Znanstveni radovi

Prof. dr. sc. Ivan Koprić - predsjednik

1991.
 1. Odnos komunikacijskih kanala i pojedinih tipova kooperativnih društvenih odnosa, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 41, br. 2-3/1991, str. 187-201.

1993.
 1. Razna shvaćanja o organizaciji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 43, br. 5/1993, str. 551-576.

1995.
 1. Strukturna uvjetovanost uspostavljenosti formalnih kanala u komunikacijskoj mreži organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 45, br. 6/1995, str. 715-751.

1996.
 1. Komunikacijsko posredovanje utjecaja okoline na strukturnu hijerarhičnost upravne organizacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 46, br. 2/1996, str. 179-206.

1997.
 1. Lokalni poslovi hrvatskih županija u svjetlu različitih europskih tradicija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 47, br. 5/1997, str. 497-559.

1998.
 1. Neka temeljna pitanja organizacije porezne uprave u Hrvatskoj, Financijska praksa, vol. 22, br. 1-2/1998, str. 141-181.
 2. Kultura, komunikacije i struktura upravnih organizacija, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 48, br. 3/1998, str. 295-326.

1999.
 1. Organizacijska kultura u javnoj upravi, Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 1/1999, str. 97-137.
 2. Neke osnove za raspravu o reformi sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj. Hrvatska javna uprava, vol. 1, br. 4/1999, str. 599-608.
 3. Administrative Structures and Competencies of Croatian Local Units. Croatian Critical Law Review, vol. 4, 1999.

2000.
 1. Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 1/2000, str. 25-82 (suautor).
 2. Proširenje lokalnog samoupravnog djelokruga i sužavanje nadzora središnjih državnih organa, Hrvatska javna uprava, vol. 2, br. 3/2000, str. 391-436.

2001.
 1. Uloga županija u hrvatskom sustavu lokalne samouprave i uprave 1990-ih i perspektive regionalizacije nakon Promjena Ustava iz 2000. godine, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 1/2001, str. 63-87.
 2. Državna uprava i lokalna samouprava u Hrvatskoj 1990-2001. – vladavina prava ili politike?, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 51, br. 6/2001, str. 1275-1295.
 3. Okviri, naglasci i perspektive aktualne decentralizacije u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 3-4/2001, str. 411-454.
 4. Temeljni prijedlozi povodom nove regulacije statusa lokalnih službenika u Hrvatskoj, (suautor), Hrvatska javna uprava, vol. 3, br. 2/2001, str. 283-329.
 5. Local Government in Croatia (suautor), u knjizi: Stabilization of Local Governments (ed. Emilia Kandeva), Budapest, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society, 2001., str. 179-240.

2002.
 1. Obrazovanje upravnog osoblja: iskustva i izazovi, Hrvatska javna uprava, vol. 4, br. 3-4/2002, str. 515-566.

2003.
 1. Local Government Development in Croatia. Problems and Value Mix, u knjizi: Local Democracy in Post-Communist Europe (eds. Harald Baldersheim, Michal Illner, Hellmut Wollmann), Opladen: Leske & Budrich, 2003., str. 181-210.
 2. Approximation of Legislation and the Elaboration of the Professional Basis of the Decentralisation Process in Croatia, u: Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar, 2003., str. 1-20.
 3. Modernisation of Croatian Public Administration: Issues, Proposals and Perspectives, u: Modernisation of Croatian Public Administration (ed. Ivan Koprić), Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., str. 477-491.

2004.
 1. Reforma javne uprave u Hrvatskoj: okviri, iskustva i perspektive, u zborniku radova X. Dnevi javnega prava, Portorož, 2004, str. 587-608.
 2. Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia. 2004, http://www.unpan.org/innovmed, pp. 1-22. Pretisnut u: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 21-36

2005.
 1. Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatska javna uprava, vol. 5, br. 1/2005, str. 35-79.
 2. Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj. U: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, 2005., str. 7-19.

2006.
 1. Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj, u: Ivan Koprić (ur.) Javna uprava – nastavni materijali, Zagreb: Pravni fakultet i Društveno veleučilište, 2006., str. 375-382.
 2. Administrative Procedures on the Territory of Former Yugoslavia, 2006, http://www.sigmaweb.org , pp. 1-12
 3. Upravno sudovanje na području bivše Jugoslavije, Hrvatska javna uprava, vol. 6, br. 1/2006., str. 223-239.

