izvora i iskustava drugih zemalja. Temeljna svrha svih tekstova je ispitati u kojoj je mjeri hrvatsko zakonodavstvo usklađeno s odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Obrađene su teme teritorijalne organizacije lokalne samouprave, lokalnih poslova, decentralizacije u pojedinim društvenim službama (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, socijalno stanovanje), financiranja lokalnih jedinica, lokalnih političkih izbora, međunacionalnih odnosa i sudjelovanja nacionalnih manjina u lokalnoj samoupravi, lokalnih službenika i njihovog pravnog statusa, zaštite prava građana te odnosa lokalnih jedinica sa tijelima središnje državne vlasti i uprave. Radove su napisali Stjepan Ivanišević, Željko Pavić, Dragan Medvedović, Jure Šimović, Vlado Puljiz, Jasna Omejec, Ivan Koprić, Hrvoje Arbutina, Gojko Bežovan, Siniša Zrinšćak, Gordana Marčetić, Ivan Šprajc, Juraj Hrženjak, Helena Masarić i Vjera Ljubanović. Knjiga je objavljena na engleskom jeziku, ali su dodani sažeci na hrvatskom i na njemačkom jeziku. Knjiga je opremljena kazalima autora i pojmova. Sunakladnik je Hrvatski pravni centar iz Zagreba.editor: Ivan Koprić
Faculty of Law, University in Zagreb and Croatian Law Centre, Zagreb, Zagreb, 2003
ISBN: 953-6714-51-5
hard cover, Broj stranica: 476
Cijena: 200 kn
Modernisation of Croatian Public Administration

Eminentni inozemni i hrvatski autori pišu o suvremenim upravnim reformama, sustavima upravnog obrazovanja, suvremenim problemima arhiviranja elektronskim dokumentima, upravljanju zapisima, pristupu podacima javnog sektora, elektronskoj upravi i drugim pitanjima upravnog razvoja u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Švicarskoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj. Radove su napisali Eugen Pusić, Hellmut Wollmann, Christian Brünner, Gorazd Trpin, Marc Gjidara, Neven Šimac, Željko Pavić, Gordana Marčetić, Andreas Kellerhals Maeder, Maria Guercio, Michael Wettengel, Senko Pličanič, Vladimir Žumer, Jozo Ivanović, Robert Blažević, Josip Kolanović, Dragan Medvedović, Alen Rajko i Ivan Koprić. Radi lakšeg snalaženja knjiga je opremljena kazalom imena i kazalom pojmova. U knjigu uvodi predgovor priređivača. Hrvatsko izdanje knjige pod nazivom "Modernizacija hrvatske uprave" je rasprodano. Radi lakše prezentacije i dostupnosti inozemnoj publici ta je knjiga 2003. godine objavljena i na engleskom jeziku (Modernisation of the Croatian Public Administration). Sunakladnici su Pravni fakultet u Zagrebu i Konrad Adenauer Stiftung.editor: Ivan Koprić
Faculty of Law, University in Zagreb and Konrad Adenauer Stiftung, Zagreb, 2003
ISBN: 953-6714-54-X
hard cover, Broj stranica: 527
Cijena: 225 kn
Od antičkog do globalnog grada
Autor obrađuje proces urbanizacije i razvoj gradova kroz povijest, kao i specifična pitanja upravljanja gradovima. Posebno analizira upravne probleme komunalnih službi te upravne probleme koje donosi proces metropolitanizacije. Iznimno zanimljiva knjiga koja na monografski način obrađuje posebnosti upravljanja gradovima, opremljena je autorovim predgovorom i popisom literature.

Željko Pavić
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001
ISBN: 953-6714-27-2
tvrdi uvez, Broj stranica: 281
Cijena: 100 kn
Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama
Polazeći od stanja suvremene organizacijske teorije autor gradi kompleksnu teorijsku osnovu proučavanja upravnih organizacija. U knjizi se na kvalitetnim i razrađenim teorijskim temeljima i uz primjenu specifične, iznimno zanimljive metodologije empirijski istražuje stanje hrvatske uprave. Takve su knjige raritet i izvan hrvatskih granica. Kao temeljna pitanja, a ujedno i glavne varijable u teorijskom modelu, obrađene su organizacijska struktura, organizacijske komunikacije, okolina upravnih organizacija, organizacijska tehnologija i organizacijska kultura u javnoj upravi. Ispituje se teza da struktura upravnih organizacija uvjetuje njihovu komunikacijsku mrežu, te da komunikacijska mreža, i sama uvjetovana okolinom, tehnologijom i kulturom upravne organizacije, povratno utječe na organizacijsku strukturu, ponajprije na hijerarhičnost upravne organizacije. Teorijski je model empirijski provjeren metodom višestruke studije slučaja dviju upravnih organizacija u hrvatskoj državnoj upravi, pri čemu su kombinirani kvantitativni i kvalitativni pokazatelji. Knjiga je opremljena autorovim predgovorom i brojnim prilozima.

Ivan Koprić
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999
ISBN: 953-6714-19-1
meki uvez, Broj stranica: 485
Cijena: 180 kn
Hrestomatija upravne znanosti, svezak II.
Svih petnaest tekstova u knjizi posvećeno je lokalnoj samoupravi. U opsežnoj knjizi obrađeni su osnovni pojmovi i polazišta, teritorijalna organizacija lokalne samouprave, lokalni poslovi, tipovi izvršnog sloja (izvršna tijela i njihov odnos s drugim tijelima lokalnih jedinica), odnosi središnjih državnih tijela i lokalne samouprave, kao i posebna pitanja samouprave i upravljanja gradovima. Autori su Eugen Pusić, Stjepan Ivanišević, Željko Pavić, Milan Ramljak, Ivan Koprić te Inge Perko-Šeparović. Knjiga pruža iscrpan i produbljen uvid u temeljne probleme sustava lokalne samouprave.

Eugen Pusić i dr.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998
ISBN: 953-6714-07-8
meki uvez, Broj stranica: 472
Cijena: 70 kn
Hrestomatija upravne znanosti, svezak I.
U knjizi je objavljeno četrnaest radova eminentnih hrvatskih autora koji se bave javnom upravom: Eugenu Pusiću, Milanu Ramljaku, Ivanu Kopriću, Josipu Kregaru, Inge Perko-Šeparović, Robertu Blaževiću i Dušku Lozini. Radovi su razvrstani u četiri skupine: Politika i uprava, Organizacija uprave, Upravno osoblje te Praktični problemi uprave. Teme su vrlo atraktivne, a kreću se od birokratizacije i korupcije do ekoloških izazova upravljanju i organizacijske kulture u javnoj upravi.

Eugen Pusić i dr.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998
ISBN: 953-6714-05-1
meki uvez, Broj stranica: 332
Cijena: 70 kn