Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2001. godina

Broj: 2 / 2001

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2001

RADOVI

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 381
 • Autor: Zlatan Turčić

Vrhovni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 395
 • Autor: Zoran Medvedović

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 401
 • Autor: Mira Štern

Broj: 3-4 / 2001

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2001

RADOVI

OBRAZOVANJE ZA JAVNU UPRAVU

DOKUMENTI

PRIKAZI

Lokalna samouprava - hrvatska i nizozemska iskustva

 • Stranica: 747
 • Autor: Vedran Đulabić

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 755
 • Autor: Zlatan Turčić

Vrhovni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 761
 • Autor: Zoran Medvedović

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 767
 • Autor: Mira Štern