Znanstveni radovi

Prof. dr. sc. Ivan Koprić - predsjednik

1991.
 1. Odnos komunikacijskih kanala i pojedinih tipova kooperativnih društvenih odnosa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 41, br. 2-3/1991, str. 187-201.

1993.
 1. Razna shvaćanja o organizaciji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 43, br. 5/1993, str. 551-576.

1995.
 1. Strukturna uvjetovanost uspostavljenosti formalnih kanala u komunikacijskoj mreži organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 45, br. 6/1995, str. 715-751.

1996.
 1. Komunikacijsko posredovanje utjecaja okoline na strukturnu hijerarhičnost upravne organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 46, br. 2/1996, str. 179-206.

1997.
 1. Lokalni poslovi hrvatskih županija u svjetlu različitih europskih tradicija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 47, br. 5/1997, str. 497-559.

1998.
 1. Neka temeljna pitanja organizacije porezne uprave u Hrvatskoj, Financijska praksa, vol. 22, br. 1-2/1998, str. 141-181.
 2. Kultura, komunikacije i struktura upravnih organizacija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, br. 3/1998, str. 295-326.

1999.
 1. Organizacijska kultura u javnoj upravi, Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 1/1999, str. 97-137.
 2. Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj. Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 4/1999, str. 599-608.
 3. Administrative Structures and Competencies of Croatian Local Units. Croatian Critical Law Review, vol. 4, 1999.

2000.
 1. Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 1/2000, str. 25-82 (suautor).
 2. Proširenje lokalnog samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora središnjih državnih organa, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 3/2000, str. 391-436.

2001.
 1. Uloga županija u hrvatskom sustavu lokalne samouprave i uprave 1990-ih i perspektive regionalizacije nakon Promjena Ustava iz 2000. godine, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 1/2001, str. 63-87.
 2. Državna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj 1990-2001. – vladavina prava ili politike?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6/2001, str. 1275-1295.
 3. Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 3-4/2001, str. 411-454.
 4. Temeljni prijedlozi povodom nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj, (suautor), Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 2/2001, str. 283-329.
 5. Local Government in Croatia (suautor), u knjizi: Stabilization of Local Governments (ed. Emilia Kandeva), Budapest, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society, 2001., str. 179-240.

2002.
 1. Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi, Hrvatska javna uprava, vol. 4, br. 3-4/2002, str. 515-566.

2003.
 1. Local Government Development in Croatia. Problems and Value Mix, u knjizi: Local Democracy in Post-Communist Europe (eds. Harald Baldersheim, Michal Illner, Hellmut Wollmann), Opladen: Leske & Budrich, 2003., str. 181-210.
 2. Approximation of Legislation and the Elaboration of the Professional Basis of the Decentralisation Process in Croatia, u: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar, 2003., str. 1-20.
 3. Modernisation of Croatian Public Administration: Issues, Proposals and Perspectives, u: Modernisation of Croatian Public Administration (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., str. 477-491.

2004.
 1. Reforma javne uprave u Hrvatskoj: okviri, iskustva i perspektive, u zborniku radova X. Dnevi javnega prava, Portorož, 2004, str. 587-608.
 2. Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia. 2004, http://www.unpan.org/innovmed, pp. 1-22. Pretisnut u: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 21-36

2005.
 1. Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatska javna uprava, vol. 5, br. 1/2005, str. 35-79.
 2. Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj. U: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 7-19.

2006.
 1. Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj, u: Ivan Koprić (ur.) Javna uprava – nastavni materijali, Zagreb: Pravni fakultet i Društveno veleučilište, 2006., str. 375-382.
 2. Administrative Procedures on the Territory of Former Yugoslavia, 2006, http://www.sigmaweb.org , pp. 1-12
 3. Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije, Hrvatska javna uprava, vol. 6, br. 1/2006., str. 223-239.

2007.
 1. Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj. U: Jakša Barbić (ur.) Reforma pravnog obrazovanja. Zagreb: HAZU, 2007., str. 40-62.
 2. Regionalism and Regional Development Policy in Croatia. U: Ilona Pálné Kovács (ed.) Political Studies of Pecs: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe. Pécs: University of Pécs, Department of Political Studies, 2007., str. 87-110.

