Stručni radovi

Prof. dr. sc. Ivan Koprić - predsjednik

 • Psihologija žrtve i vrednovanje u krivičnom pravu, Pravnik (Zagreb), vol. 19, br. 1-2/1986, str. 71-84
 • Razvitak formiranja društveno-političkih zajednica u SFRJ (tzv. administrativno-teritorijalna podjela), Pravnik (Zagreb), vol. 20, br. 1/1987, str. 19-31
 • Komuniciranje i birokratizacija društva, Pravnik (Zagreb), vol. 20, br. 2/1987, str. 135-158
 • Instrumentarij za analizu, Pravnik (Zagreb), vol. 20, br. 2/1987, str. 121-124 (prilog u okviru zajedničkog rada s E. Pusićem, S. Ivaniševićem, M. Ramljakom i J. Kregarom: Birokracija i autoregulacija)
 • Public administration and civil service reform in Croatia (suautori Dragan Medvedović, Gordana Marčetić), u: Regional Corruption Assessment Report (by Predrag Bejaković), Southeast European Legal Development Initiative (SELDI), 2001., str. 1-10
 • Neka pitanja suvremenog pravnog obrazovanja na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 52, br. 6/2002, str. 1332-1344
 • Preporuke i mjere za ostvarenje pravne države sukladne EU standardima, www.konkurentnost.hr/nvk, suautor i redaktor, prosinac 2003., str. 1-21 (autor preporuka i mjera koje se odnose na javnu upravu, osobito str. 12-18).
 • Primopredaja vlasti i profesionalizacija uprave, Informator br. 5237 od 15. svibnja 2004., str. 1-3.
 • Građani i uprava, u: Neven Vrček, Miroslav Bača (ur.) Informatopolis 2005. Otvoreni dan suvremene javne uprave (zbornik radova), Varaždin: Fakultet organizacije i informatike, str. 1-5, 2005.
 • O neposrednom izboru gradonačelnika i općinskog načelnika, Informator br. 5399 od 3. prosinca 2005., str. 9.
 • Administrative Procedures on the Territory of Former Yugoslavia, http://www.sigmaweb.org, str. 1-12.
 • Modernizacija hrvatske uprave i upravno obrazovanje, u: Jakša Barbić (ur.) Reforma hrvatske državne uprave, Zagreb: HAZU, 2006., str. 37-46.
 • Neki problemi primjene općeg upravnog postupka u Hrvatskoj, Informator br. 5422 od 22. veljače 2006., str. 13-14.
 • Razvoj metodologije i provedba pokusnog projekta funkcionalnog pregleda, Hrvatska javna uprava 6(1): 21-28, 2006.
 • Upravno sudovanje u svjetlu prilagodbe europskim standardima, Informator br. 5491 od 21. listopada 2006., str. 1-2. Isto u: Jakša Barbić (ur.) Reforma upravnog sudstva i upravnog postupanja, Zagreb: HAZU, 2006., str. 58-63.
 • Poboljšanje pravnog okvira djelovanja Hrvatske agencije za telekomunikacije / The Improvement of the Legal Framework for Functioning of the Croatian Telecommunication Agency, str. 1-29, studija za CARDS 2004 projekt Jačanje kapaciteta Hrvatske agencije za telekomunikacije. Hrvatska verzija objavljena u Informatoru br. 5541 (Male stranice), str. 1-8.
 • Pojmovnik, Hrvatska javna uprava br. 4/2007: 1121-1130
 • Prijedlog okvira za novi klasifikacijski i platni sustav lokalnih službenika, Hrvatska javna uprava br. 2/2008: 395-406 (pretisnuto u Vedran Đulabić, ur., Novo službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2009., 109-121)
 • Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, Hrvatska javna uprava br. 1/2009., str. 45-49
 • Neposredni izbor načelnika: prednosti i ograničenja. U: Damir Vašiček (ur.) Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima. Opatija: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2009., str. 161-168.
 • Predgovor. U: Ivan Koprić, Vedran Đulabić (urednici): Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, Biblioteka Suvremena javna uprava, Zagreb, 2009., str. 11-20.
 • Predgovor: uprava u službi građana i opći upravni postupak. U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., str. XIII-XVIII.
 • Lokalna samouprava i lokalni službenički sustav u Austriji i Finskoj. Hrvatska javna uprava 9(3): 661-668.
 • Je li moguće zapošljavanje najboljih ljudi u javnoj službi – nekoliko teorijskih i praktičnih pitanja. Riznica br. 11/2009, str. 56-58.
 • Racionalizacija lokalne samouprave, Bilten Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, 146. tribine, bilten br. 66, siječanj 2010., str. 1-10
 • Karakteristike sustava lokalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava br. 2/2010, str. 371-386
 • Stanje lokalne samouprave u Hrvatskoj, Hrvatska javna uprava br. 3/2010, str. 665-681
 • Dvajset let javne uprave v samostojni Sloveniji. U: Polona Kovač, Gregor Virant (ur.): Razvoj slovenske javne uprave 1991-2011. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2011., str. 9-19.
 • Decentralizacija Hrvatske – daljnji koraci. U CD izdanju: Materijali za savjetovanje: Lokalna i regionalna samouprava između gospodarske krize i članstva u Europskoj uniji. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2011., str. 1-4 + tabele.
 • Uz Nacrt novog Zakona o upravnom postupku Crne Gore, 2013., str. 1-19, za OECD/Sigmu i MUP Crne Gore.
 • An Analysis of Current Custom and Practice of the Creation of Agencies, Authorities and Institutions. Za PARiS, Beograd, 2013. (suautorica Dragana Aleksić).