Program rada 2020. - 2021.

PROGRAM RADA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU U RAZDOBLJE 2020.-2021. GODINE


I. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
a) Znanstveni projekti: dva nova znanstveno-istraživačka projekata
1. Kapacitet za integraciju migranata, 2018.-2021. Suvoditelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Mirko Klarić. Vlastiti projekt.
2. Građani u srcu demokracije, 2019.-2022. Voditelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa. Suorganizacija projekta s Avis Rara.

b) Međunarodna znanstvena konferencija u suradnji sa International Political Science Association u Dubrovniku,studeni 2021.

c) Znanstvene tribine. Voditeljica: prof. dr. sc. Gordana Marčetić. Dva teorijska razgovora godišnje, ukupno četiri u dvogodišnjem razdoblju. Jedna tema s gostujućim znanstvenikom iz inozemstva.

d) Predavanja stranih profesora: dva gostovanja stranih profesora godišnje, ukupno četiri u dvogodišnjem razdoblju.

II. NAKLADNIŠTVO

a)Znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 1-4/2020 i 1-4/2021. Ukupni procijenjeni broj stranica: 700 godišnje. Sunakladnik: Pravni fakultet u Zagrebu.

b) Posebni dodatak: uz Hrvatsku i komparativnu javnu upravu. Dva dodatka godišnje, svake godine cca 230 stranica.

c) Priručnici:tri priručnika, ukupnog opsega oko 500 stranica. Jedan od priručnika sadržavat će radove s godišnjeg znanstveno - stručnog skupa 2020., a drugi sa skupa 2021. Ostali će sadržavati autorske priloge.

d) Knjige: dvije znanstvene knjige, opsega oko 750 stranica.

III. STRUČNI RAD

a) Godišnji znanstveno-stručni skup


Skup Novo uređenje referenduma u Republici Hrvatskoj i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju – kakvu poziciju građana u demokratskom sustavu trebamo. Lipanj 2020. Urednik: izv. prof. dr. sc. F. Staničić.

Skup Javna uprava i ljudska prava. Travanj 2021. Urednici: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, doc. dr. sc. Mihovil Škarica, etc.

b) Tribine: dvije tribine godišnje, ukupno četiri tribine u dvogodišnjem razdoblju.

c) Prijave na projekte: dvije prijave u razdoblju

IV. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I FUNKCIONIRANJE

1. Početak rada Foruma upravnih praktičara, 2021.
2. Početak rada konzultantskog tima Instituta, 2020.
3. Pokretanje škole lokalne demokracije, 2021.
4. Početak rada Centra za lokalnu samoupravu, 2021.
5. Sadržajno unaprjeđenje engleske verzije web stranice, 2021.
6. Osiguravanje funkcioniranja stalnih aktivnosti Instituta (računovodstvo, administrativno praćenje, pretplatnici i uređivanje HKJU-CCPA, web stranica i internetska podrška, društvene mreže).

V. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA

a) Suradnja sa sveučilištem i znanstvenim institutima

b) Članstva
u domaćim udrugama i organizacijama.

c) Suradnja s drugim domaćim institucijama: HAZU, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Udruga hrvatskih diplomata, Udruga gradova, Udruga općina, Hrvatsko politološko društvo, Hrvatska zajednica županija, GONG, i dr.

d) Suradnja s institucijama iz drugih zemalja:suradnja i umrežavanje sa srodnim institucijama iz jugoistočne Europe, drugih dijelova Europe i svijeta.

e) Članstvo u međunarodnim stručnim organizacijama(EGPA, NISPAcee, IPSA, ERSA, IIAS, i dr.)

VI. ODNOSI S JAVNOŠĆU
1. Sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, 2-5 važnih propisa godišnje.
2. Izjave o aktualnim pitanjima, po potrebi
3. Redovito dodjeljivanje Nagrade Eugen Pusić za najbolji rad mladih znanstvenika (do 35 godina) i studenata (dvije odvojene kategorije). Nagrađeni radovi objavljuju se u časopisu CCPA/HKJU.
4. Jednotjedna stipendija za mlade znanstvenike iz drugih zemalja u Hrvatskoj, uz obvezu publiciranja jednog znanstvenog rada utemeljenog na podacima prikupljenima u Hrvatskoj u časopisu CCPA/HKJU. Stipendija iznosi 7.500,00 kuna odnosno 1.000 eura bruto.
5. Priprema dokumenta o strateškim odnosima s javnošću.

VII. FINANCIJSKI PLAN
Ukupni iznos troškova za realizaciju ovog Programa iznosi: 250.000,00 kuna

Planirani prihodi 250.000,00 kuna

Prihodi će se prikupiti temeljem ugovora o suradnji sa zainteresiranim institucijama, potporama državnih tijela, pretplatom na časopis, kotizacijama za savjetovanja, pružanjem konzultantskih i drugih usluga, donacijama i članarinom.

U Zagrebu 10. veljače 2020. godine.

Predsjednik Instituta za javnu upravu:
Prof. dr. sc. Ivan Koprić