2007.
 1. Trendovi u razvoju i mogućnosti kvalitetnijeg upravnog obrazovanja u Hrvatskoj. U: Jakša Barbić (ur.) Reforma pravnog obrazovanja. Zagreb: HAZU, 2007., str. 40-62.
 2. Regionalism and Regional Development Policy in Croatia. U: Ilona Pálné Kovács (ed.) Political Studies of Pecs: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe. Pécs: University of Pécs, Department of Political Studies, 2007., str. 87-110.

2008.
 1. Independent Local Lists in Croatia: In Search for a Composite Theoretical Frame. U: Marion Reiser, Everhard Holtmann (eds.) (2008) Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, str. 39-61
 2. Upravljanje decentralizacijom kao nov pristup razvoju sustava lokalne samouprave, Hrvatska javna uprava br. 1/2008, str. 95-133
 3. Reforma hrvatske javne uprave: problemi, rješenja i zablude. U: Eugen Pusić (ur.) Hrvatska država i uprava. Zagreb, HAZU, 2008., str. 49-65.
 4. Europski standardi regulacije službi od općeg interesa: (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma. HJU br. 3/2008., 647-688 (suautori Anamarija Musa, Vedran Đulabić)
 5. Managing Public Administration Reform in Croatia. Hrvatska javna uprava br. 3/2008., str. 551-565.
 6. Regulatorna tijela kao nov oblik suradnje i sukobljavanja u hrvatskoj državnoj upravi. U: Zvonko Posavec, Ivan Šimonović (ur.) Država i uprava. Zagreb: HAZU, 2008., str. 55-63.

2009.
 1. Directly Elected Mayors on the Territory of Former Yugoslavia. U: Pascal Delwit, Jean-Benoit Pilet, Herwig Reynaert, Kristof Steyvers (eds.) Local Political Leadership in Europe: Town Chief, City Boss or Loco President? Brugge: Vanden Broele, 2009.
 2. Neposredno birani načelnici: institucionalno oblikovanje, tradicija i kultura javnog sektora. Časopis: Anali Hrvatskog politološkog društva, 2009., str. 399-416
 3. Roles and Styles of Local Political Leaders on the Territory of Former Yugoslavia. Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 79-105
 4. Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima, Hrvatska javna uprava, vol. 9, br. 1/2009., str. 69-78
 5. Kritična važnost kapaciteta javne uprave za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: jesu li važnije političke zapreke ili upravne mogućnosti? U: Damir Vašiček (ur.) Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima. Opatija: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009., str. 147-159.
 6. Od javnih službi do službi od općeg interesa: nova europska regulacija i njezin odraz u modernim upravnim sustavima. U: Zbornik radova drugog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, Pravni fakultet Justinijan Prvi Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij, 2009., str. 27-49.
 7. Europeizacija hrvatskog upravnog postupovnog prava (suautor V. Đulabić). U: Dario Đerđa, Vedran Đulabić, Božo Gagro, Dunja Jurić-Knežević, Štefanija Kasabašić, Ivan Koprić, Dragan Medvedović, Zoran Pičuljan: Novi Zakon o općem upravnom postupku. Zagreb: Novi informator, 2009., str. 75-98.
 8. Novi Zakon o općem upravnom postupku – tradicija ili modernizacija? U: Ivan Koprić, Vedran Đulabić (urednici): Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str. 19-52.
 9. Novi Zakon o općem upravnom postupku kao poticaj ili prepreka modernizaciji hrvatske javne uprave? U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., str. 1-15.
 10. The Croatian Public Administration Is in a Stormy Period. Hrvatska javna uprava 9(3/2009): 609-616.

2010.
 1. Prijedlozi za reformu lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava, vol. 10, br. 4/2010, str. 941-959
 2. Platni sustav i načela lokalne samouprave. U: Ivan Koprić, Edmond Miletić, Ivana Vargašević, Sanda Pipunić, Alen Rajko: Plaće i radni odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zagreb: TEB, 2010., str. 9-30
 3. Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava. U: Nova lokalna i regionalna samouprava. Zagreb: HAZU, 2010., str. 109-144
 4. Upravni ugovori – područje primjene i primjena prava (suautor). U: Jakša Barbić, Miljenko Giunio (ur.) Zbornik 48. susreta pravnika. Opatija: Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2010., str. 271-303
 5. Kriteriji za prosudbu racionalnosti teritorijalne organizacije lokalne i regionalne samouprave. Riznica br. 12/2010, str. 40-47