2008.
 1. Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Composite Theoretical Frame. U: Marion Reiser, Everhard Holtmann (eds.) (2008) Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, str. 39-61
 2. Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava lokalne samouprave, Hrvatska javna uprava br. 1/2008, str. 95-133
 3. Reforma hrvatske javne uprave: problemi, rješenja i zablude. U: Eugen Pusić (ur.) Hrvatska država i uprava. Zagreb, HAZU, 2008., str. 49-65.
 4. Europski standardi regulacije službi od općeg interesa: (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma. HJU br. 3/2008., 647-688 (suautori Anamarija Musa, Vedran Đulabić)
 5. Managing Public Administration Reform in Croatia. Hrvatska javna uprava br. 3/2008., str. 551-565.
 6. Regulatorna tijela kao nov oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj državnoj upravi. U: Zvonko Posavec, Ivan Šimonović (ur.) Država i uprava. Zagreb: HAZU, 2008., str. 55-63.

2009.
 1. Directly Elected Mayors on the Territory of Former Yugoslavia. U: Pascal Delwit, Jean-Benoit Pilet, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers (eds.) Local Political Leadership in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President? Brugge: Vanden Broele, 2009.
 2. Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora. Časopis: Anali Hrvatskog politološkog društva, 2009., str. 399-416
 3. Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of Former Yugoslavia. Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 79-105
 4. Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima, Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 69-78
 5. Kritična važnost kapaciteta javne uprave za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: jesu li važnije političke zapreke ili upravne mogućnosti? U: Damir Vašiček (ur.) Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima. Opatija: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009., str. 147-159.
 6. Od javnih službi do službi od općeg interesa: nova europska regulacija i njezin odraz u modernim upravnim sustavima. U: Zbornik radova drugog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, Pravni fakultet Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij, 2009., str. 27-49.
 7. Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava (suautor V. Đulabić). U: Dario Đerđa, Vedran Đulabić, Božo Gagro, Dunja Jurić-Knežević, Štefanija Kasabašić, Ivan Koprić, Dragan Medvedović, Zoran Pičuljan: Novi Zakon o općem upravnom postupku. Zagreb: Novi informator, 2009., str. 75-98.
 8. Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? U: Ivan Koprić, Vedran Đulabić (urednici): Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str. 19-52.
 9. Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave? U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., str. 1-15.
 10. The Croatian Public Administration Is in a Stormy Period. Hrvatska javna uprava 9(3/2009): 609-616.

2010.
 1. Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 10, br. 4/2010, str. 941-959
 2. Platni sustav i načela lokalne samouprave. U: Ivan Koprić, Edmond Miletić, Ivana Vargašević, Sanda Pipunić, Alen Rajko: Plaće i radni odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zagreb: TEB, 2010., str. 9-30
 3. Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava. U: Nova lokalna i regionalna samouprava. Zagreb: HAZU, 2010., str. 109-144
 4. Upravni ugovori – područje primjene i primjena prava (suautor). U: Jakša Barbić, Miljenko Giunio (ur.) Zbornik 48. susreta pravnika. Opatija: Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010., str. 271-303
 5. Kriteriji za prosudbu racionalnosti teritorijalne organizacije lokalne i regionalne samouprave. Riznica br. 12/2010, str. 40-47

2011.
 1. Europeizacija upravnog sudovanja. Riznica br. 5/2011., str. 33-39.
 2. Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj. U: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum. Zagreb: HAZU, 2011., str. 87-112.
 3. Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, vol. LVII, 2011., tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću, str. 43-75
 4. Upravljanje učinkovitošću u javnim upravama u jugoistočnoj Europi. Riznica br. 11/2011., str. 46-52.
 5. Europski standardi upravnog postupanja. Riznica br. 12/2011., str. 60-65.
 6. Europski upravni prostor – različiti pristupi, slični ishodi. U: Borče Davitkovski (ur.) Zbornik na Pravniot Fakultet Justinijan Prvi – radovi s međunarodne znanstvene konferencije Razvojne tendencije upravnog zakonodavstva. Skopje, 2011., str. 7-31.
 7. What Kind of Agencification in Croatia. Trends and Future Directions (suautorica Anamarija Musa). Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2011., special issue, pp. 33-53.
 8. Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. II., br. 1/2011, str. 1-39.
 9. Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space (suautor). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 5/2011., str. 1515-1560.
 10. Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 11, no. 2/2011, pp. 435-454.

