Nadzorni odbor instituta

doc. dr .sc. Teo Giljević, predsjednik Nadzornog odbora

Teo Giljević docent je na Katedri za upravnu znanost. Doktorat znanosti stekao je 2014. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod nazivom Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Koprića.

Sudjeluje u izvođenju nastave na studijima Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju, preddiplomskom studiju socijalnog rada i vojnom studiju.

Autor je više znanstvenih radova. Suradnik je na više domaćih i međunarodnih projekata iz područja javne uprave i migracija i integracije migranata. Dobitnik je godišnje nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad mladih znanstvenika za 2015. godinu. Predsjednik je tijela koje obavlja civilni nadzor nad radom policije, Povjerenstva za rad po pritužbama, čije je članove na mandat od četiri godine imenovao Hrvatski sabor.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Instituta za javnu upravu i Akademije pravnih znanosti Hrvatske.
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić-Tomić

Tijana Vukojičić Tomić docentica je na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1999. Završila je poslijediplomski specijalistički studij iz lokalnog razvoja 2005. godine na Sveučilištu u Trentu, Italija. Doktorsku disertaciju pod nazivom Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi obranila je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine.

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju. Suradnica je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata iz područja javne uprave.

Aktivno sudjeluje u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova samostalno i u koautorstvute je sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Kao članica organizacijskih i programskih odbora, sudjelovala je u organizaciji nekoliko znanstvenih i stručnih skupova.

Članica je tajništva Instituta za javnu upravu te nadzornog odbora Hrvatskog pravnog centra. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Uže područje znanstvenog interesa obuhvaća javnu upravu, upravljanje raznolikošću, sudjelovanje manjina u javnoj upravi, lokalnu i regionalnu samoupravu, upravne reforme.
Josip Jambrač

Josip Jambrač osnovnu je školu završio u Vrbovcu; srednju školu u Zagrebu, a diplomirao je na Prometnom fakultetu u Zagrebu. Završio je poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu (organizacija i menadžment) i sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij javne uprave (javna uprava) Sveučilišta u Zagrebu. Ima tridesetogodišnje radno iskustvo na poslovima projektanta, rukovoditelja tehnologije, direktora zadruge, privatnog poduzetnika i rada u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na mjestu zamjenika župana Zagrebačke županije za gospodarstvo, a trenutno radi u poduzeću “Podzemno skladište plina d.o.o.” u Zagrebu.

Izlagao je na više konferencija i seminara o mogućnostima korištenja fondova EU, robnim markama, utjecaju lokalne i regionalne samouprave na regionalni razvoj, reformi regionalne samouprave i konkurentnosti lokalne države. Autor je studije o mogućnostima financiranja projekata Zagrebačke županije iz fondova EU i drugih izvora, knjige „Ljudi, ekonomija, država: perspektiva lokalne samouprave u Hrvatskoj“ te više znanstvenih radova o fiskalnom kapacitetu lokalnih jedinica i decentralizaciji, objavljenih u časopisu “Hrvatska i komparativna javna uprava“ i drugim izdanjima.

Područje zanimanja je javna uprava, osobito s organizacijsko-upravljačkog aspekta.