2011.
 1. Europeizacija upravnog sudovanja. Riznica br. 5/2011., str. 33-39.
 2. Nezavisni lokalni politički akteri u Hrvatskoj. U: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum. Zagreb: HAZU, 2011., str. 87-112.
 3. Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, vol. LVII, 2011., tematski broj posvećen Slavoljubu Popoviću, str. 43-75
 4. Upravljanje učinkovitošću u javnim upravama u jugoistočnoj Europi. Riznica br. 11/2011., str. 46-52.
 5. Europski standardi upravnog postupanja. Riznica br. 12/2011., str. 60-65.
 6. Europski upravni prostor – različiti pristupi, slični ishodi. U: Borče Davitkovski (ur.) Zbornik na Pravniot Fakultet Justinijan Prvi – radovi s međunarodne znanstvene konferencije Razvojne tendencije upravnog zakonodavstva. Skopje, 2011., str. 7-31.
 7. What Kind of Agencification in Croatia. Trends and Future Directions (suautorica Anamarija Musa). Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2011., special issue, pp. 33-53.
 8. Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. II., br. 1/2011, str. 1-39.
 9. Good Administration as a Ticket to the European Administrative Space (suautor). Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 5/2011., str. 1515-1560.
 10. Administrative Technology and General Administrative Procedure: Challenges and Changes in South-Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 11, no. 2/2011, pp. 435-454.

2012.
 1. Agencies in Croatia (suator). U: Koen Verhoest, Sandra Van Thiel, Geert Bouckaert, Per Lægreid (eds.) Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012., pp. 266-276.
 2. Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. U: Ann Marie Bissessar (ed.) Governance: Is It for Everyone? New York: Nova Science Publishers, inc., 2012., str. 25-47.
 3. Neka konceptualna pitanja europskog upravnog prostora. Hrvatska pravna revija, vol. XII, br. 4/2012, str. 51-61.
 4. Regulacija službi od općeg interesa. Riznica br. 11/2012., str. 51-56.
 5. Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike. U: 1. forum za javnu upravu. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2012., str. 5-27.
 6. Lokalna i regionalna samouprava u Hrvatskoj: k policentričnoj zemlji. U knjizi: Hrvatski pravni sustav. Zagreb: HAZU, 2012., str. 127-160.
 7. Europeizacija javne uprave u Hrvatskoj. Tim4pin magazin, promo broj, 2012., str. 96-101.
 8. Consolidation, Fragmentation, and Special Statuses of Local Authorities in Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 12, no. 4/2012, pp. 1175-1196. Verzija na francuskom jeziku objavljena kao: Consolidation, fragmentation, et statuts speciaux des collectivites territoriales en Europe. Revue Est Europa, 2012, no. 2, pp. 369-385.

2013.
 1. Razvoj i problemi agencijskog modela s posebnim osvrtom na nezavisne regulatore. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić (ur.) Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., str. 1-29.
 2. Agencies in Three South Eastern European Countries: Politics, Expertise and Law. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. V, no. 2, Winter 2012/13, pp. 17-44 (suautor).
 3. Glavne karakteristike postojećeg i prijedlog novog teritorijalnog ustrojstva Hrvatske – zašto nam treba teritorijalna reorganizacija. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 1-30.
 4. Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora načelnika – stanje i prijepori. U: Ivan Koprić (ur.) Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu i Pravni fakultet u Zagrebu, 2013., str. 155-188 (suautor).
 5. Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: Lokalna samouprava i lokalni izbori. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2013., str. 3-63.
 6. Governance and Administrative Education in South Eastern Europe. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 13, no. 1/2013, pp. 5-39.
 7. Participacija građana u lokalnoj samoupravi – nova hrvatska pravna regulacija i neka komparativna iskustva. U: Zbornik radova četvrtog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija, Skopje, 2013., str. 9-35. (suautor)