2012.
 1. Agencies in Croatia (suator). U: Koen Verhoest, Sandra Van Thiel, Geert Bouckaert, Per Lægreid (eds.) Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012., pp. 266-276.
 2. Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. U: Ann Marie Bissessar (ed.) Governance: Is It for Everyone? New York: Nova Science Publishers, inc., 2012., str. 25-47.
 3. Neka konceptualna pitanja europskog upravnog prostora. Hrvatska pravna revija, vol. XII, br. 4/2012, str. 51-61.
 4. Regulacija službi od općeg interesa. Riznica br. 11/2012., str. 51-56.
 5. Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike. U: 1. forum za javnu upravu. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2012., str. 5-27.
 6. Lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj: k policentričnoj zemlji. U knjizi: Hrvatski pravni sustav. Zagreb: HAZU, 2012., str. 127-160.
 7. Europeizacija javne uprave u Hrvatskoj. Tim4pin magazin, promo broj, 2012., str. 96-101.
 8. Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 12, no. 4/2012, pp. 1175-1196. Verzija na francuskom jeziku objavljena kao: Consolidation, fragmentation, et statuts speciaux des collectivites territoriales en Europe. Revue Est Europa, 2012, no. 2, pp. 369-385.

2013.
 1. Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić (ur.) Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., str. 1-29.
 2. Agencies in Three South Eastern European Countries: Politics, Expertise and Law. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. V, no. 2, Winter 2012/13, pp. 17-44 (suautor).
 3. Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske – zašto nam treba teritorijalna reorganizacija. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 1-30.
 4. Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika – stanje i prijepori. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 155-188 (suautor).
 5. Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: Lokalna samouprava i lokalni izbori. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2013., str. 3-63.
 6. Governance and Administrative Education in South Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 13, no. 1/2013, pp. 5-39.
 7. Participacija građana u lokalnoj samoupravi – nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva. U: Zbornik radova četvrtog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, 2013., str. 9-35. (suautor)

2014.
 1. Europski standardi i modernizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. U: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2014., str. 1-20.
 2. Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. V., br. 1/2014., str. 8-38.
 3. Problemi s decentralizacijom ovlasti – između ustavnih načela i stvarnosti. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 14, no. 1/2014, pp. 133-148.
 4. Good Administration and Good Governance as the Key Elements of the European Administrative Space. U knjizi/zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa „EU Administrative Law and its Impact on the Process of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of South East European Countries“, izdavač: SEELS, 2014.
 5. Regionalizacija Hrvatske između razuma i emocija. U: zbornik radova „Aktualnosti regionalne i lokalne samouprave“, Novalja, Split, Zagreb, 2014., str. 35-51
 6. Je li moguća regionalizacija Hrvatske? Institucionalna i politička ograničenja. Političke analize god. V, br. 17(2014), str. 9-16

2015.
 1. Suvremena javna uprava i njezino proučavanje – kompleksnost i integracija. U: Zbornik radova u čast prof. dr. Simeonu Gelevskom. Skopje, 2015.
 2. Suradnja jedinica kao instrument konsolidacije sustava lokalne samouprave: iskustva, mogućnosti i ograničenja. U: Ivan Koprić, Mihovil Škarica, Boris Milošević (ur.): Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2015., str. 3-22
 3. Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja. U: Zajednički forum za javnu upravu i zagrebački ekonomski forum. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2015.
 4. Gradovi u hrvatskom sustavu lokalne samouprave. Tim4pin 2/2015, str. 89-92
 5. New Developments in Local Democracy in Croatia and Its Neighbouring Countries (suautor). Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 15, no. 2/2015, pp. 389–414
 6. Regional Elections in Croatia – From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics (suautor), Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 15, no. 2/2015, pp. 475–516
 7. Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju. U knjizi: Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske. Zagreb: HAZU, 2015., str. 21-44

