Nadzorni odbor instituta

izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, predsjednica Nadzornog odbora

Goranka Lalić Novak izvanredna je profesorica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave, stručnom poreznom studiju, specijalističkim poslijediplomskim studijima te na doktorskom studiju iz pravnih znanosti.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine, magistrirala na Fakultetu političkih znanosti 2009. i doktorirala na Pravnom fakultetu 2012.Autorica je nekoliko knjiga te više znanstvenih i stručnih radova. Kao voditeljica ili stručnjakinja sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih projekata u području javne uprave, migracija, azila i integracije stranaca u hrvatsko društvo.

Predsjednica je Hrvatskog pravnog centra te članica Instituta za javnu upravu, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Od veljače 2020. godine predsjednica je Nadzornog odbora Instituta za javnu upravu.
doc. dr .sc. Teo Giljević

Teo Giljević docent je na Katedri za upravnu znanost. Doktorat znanosti stekao je 2014. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod nazivom Utjecaj organizacijskih varijabli na upravnu koordinaciju pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Koprića.

Sudjeluje u izvođenju nastave na studijima Studijskog centra za javnu upravu i javne financije, integriranom preddiplomskom i diplomskom pravnom studiju, preddiplomskom studiju socijalnog rada i vojnom studiju.

Autor je više znanstvenih radova. Suradnik je na više domaćih i međunarodnih projekata iz područja javne uprave i migracija i integracije migranata. Dobitnik je godišnje nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad mladih znanstvenika za 2015. godinu. Predsjednik je tijela koje obavlja civilni nadzor nad radom policije, Povjerenstva za rad po pritužbama, čije je članove na mandat od četiri godine imenovao Hrvatski sabor.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je Instituta za javnu upravu i Akademije pravnih znanosti Hrvatske.
Suzana Šop

Suzana Šop diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 2009. godine. Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku završila je 2018. s temom Najbolji interes djeteta u postupcima nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djeteta. Doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila je Državni stručni ispit u Ministarstvu uprave 2012. godine.

Zaposlena je kao pomoćnica glavnog tajnika za pravne poslove u Sportskom savezu Grada Zagreba. Predsjednica je Stegovnog suda u Zagrebačkom teniskom savezu i članica Nadzornog odbora Hrvatskog gimnastičkog saveza. Na novi mandat izabrana za članicu Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske dok je funkciju zamjenice članice navedenog Savjeta obavljala u razdoblju od 2017. – 2020.

Uvrštena je u Bazu potencijalnih vanjskih sektorskih stručnjaka u Registru hrvatskog kvalifikacijskog okvira za Sektor XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi u Ministarstvu znanosti i obrazovanje. Koordinatorica je za ravnopravnost spolova u sportu u Mreži koordinatorica za ravnopravnost spolova u sportu u Hrvatskom olimpijskom odboru. Članica je Instituta za javnu upravu, Kluba pravnika Grada Zagreba, Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, kao i Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji Republike Hrvatske. Bila je članica Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017. – 2021. godine.

Usavršavala se na brojnim nacionalnim i međunarodnim seminarima, savjetovanjima i konferencijama. Autorica je velikog broja stručnih članaka u području prava, posebno sporta, ljudskih prava i javne uprave što je ujedno i područje njezina interesa.