O institutu

Informacije o Institutu: [preuzmite dokument]

O INSTITUTU

Institut za javnu upravu je profesionalna udruga profesora i stručnjaka za javnu upravu osnovana 1997. sa svrhom zalaganja za promociju istraživanja javne uprave i unaprijeđenja upravne prakse u Hrvatskoj. Zadatak Instituta je doprinos efikasnoj i profesionalnoj javnoj upravi kao pretpostavci vladavine prava te društvenog, kulturnog i ekonomskog razvoja zemlje. Radi ostvarenja toga zadatka Institut popularizira, potiče i pomaže proučavanje i istraživanje javne uprave, okuplja znanstvenike, stručnjake i druge zainteresirane osobe koje se bave javnom upravom i znanstvenim disciplinama koje proučavaju javnu upravu, potiče studente i mlade stručnjake u razvoju upravne znanosti i rješavanju problema upravne prakse, potiče znanstveno i stručno usavršavanje ljudi u svim dijelovima javne uprave te uspostavlja i razvija suradnju s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu te svim organizacijama koje podupiru rad Instituta.

ČLANOVI INSTITUTA

Institut ima osamdesetak članova, pojedinaca i institucija, kao i veći broj suradnika angažiranih u pojedinačnim projektima i aktivnostima, iz zemlje i inozemstva. Članovi su znanstvenici različitih znanstvenih polja, većinom polja prava, političke znanosti i ekonomije, kao i eksperti-praktičari, javni, državni i lokalni službenici, studenti javne uprave, i drugi. Institut raspolaže ekspertizom u upravnoj znanosti, pravu, političkim znanostima, ekonomiji i drugim disciplinama, što mu omogućuje sudjelovanje u znanstvenim, stručnim, policy, governance i drugim projektima s nacionalnim upravnim organizacijama, nevladinim organizacijama i sebi sličnim međunarodnim organizacijama. Predsjednik Instituta je dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Niz drugih članova Instituta obavlja različite istaknute javne i profesionalne dužnosti. NISPAcee je svibnju 2015. članici Instituta dr. sc. Jasmini Džinić dodijelila nagradu Mzia Mikeladze za najbolju doktorsku disertaciju.

AKTIVNOSTI

Institut nastoji utjecati na institucionalno-pravni okvir za jačanje profesionalizma i sudjelovati u kreiranju javnog diskursa, potpore i prijedloga mjera za reformu javne uprave. Sudjeluje također u oblikovanju alternativnih rješenja za važne probleme javne uprave i vladavine u zemlji, a provodi i znanstvena istraživanja, stručne i edukacijske aktivnosti te nakladničku djelatnost koja uključuje velik broj ljudi iz zemlje i inozemstva. Od 2008. Institut je do sada organizirao preko 60 međunarodnih znanstvenih konferencija, okruglih stolova, tribina, domaćih znanstveno-stručnih skupova, foruma i teorijskih razgovora o problemima u glavnim upravnim područjima, a trenutno provodi više znanstveno-istraživačkih projekata od kojih su neki međunarodni. Institut je 1998. utemeljio znanstveno-stručni časopis koji je danas poznat pod nazivom u Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration. Pored časopisa Institut je objavio četiri knjige, 14 priručnika za stručno usavršavanje, kao i veći broj drugih publikacija kao nakladnik ili sunakladnik. Uz internetsku stranicu Instituta vezan je blog Administratio Publica kojeg uređuje izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić. Blog je otvoren svima koji žele objavljivati kraće osvrte na aktualne teme. Osnovao je i Centar za suradnju s lokalnom samoupravom, Forum praktičara te Konzultantski tim. Godine 2017. po prvi put je organizirao međunarodnu ljetnu doktorsku školu u Dubrovniku koju je uspješno završilo sedmero doktorskih studenata.

Konferencije. Od osnivanja 1997. Institut organizira gostovanja stranih profesora, okrugle stolove, tribine, forume, teorijske razgovore te znanstveno-stručne konferencije, međunarodne i domaće, sam ili s različitim inozemnim i domaćim partnerima. Na njima je sudjelovalo više od stotinu ponajboljih stranih i domaćih znanstvenika i eksperata-praktičara, poput profesora B. Guy Petersa (SAD), Johna Halligana (SAD), Geerta Bouckaerta (Belgija), Hellmuta Wollmanna (Njemačka), Freda Lazina (SAD), Roberta Hoppea (Nizozemska), Gerarda Marcoua (Francuska) i mnogih drugih. Od 2009. prezentacije s različitih takvih događaja su javno dostupne na vlastitoj internetskoj stranici. Institut je član Mreže škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe (NISPAcee) te sudjeluje u njezinim konferencijama i drugim aktivnostima. Veći broj konferencija organiziran je u suradnji s Međunarodnom asocijacijom za političke znanosti (IPSA), Hrvatskim politološkim društvom (HPD), Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zakladom Friedrich Ebert i drugim asocijacijama i organizacijama. Pored IPSA-e i NISPAcee Institut je član European Regional Science Association (ERSA) te European Group of Public Administration (EGPA). Institut je u suradnji s tim organizacijama dosad organizirao ili suorganizirao desetak važnih međunarodnih znanstvenih konferencija, većinom u Dubrovniku.