2016.
 1. Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework / Gouvernance locale et régionale en Europe. Pour un nouveau cadre comparatif (suautor; verzije na engleskom i francuskom jeziku), u: Stéphane Guérard, Algirdas Astraukas (eds.) Local Autonomy in the 21st Century: Between Tradition and Modernisation / L’autonomie locale au XXIe siècle; Entre tradition et modernisation, Institut Universitaire Varenne, Clermont-Ferrand, Paris, 2016., str. 27-38, 365-377).
 2. Local Government and Local Public Services in Croatia (suautor), u knjizi: Hellmut Wollmann, Ivan Koprić, Gérard Marcou, eds., Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016., pp. 199-213.
 3. Institucionalno osnaživanje glavnog i velikih gradova u Hrvatskoj u funkciji jačanja njihovog kapaciteta za regionalnu suradnju. Zbornik radova međunarodne naučne konferencije “Mjesto i uloga gradova SEE (Jugoistočne Europe) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske evropske makroregije (urednici: Jasmina Osmanković i Mirko Pejanović), Sarajevo, 2016., Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, str. 39-57.
 4. Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi Republike Hrvatske. U: Ivan Koprić, Jasmina Džinić, Romea Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2016., str. 3-38
 5. Croatia 2014, Est Europa, http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html (suautor, postavljeno 2016.); hrvatska verzija: Hrvatska 2014. Croatian and Comparative Public Administration 16(1): 193-206
 6. Položaj policijskih službenika u Republici Hrvatskoj: rezultati znanstvenog istraživanja i preporuke za poboljšanje. Za Sindikat policije Hrvatske, Zagreb, 2016., str. 1-35+prilozi, http://dijalogsph.eu/REZULTATI_ZNANSTVENOG_ISTRAŽIVANJA_I_PREPORUKE_ZA_POBOLJŠANJE,a,27.html ; engleska verzija: The Position of Police Officers in the Republic of Croatia: Results of Scientific Study and Recommendations for Improvement, Zagreb, 2016., pp. 1-40 + attachments, http://dijalogsph.eu/THE_POSITION_OF_POLICE_OFFICERS_IN_THE_REPUBLIC_OF_CROATIA,a,33.html
 7. Decentralisation as the Precarious Component of Contemporary European Governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. IX, no. 1 (2016), summer issue, pp. 223-232.
 8. Upravno obrazovanje: modeli, trendovi, stanje i perspektive. U: Deseti Forum za javnu upravu Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu. Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2016., str. 47-53
 9. Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene – nužna je nova upravna paradigma. Političke analize br. 26, 2016., str. 3-12
 10. Teritorijalna reorganizacija kao preduvjet učinkovitosti lokalne samouprave. U: Zbornik radova sa savjetovanja pročelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zagreb, 29.9.2016. Zagreb, Libusoft Cicom, 2016., str. 81-88.
 11. Croatie 2015, Est Europa (suautor), https://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html (2016.)

