Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2020. godina

Broj: 1 / 2020

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2020

UVODNIK

Foreword

  • Stranica: 5
  • Autor: Ivan Koprić

KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA

UPRAVNA TEORIJA

JAVNI MENADŽMENT