Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2013. godina

Broj: 1 / 2013

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2013

UPRAVNO OBRAZOVANJE

UPRAVNO PRAVO

Neke pravne posljedice presuda upravnih sudova u državna članicima Europske unije

 • Stranica: 175
 • Autor: Bosiljka Britvić Vetma

Prekršaji u Makedoniji

 • Stranica: 193
 • Autori: Elena Davitkovska; Borče Davitkovski;

LOKALNA SAMOUPRAVA U SLOVENIJI

Local Sub-Decentralisation and Sub-Municipal Division in Slovenia

 • Stranica: 213
 • Autori: Miro Haček; Anja Grabner;

Mayor, Director of Municipal Administration and Deputy Mayor: A Love Triangle

 • Stranica: 231
 • Autori: Vladimir Prebilič; Simona Kukovič;

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 265
 • Autor: Veseljka Kos

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 277
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 281
 • Autor: Mateja Crnković

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 289
 • Autor: Sanja Pintar Gotal

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 2 / 2013

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2013

UPRAVNA TEORIJA

EUROPSKA UNIJA I EUROPEIZACIJA

JAVNI SLUŽBENICI

Etički kodeksi i etika javnih službenika

 • Stranica: 499
 • Autor: Gordana Marčetić

Sudska zaštita prava državnih službenika u disciplinskom postupku

 • Stranica: 541
 • Autor: Damir Juras

Službenički odnos u hrvatskoj pravnoj regulativi

 • Stranica: 569
 • Autor: Anica Drmić

LOKALNA SAMOUPRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

JAVNE FINANCIJE

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 667
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 671
 • Autor: Mateja Crnković

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 679
 • Autori: Damir Juras; Silvana Kustec;

VIJESTI

Conference Europeanization of Public Administration and Public Policies: Sharing Values, Norms and Practices

 • Stranica: 691
 • Autor: Iva Lopižić

Konferencija Pravo na dobru upravu u hrvatskoj praksi

 • Stranica: 697
 • Autor: Darija Dubajić

Predavanja profesora Toma Christensena

 • Stranica: 700
 • Autor: Darija Dubajić

Predavanja profesora Freda A. Lazina

 • Stranica: 703
 • Autori: Darija Dubajić; Matija Kikelj; Jasmina Robinić;

Predavanje profesora Pekke Kettunena

 • Stranica: 706
 • Autor: Iva Lopižić

Predavanje akademika Jakše Barbića

 • Stranica: 708
 • Autor: Ana Đanić Čeko

Tribina Sekcije prvostupnika javne uprave

 • Stranica: 711
 • Autor: Darko Tukač

POJMOVNIK

Broj: 3 / 2013

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2013

EUROPEIZACIJA JAVNE UPRAVE

LOKALNA SAMOUPRAVA

SLUŽBE OD OPĆEG INTERESA

Liberalizacija mrežnih djelatnosti i javnopravna regulacijska funkcija

 • Stranica: 821
 • Autori: Nikola Popović; Nikoleta Radionov;

Horizontal Approach to Network Industries in Croatia

 • Stranica: 859
 • Autor: Nikola Popović

JAVNO PRAVO

PRIKAZI

Dario Đerđa: Osnove upravnog prava Europske unije

 • Stranica: 957
 • Autor: Ana Đanić Čeko

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 965
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 969
 • Autori: Mateja Crnković; Damir Juras;

Upravni sud u Osijeku

 • Stranica: 981
 • Autor: Damir Juras

Odbor za državnu služu

 • Stranica: 983
 • Autor: Zdenko Blaženčić

VIJESTI

Godišnja konferencija Europske grupe za javnu upravu

 • Stranica: 993
 • Autor: Vedran Đulabić

Četvrti forum za javnu upravu

 • Stranica: 996
 • Autor: Petra Đurman

Dvadeseta međunarodna konferencija europeanista

 • Stranica: 999
 • Autor: Darija Dubajić

Konferencija Excellence in Services

 • Stranica: 1001
 • Autor: Jasmina Džinić

Četvrti skopsko-zagrebački pravni kolokvij

 • Stranica: 1005
 • Autor: Romea Manojlović Toman

Prezentacija knjige: Dario Čepo: Političke institucije Europske unije

 • Stranica: 1007
 • Autor: Darija Dubajić

POJMOVNIK

Broj: 4 / 2013

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2013

UPRAVNA TEORIJA

EKONOMIJA JAVNE UPRAVE

Austerity Measures in the Public Sector in Slovenia and other Selected European Countries

 • Stranica: 1093
 • Autori: Stanislava Setnikar Cankar; Veronika Petkovšek;

Poreznopravni aspekti poreznih izdataka

 • Stranica: 1115
 • Autori: Tereza Rogić Lugarić; Jasna Bogovac;

POLITIKA I UPRAVA

SJEĆANJE NA EUGENA PUSIĆA

Teorija prava u socijalističkoj Jugoslaviji

 • Stranica: 1199
 • Autor: Ivan Padjen

LJUDI U UPRAVI

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 1277
 • Autori: Marina Katanec; Damir Juras;

Upravni sud u Zagrebu

 • Stranica: 1283
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 1285
 • Autor: Mateja Crnković

Upravni sud u Osijeku

 • Stranica: 1295
 • Autor: Damir Juras

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 1297
 • Autor: Zdenko Blaženčić

VIJESTI

Izvješće o radu Instituta za javnu upravu 2011.-2013.

 • Stranica: 1305
 • Autor: Ivan Koprić

Sjednica skupštine Instituta za javnu upravu

 • Stranica: 1314
 • Autor: Iva Lopižić

Peti forum za javnu upravu Transparentnost u javnom upravljanju

 • Stranica: 1317
 • Autor: Petra Đurman

Predavanja Jan-Hinrika Meyer-Sahlinga

 • Stranica: 1320
 • Autori: Iva Lopižić; Petra Đurman;

Okrugli stol Deset godina prava na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj

 • Stranica: 1323
 • Autor: Petra Đurman

POJMOVNIK