2017.
 1. Decentralisation as the Precarious Component of Contemporary European Governance: From Concepts to Practice, u: Mélanges en l’honneur du Professeur Gerard Marcou, Paris: Univerisite Paris 1 Pantheon Sorbonne, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 2017., str. 243-254.
 2. Croatia: Elections for Weak Counties When Regionalization is Not Finished Yet (suautor). U: Arjan H. Schakel (ed.) Regional and National Elections in Eastern Europe. Territoriality of the Vote in Ten Countries. London: Palgrave Macmillan, 2017., str. 59-81.
 3. Public Administration Reforms in Eastern Europe: Naïve Cultural Following, Hesitating Europeanization, or Search for Genuine Changes? U: Polonca Kovač, Mantas Bileišis (eds.) Public Administration Reforms in New Eastern European Union Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance Convergence and Divergence. Ljubljana, Vilnius: Faculty of Administration, University of Ljubljana & Mykolas Romeris University, 2017, pp. 34-49.
 4. Reform of the Croatian Public Administration: Between Patchy Europeanization and Bumpy Modernization. U: Polonca Kovač, Mantas Bileišis (eds.) Public Administration Reforms in New Eastern European Union Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance Convergence and Divergence. Ljubljana, Vilnius: Faculty of Administration, University of Ljubljana & Mykolas Romeris University, 2017, pp. 339-388.
 5. Demokracija, decentralizacija, povjerenje građana i ponos javnih službenika: klasični i moderni koncepti u razvoju odnosa građana i javne uprave. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017.
 6. Zaštita prava građana u odnosu s javnom upravom: povijesni razvoj, sadašnje stanje u Hrvatskoj i Sloveniji i perspektive. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017. (suautor)
 7. Jedinstveno upravno mjesto (one-stop shop) u europskom i hrvatskom javnom upravljanju. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017.
 8. European Administrative Space – myth, reality, and hopes. U: Ivan Koprić, Polonca Kovač (ur.) European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities. Bratislava: NISPAcee, 2017.
 9. Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj: od nemila do nedraga. U: Pametna lokalna samouprava, Novalja, Split, Zagreb: Grad Novalja, 2017., str. 11-24
 10. Daljnji koraci u reformi hrvatske lokalne i regionalne samouprave. U: Spomenica Prof. dr. sc. Juri Šimoviću, 2017., Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, str. 341-372.
 11. Evaluacija neposrednog izbora načelnika i župana u Hrvatskoj nakon dva mandata: korak naprijed, dva nazad. U: Zbornik radova s konferencije Razvoj javne uprave, Vukovar, 2017. (suautor).
 12. Lokalna i mjesna samouprava u Gradu Zagrebu - znanstvena platforma za korjenite promjene gradskog upravljanja Zagrebom. Poseban prilog uz br. 2/2017 HKJU, str. 3-13 (suautor)

2018.
 1. Evaluation of Decentralisation Programme in Croatia: Expectations, Problems, and Results (suautor). U: Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2018.,pp. 243-260.
 2. Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe (suautor). U: Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2018., pp. 1-18.
 3. Lessons Learned from Successful and Unsuccessful Local Public and Social Services Delivery Reforms. U: Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2018. pp. 333-342.
 4. Institutional environments and mayors’ role perceptions. U: Hubert Heinelt, Annick Magnier, Marcello Cabria, Herwig Reynaert (eds.) The European Mayor II: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. London: Palgrave Macmillan, 2018. (suautor) pp. 149-172..
 5. Control of local governments in Croatia: Many components, still weak control / Le contrôle exercé sur les collectivités local esen Croatie: desactions multiples, maisunrésultatencorefragile(suautor). U: Max-Emmanuel Geis, Stéphane Guérard, Xavier Volmerange (eds.) A threat to autonomy? Control and supervision of local and regional government activities / Les contrôles de l'action publique localee trégionale: uneautonomiemenancée? Institut Universitaire Varenne, Clermont-Ferrand, Paris, 2018, str. 91-112, 285-308.
 6. Local Public Services and Austerity Measures in Croatia: Adaptations of the Resilient Social Model through the Central-Local Power and Blame Games. In: Andrea Lippi, Theodore Tsekos (eds.) Local Public Services in Times of Austerity across the Mediterranean Europe. London: Palgrave Macmillan, 2018. (suautor).
 7. Suvremeni trendovi u razvoju lokalne samouprave u Europi i hrvatska lokalna samouprava, u: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija hrvatske lokalne samouprave: Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava, Zagreb: Institut za javnu upravu, 2018. str. 1-56.
 8. Novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz 2017. u: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija hrvatske lokalne samouprave: dva desetljeća primjene standarda Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Zagreb: Institut za javnu upravu, 2018., str. 57-101. (pretisak u Posebni prilog uz HKJU br. 4/2017, str. 55-90).
 9. Kroz integraciju u decentralizaciju: integrirano lokalno javno upravljanje u Hrvatskoj. U: Izazovi upravljanja: Decentralizacija i dekoncentracija obavljanja javnih poslova. Forum za javnu upravu, 2018., Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu
 10. One Candle, Two Candles… Is There the Third One? Croatian Public Administration Reform before and after the EU Accession. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. 11, no. 1, summer 2018, Special issue: Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe, pp. 41-62
 11. Stanje hrvatske javne uprave: rangiranje ili harangiranje. Poseban prilog uz br. 4/2018 HKJU, str. 3-8
 12. Zašto sam protiv decentralizacije? Poseban prilog uz br. 4/2018 HKJU, str. 9-12
 13. Prema participativnom modelu upravljanja i modernoj, otvorenoj zemlji. Poseban prilog uz br. 2/2018 HKJU, str. 3-9
 14. Public administration characteristics and performance in EU 28: Croatia. Report for the EC. ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19943&langId=en