Forumi, tribine, predavanja i okrugli stolovi. Institut organizira javne forume, okrugle stolove, tribine, predavanja i druge slične rasprave o aktualnim pitanjima javne uprave, lokalne samouprave, državne uprave, javnih službi, vladavine i demokracije, itd. Od 2012. organizira Forum za javnu upravu od 2012. u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, a urednica Foruma je doc. dr. sc. Anamarija Musa. Dosad je održano 15 foruma. Neke od istaknutijih tema Foruma ticale su se: decentralizacije, e-uprave i digitalizacije, komuniciranja s javnošću, apsorpcijskog kapaciteta za EU fondove, otvorenih podataka, etike i transparentnosti javne uprave, upravnog obrazovanja u svijetu i Hrvatskoj, outsourcinga, lokalne demokracije, itd. Održane su 34 tribine na kojima su raspravljana pojedina aktualna pitanja upravnog zakonodavstva i prakse. Organizirana su četiri teorijska razgovora o ključnim pitanjima razvoja upravne teorije. Voditeljica teorijskih razgovora je prof. dr. sc. Gordana Marčetić, zamjenica predsjednika Instituta. Institut je dosad organizirao dvadesetak predavanja gostujućih profesora iz inozemstva (Austrija, Slovenija, Norveška, Finska, Francuska, SAD, UK, Australija, BiH).

Priručnici. Biblioteka Priručnici za stručno usavršavanje utemeljena je 2008., a urednik joj je izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić. U Biblioteci se objavljuju monografije i zbornici kojima je glavni zadatak stručno usavršavanje javnih, lokalnih i državnih službenika, vijećnika, državnih dužnosnika i svih drugih zainteresiranih. Dosad je objavljeno 14 priručnika. Kroz ovu djelatnost Institut pokazuje svoju opredijeljenost i odgovornost za aktivni doprinos dugoročnom procesu modernizacije i europeizacije hrvatske javne uprave.

Knjige. Institut je objavio četiri vlastite knjige, a neke u sunakladništvu. Autori su članovi i suradnici Instituta te drugi autori iz zemlje i inozemstva. Institut je ustanovio biblioteku knjiga i monografija „Moderna javna uprava“ u kojoj se u narednom razdoblju planira objava prosječno jedne do dvije knjige godišnje.

Nagrade i istraživačke stipendije. Počevši od 2015. Institut dodjeljuje godišnje nagrade za najbolje radove studenata i mladih znanstvenika “Eugen Pusić”. Nagrada se sastoji od priznanja i novčanog dijela. Nagrade su dosad dobili studenti Bernard Markušić i Berislav Mance, a od mladih znanstvenika dr. sc. Teo Giljević. Od 2016. Institut dodjeljuje stipendiju namijenjenu istraživačima kojom potiče komparativna istraživanja koja uključuju Hrvatsku u širem europskom upravnom prostoru. Stipendija je namijenjena istraživačima iz inozemstva (ne samo iz Europske unije nego iz čitavog svijeta) mlađima od 35 godina, ponajprije doktorskim kandidatima ili postdoktorandima. Dobitnik stipendije za 2017. je dr. Diego Sanjurjo sa Sveučilišta Carlos III. u Madridu, Španjolska.

Glavni oblici aktivnosti Instituta su:

 • Godišnji znanstveno-stručni skup
 • Teorijski razgovori
 • Forum za javnu upravu
 • Tribine i okrugli stolovi
 • Otvorena javna predavanja stranih profesora
 • Postovi na blogu
 • Godišnja nagrada za najbolji rad „Eugen Pusić“
 • Istraživačka stipendija za strane istraživače
 • Izjave, sudjelovanje u stručnim radnim skupinama, zagovaranje, suradnja s medijima
 • Centar za suradnju s lokalnom samoupravom
 • Forum praktičara
 • Konzultantski tim
 • Oblici cjeloživotnog obrazovanja
 • Ljetne škole

HRVATSKA I KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA – CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION

Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration izlazi četiri puta godišnje, a objavljuje oko 25 recenziranih znanstvenih radova. U tijeku je objava osamnaestog godišta časopisa. U časopisu se objavljuju radovi na engleskom i na hrvatskom jeziku, sada s pretežnim dijelom na engleskom jeziku. Oko polovice autora su strani autori. Uz časopis se dva puta godišnje pretplatnicima daje i posebni prilog s nizom stručnih sadržaja. Sunakladnik časopisa je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Časopis ima respektabilno međunarodno uredništvo i referira se u više važnih svjetskih baza. Svi radovi objavljuju se na posebnoj web stranici časopisa, povezanoj s internetskom stranicom Instituta, kao i na bazi hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak. Glavni urednici časopisa su prof. dr. sc. Dragan Medvedović (1999.-2005.) i prof. dr. sc. Ivan Koprić (2005.-nadalje). Internetska stranica časopisa opremljena je Open Journal sustavom. Baze u kojima se referira časopis su HeinOnline, Worldwide Political Science Abstracts, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Public Affairs Information Service – PAIS International (ProQuest), Political Science Complete, Public Administration Abstracts (EBSCO Publishing, Inc., Ipswich, Massachusetts, SAD), Public Administration Database for Accessing Publicationsin European Languages - PA@BABEL (European Group for Public Administration), International Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale (Paris) te Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Objavu časopisa financijski podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a ima i više desetaka pretplatnika.

Mnoštvo dodatnih informacija dostupno je na:
Internetska stranica Instituta: http://iju.hr/
Internetska stranica časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava: www.ccpa-journal.eu
Twitter: https://twitter.com/ijuzagreb
Facebook: https://hr-hr.facebook.com/Institut-za-javnu-upravu-138400509689744/
e-mail: admin@iju.hr
Adresa: Ćirilometodska 4, 10000 Zagreb