Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2015. godina

Broj: 1 / 2015

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2015

KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA

PRIKAZ KNJIGE

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Vrhovni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 253
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Splitu

 • Stranica: 257
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 261
 • Autori: Mateja Crnković; Damir Juras;

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 275
 • Autor: Damir Juras

VIJESTI

AKTUALNA TEMA

Reforma javne uprave u kontekstu eurointegracijskih procesa

 • Stranica: 303
 • Autor: Hrvoje Marušić

Broj: 2 / 2015

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2015

LOKALNA DEMOKRACIJA

Lokalna politička participacija u Europi: izbori i referendumi

 • Stranica: 319
 • Autor: Norbert Kersting

Ideologija ili realizam u lokalnoj vladavini: realpolitika u engleskoj lokalnoj samoupravi

 • Stranica: 335
 • Autor: Colin Copus

Lokalna demokracija u Francuskoj: poboljšanja i neodlučnost

 • Stranica: 357
 • Autor: Michele Breuillard

Participativno budžetiranje u Poljskoj: kvazi-referendum umjesto predstavničkog odlučivanja

 • Stranica: 373
 • Autor: Dawid Sześciło

Noviji razvoj lokalne demokracije u Hrvatskoj

 • Stranica: 389
 • Autori: Ivan Koprić; Mirko Klarić;

Transparentnost i otvorenost lokalnog javnog upravljanja: slučaj hrvatskih gradova

 • Stranica: 415
 • Autori: Anamarija Musa; Domagoj Bebić; Petra Đurman;

E-demokracija i e-participacija u slovenskoj lokalnoj samoupravi

 • Stranica: 451
 • Autori: Simona Kukovič; Marjan Brezovšek;

Županijski izbori u Hrvatskoj: Na putu prema stvarnoj regionalnoj politici

 • Stranica: 475
 • Autori: Ivan Koprić; Darija Dubajić; Tijana Vukojičić Tomić;

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Županijski sud u Zagrebu

 • Stranica: 517
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Osijeku

 • Stranica: 519
 • Autor: Damir Juras

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 523
 • Autor: Damir Juras

VIJESTI

AKTUALNA TEMA

Broj: 3 / 2015

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2015

LOKALNE JAVNE SLUŽBE

Reforma javnih službi u Kini

 • Stranica: 569
 • Autori: Lisheng Dong; Xuanhui Liu;

Institucionalna promjena kvazi-tržišnih aranžmana u lokalnom javnom prijevozu – komparativne opservacije iz Njemačke i Finske

 • Stranica: 593
 • Autori: Torsten Seidel; Timo Vakkuri;

Pružanje lokalnih javnih službi u Kini – institucionalna analiza

 • Stranica: 617
 • Autori: Lisheng Dong; Qun Cui; Tom Christensen;

Ekonomski aspekti lokalnog upravljanja otpadom: Češka Republika i Slovačka

 • Stranica: 645
 • Autori: Juraj Nemec; Jana Soukopová; Beata Mikušová Meričková;

Potajno, prikriveno i nepozvano? Aktivnosti Europske komisije vezane za konvergenciju socijalnih službi od općeg interesa u EU

 • Stranica: 667
 • Autori: Christopher J. Smith; Daniel Rauhut;

Lokalne javne službe u sloveniji – pravni, organizacijski, ekonomski i financijski aspekti

 • Stranica: 697
 • Autori: Primož Pevcin; Iztok Rakar;

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 715
 • Autor: Mateja Crnković

VIJESTI

POJMOVNIK

Pojmovnik

 • Stranica: 751
 • Autor: Jasmina Džinić

Broj: 4 / 2015

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2015

UPRAVNI POSTUPCI

Odlučivanje u razumnom roku u upravnim postupcima

 • Stranica: 769
 • Autor: Špela Zagorc

JAVNE FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

UPRAVNA TEORIJA

PRIKAZ KNJIGE

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 963
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 973
 • Autor: Mateja Crnković

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

 • Stranica: 979
 • Autor: Nikola Popović

VIJESTI

AKTUALNA TEMA