2019.
 1. Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond (suautor). U: Ivan Koprić, Goranka Lalić Novak, Tijana Vukojičić Tomić (urednici) Migrations, Diversity, Integration, and Public Governance in Europe and Beyond. Zagreb: Institut za javnu upravu, pp. 25-37
 2. Public Administration Reform in Croatia: Slow Modernization During Europeanization of Resilient Bureaucracy. Public Administration Issues, Special Issue, pp. 7-26
 3. Neuspješna europeizacija hrvatske mjesne samouprave: nedovoljna atraktivnost ili loše institucionalno oblikovanje. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske za 2019. godinu, vol. X., no. 1, str. 185-210 (suautor)
 4. Revitalizacija lokalne demokracije u Hrvatskoj. U: Lokalna demokracija u Hrvatskoj: trebaju li nam promjene. U: Forum za javnu upravu, urednici: I. Koprić i A. Musa, 2019.
 5. Strengthening the capacity of public authorities for the implementation of the Act on the Right of Access to Information. Case study of a Croatian ESF project under the study ‘Progress Assessment of the ESF Support to Public Administration’ (PAPA).

2020.
 1. Local state-society relations in Croatia. U: Filipe Teles, Adam Gendźwiłł, Cristina Stănuş, Hubert Heinelt (eds.) Close Ties in European Local Governance: Linking Local State and Society. London, Palgrave Macmilan, pp. 73-89.
 2. Domicilno stanovništvo, migracije i integracija migranata: Globalni i europski okviri – hrvatske prilike. U: J. Barbić (ur.) Izazovi migracija i integracije za javnu upravu. Zagreb: HAZU, str. 21-37.

2021.
 1. Local Integration Policy of Migrants in Croatia: In Search of Coherence and Capacity. U: Jochen Franzke, José Ruano (eds.) Local Integration Policy of Migrants. European Experiences and Challenges. London: Palgrave Macmillan, pp. 215-230.
 2. Legislation in Croatia. U: Ulrich Karpen, Helen Xanthaki (eds.) Legislation in Europe: A Country by Country Guide. Oxford, Hart Publishing, pp. 87-102.
 3. Lokalne javne službe u vrtlogu europeizacije. U: Jakša Barbić (ur.) Službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije i njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku. Zagreb: HAZU, str. 39-55.
 4. Zašto je lokalni referendum neefikasan. U: Ivan Koprić, Frane Staničić (ur.) Referendum i neposredna demokracija u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu, str. 155-174.
 5. Croatia. U: Iztok Rakar (ed.) Internship in Public Administration Across Europe. Ljubljana: Fakulteta za upravo, pp. 7-16.

2022.
 1. Participatory Law-making in the Digital Age: The Case of the E-Public Consultations Platform in Croatia (suautorice P. Đurman, A. Musa). U: TiinaRandma-Liiv, VeikoLember (eds.) Engaging Citizens in Policy-Making: e-Participation Practices in Europe. London: Edward Elgar, 2022., str. 91-103.
 2. ICT Supported Participatory Governance at the Local Level in Croatia / (sažetak na francuskom) La gouvernance participative soutenue par les TIC au niveau local en Croatie (suautorice: A. Musa, D. DobrićJambrović, P. Đurman). U: Marig Doucy, Magali Dreyfus, Nathalie Noupadja, Stephane Guerard, Brice Kingwesi Mfakolo, Antoniu Tudor (eds.) Democratic and Electronic Changes in Local Public Action in Europe: REvolution or E-volution? / Changements democratiques et electroniques dans l’action publique locale en Europe : REvolution ou E-volution ? Paris: Institut Francophone pour la Justice et la Democratie, 2022., str. 315-336, 643-644.
 3. Public Administration Education in Croatia (suautor), https://www.nispa.org/files//O1%20COUNTRY%20STUDY%20CROATIA.pdf