2014.
 1. Europski standardi i modernizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. U: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2014., str. 1-20.
 2. Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. V., br. 1/2014., str. 8-38.
 3. Problemi s decentralizacijom ovlasti – između ustavnih načela i stvarnosti. Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 14, no. 1/2014, pp. 133-148.
 4. Good Administration and Good Governance as the Key Elements of the European Administrative Space. U knjizi/zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa „EU Administrative Law and its Impact on the Process of Public Administration Reform and Integration into the European Administrative Space of South East European Countries“, izdavač: SEELS, 2014.
 5. Regionalizacija Hrvatske između razuma i emocija. U: zbornik radova „Aktualnosti regionalne i lokalne samouprave“, Novalja, Split, Zagreb, 2014., str. 35-51
 6. Je li moguća regionalizacija Hrvatske? Institucionalna i politička ograničenja. Političke analize god. V, br. 17(2014), str. 9-16

2015.
 1. Suvremena javna uprava i njezino proučavanje – kompleksnost i integracija. U: Zbornik radova u čast prof. dr. Simeonu Gelevskom. Skopje, 2015.
 2. Suradnja jedinica kao instrument konsolidacije sustava lokalne samouprave: iskustva, mogućnosti i ograničenja. U: Ivan Koprić, Mihovil Škarica, Boris Milošević (ur.): Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2015., str. 3-22
 3. Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja. U: Zajednički forum za javnu upravu i zagrebački ekonomski forum. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2015.
 4. Gradovi u hrvatskom sustavu lokalne samouprave. Tim4pin 2/2015, str. 89-92
 5. New Developments in Local Democracy in Croatia and Its Neighbouring Countries (suautor). Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 15, no. 2/2015, pp. 389–414
 6. Regional Elections in Croatia – From Third-Order County Elections to Genuine Regional Politics (suautor), Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, vol. 15, no. 2/2015, pp. 475–516
 7. Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju. U knjizi: Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske. Zagreb: HAZU, 2015., str. 21-44

2016.
 1. Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework / Gouvernance locale et régionale en Europe. Pour un nouveau cadre comparatif (suautor; verzije na engleskom i francuskom jeziku), u: Stéphane Guérard, Algirdas Astraukas (eds.) Local Autonomy in the 21st Century: Between Tradition and Modernisation / L’autonomie locale au XXIe siècle; Entre tradition et modernisation, Institut Universitaire Varenne, Clermont-Ferrand, Paris, 2016., str. 27-38, 365-377).
 2. Local Government and Local Public Services in Croatia (suautor), u knjizi: Hellmut Wollmann, Ivan Koprić, Gérard Marcou, eds., Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016., pp. 199-213.
 3. Institucionalno osnaživanje glavnog i velikih gradova u Hrvatskoj u funkciji jačanja njihovog kapaciteta za regionalnu suradnju. Zbornik radova međunarodne naučne konferencije “Mjesto i uloga gradova SEE (Jugoistočne Europe) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko-jonske evropske makroregije (urednici: Jasmina Osmanković i Mirko Pejanović), Sarajevo, 2016., Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, str. 39-57.
 4. Evaluacija, novi zakonski okvir i važnost upravljanja učinkovitošću u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te u državnoj i javnoj upravi Republike Hrvatske. U: Ivan Koprić, Jasmina Džinić, Romea Manojlović (ur.) Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2016., str. 3-38
 5. Croatia 2014, Est Europa, http://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html (suautor, postavljeno 2016.); hrvatska verzija: Hrvatska 2014. Croatian and Comparative Public Administration 16(1): 193-206
 6. Položaj policijskih službenika u Republici Hrvatskoj: rezultati znanstvenog istraživanja i preporuke za poboljšanje. Za Sindikat policije Hrvatske, Zagreb, 2016., str. 1-35+prilozi, http://dijalogsph.eu/REZULTATI_ZNANSTVENOG_ISTRAŽIVANJA_I_PREPORUKE_ZA_POBOLJŠANJE,a,27.html ; engleska verzija: The Position of Police Officers in the Republic of Croatia: Results of Scientific Study and Recommendations for Improvement, Zagreb, 2016., pp. 1-40 + attachments, http://dijalogsph.eu/THE_POSITION_OF_POLICE_OFFICERS_IN_THE_REPUBLIC_OF_CROATIA,a,33.html
 7. Decentralisation as the Precarious Component of Contemporary European Governance. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, vol. IX, no. 1 (2016), summer issue, pp. 223-232.
 8. Upravno obrazovanje: modeli, trendovi, stanje i perspektive. U: Deseti Forum za javnu upravu Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu. Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2016., str. 47-53
 9. Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene – nužna je nova upravna paradigma. Političke analize br. 26, 2016., str. 3-12
 10. Teritorijalna reorganizacija kao preduvjet učinkovitosti lokalne samouprave. U: Zbornik radova sa savjetovanja pročelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zagreb, 29.9.2016. Zagreb, Libusoft Cicom, 2016., str. 81-88.
 11. Croatie 2015, Est Europa (suautor), https://www.est-europa.univ-pau.fr/est-europa-en-ligne/articles-en-ligne/numero-en-preparation.html (2016.)

2017.
 1. Decentralisation as the Precarious Component of Contemporary European Governance: From Concepts to Practice, u: Mélanges en l’honneur du Professeur Gerard Marcou, Paris: Univerisite Paris 1 Pantheon Sorbonne, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, 2017., str. 243-254.
 2. Croatia: Elections for Weak Counties When Regionalization is Not Finished Yet (suautor). U: Arjan H. Schakel (ed.) Regional and National Elections in Eastern Europe. Territoriality of the Vote in Ten Countries. London: Palgrave Macmillan, 2017., str. 59-81.
 3. Public Administration Reforms in Eastern Europe: Naïve Cultural Following, Hesitating Europeanization, or Search for Genuine Changes? U: Polonca Kovač, Mantas Bileišis (eds.) Public Administration Reforms in New Eastern European Union Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance Convergence and Divergence. Ljubljana, Vilnius: Faculty of Administration, University of Ljubljana & Mykolas Romeris University, 2017, pp. 34-49.
 4. Reform of the Croatian Public Administration: Between Patchy Europeanization and Bumpy Modernization. U: Polonca Kovač, Mantas Bileišis (eds.) Public Administration Reforms in New Eastern European Union Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance Convergence and Divergence. Ljubljana, Vilnius: Faculty of Administration, University of Ljubljana & Mykolas Romeris University, 2017, pp. 339-388.
 5. Demokracija, decentralizacija, povjerenje građana i ponos javnih službenika: klasični i moderni koncepti u razvoju odnosa građana i javne uprave. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017.
 6. Zaštita prava građana u odnosu s javnom upravom: povijesni razvoj, sadašnje stanje u Hrvatskoj i Sloveniji i perspektive. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017. (suautor)
 7. Jedinstveno upravno mjesto (one-stop shop) u europskom i hrvatskom javnom upravljanju. U: Ivan Koprić, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017.
 8. European Administrative Space – myth, reality, and hopes. U: Ivan Koprić, Polonca Kovač (ur.) European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities. Bratislava: NISPAcee, 2017.
 9. Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj: od nemila do nedraga. U: Pametna lokalna samouprava, Novalja, Split, Zagreb: Grad Novalja, 2017., str. 11-24
 10. Daljnji koraci u reformi hrvatske lokalne i regionalne samouprave. U: Spomenica Prof. dr. sc. Juri Šimoviću, 2017., Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu, str. 341-372.
 11. Evaluacija neposrednog izbora načelnika i župana u Hrvatskoj nakon dva mandata: korak naprijed, dva nazad. U: Zbornik radova s konferencije Razvoj javne uprave, Vukovar, 2017. (suautor).

2018.
 1. Evaluation of Decentralisation Programme in Croatia: Expectations, Problems, and Results (suautor). U: Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2018.
 2. Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe (suautor). U: Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2018.
 3. Lessons Learned from Successful and Unsuccessful Local Public and Social Services Delivery Reforms. U: Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou (eds.) Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2018.
 4. Institutional environments and mayors’ role perceptions. U: Hubert Heinelt, Annick Magnier, Marcello Cabria, Herwig Reynaert (eds.) The European Mayor II: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. London: Palgrave Macmillan, 2018. (suautor; u objavi).
 5. Control of local governments in Croatia: Many components, still weak control (suautor, u objavi). OLA network i Sveučilište u Lilleu 2, 2018.
 6. Local Public Services and Austerity Measures in Croatia: Adaptations of the Resilient Social Model through the Central-Local Power and Blame Games. In: Andrea Lippi, Theodore Tsekos (eds.) Local Public Services in Times of Austerity across the Mediterranean Europe. London: Palgrave Macmillan, 2018. (suautor, u objavi).
 7. Suvremeni trendovi u razvoju lokalne samouprave u Europi i hrvatska lokalna samouprava, u: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija hrvatske lokalne samouprave: Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava, Zagreb: Institut za javnu upravu, 2018. (u objavi).