Program rada 2018. - 2019.

PROGRAM RADA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU U RAZDOBLJU 2018.-2019. GODINE


I. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD
a) Znanstveni projekti: tri nova znanstveno-istraživačka projekata
1. Upravljanje gradovima, 2018.-2020. Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Koprić. Vlastiti projekt..
2. Mapiranje upravne elite u Hrvatskoj, 2018.-2020. Suvoditelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Gordana Marčetić, doc. dr. sc. Anamarija Musa. Vlastiti projekt.
3. Kapacitet za integraciju migranata, 2018.-2021. Suvoditelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Mirko Klarić. Vlastiti projekt.

b) Međunarodna znanstvena konferencija u suradnji sa International Political Science Association u Dubrovniku,travanj 2019.

c) Forum za javnu upravu:
tri teme godišnje, ukupno šest tema u dvogodišnjem razdoblju. Voditeljica: doc. dr. sc. Anamarija Musa. Suorganizacija: Friedrich Ebert Stiftung. Nakon svakog foruma objavljuje se publikacija u sunakladništvu Instituta za javnu upravu i Friedrich Ebert Stiftung. .

d) Znanstvene tribine. Voditeljica: prof. dr. sc. Gordana Marčetić. Dva teorijska razgovora godišnje, ukupno četiri u dvogodišnjem razdoblju. Jedna tema s gostujućim znanstvenikom iz inozemstva.

e) Predavanja stranih profesora: dva gostovanja stranih profesora godišnje, ukupno četiri u dvogodišnjem razdoblju.

II. NAKLADNIŠTVO

a)Znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 1-4/2018 i 1-4/2019. Ukupni procijenjeni broj stranica: 600 godišnje. Sunakladnik: Pravni fakultet u Zagrebu.

b) Priručnici:četiri priručnika, ukupnog opsega oko 500 stranica. Jedan od priručnika sadržavat će radove s godišnjeg savjetovanja 2018., a drugi s godišnjeg savjetovanja 2019. Ostali će sadržavati autorske priloge.

c) Knjige: dvije znanstvene knjige, opsega oko 750 stranica.

III. STRUČNI RAD

a) Godišnji znanstveno-stručni skup


Skup Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava. Ožujak 2018. Urednik: prof. dr. sc. I. Koprić.

Skup Normalizacija statusa javnih službenika – rješenje ili zamka. Veljača 2019. Urednica: prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

b) Tribine: dvije tribine godišnje, ukupno četiri tribine u dvogodišnjem razdoblju.

c) Prijave na projekte: dvije prijave u razdoblju

IV. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I FUNKCIONIRANJE

1. Početak rada Foruma upravnih praktičara, 2018.
2. Početak rada konzultantskog tima Instituta, 2018.
3. Pokretanje škole lokalne demokracije, 2019.
4. Početak rada Centra za lokalnu samoupravu, 2019.
5. Sadržajno unaprjeđenje engleske verzije web stranice, 2018.
6. Početak rada posebne web stranice časopisa HKJU-CCPA, 2018.
7. Osiguravanje funkcioniranja stalnih aktivnosti Instituta (računovodstvo, administrativno praćenje, pretplatnici i uređivanje HKJU-CCPA, web stranica i internetska podrška, društvene mreže).

V. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA

a) Suradnja sa sveučilištem i znanstvenim institutima

b) Članstvo u Zakladi
dr. sc. Jadranko Crnić te drugim domaćim udrugama i organizacijama.

c) Suradnja s drugim domaćim institucijama: HAZU, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Udruga hrvatskih diplomata, Udruga gradova, Hrvatsko politološko društvo, Hrvatska zajednica županija, GONG, i dr.

d) Suradnja s institucijama iz drugih zemalja:suradnja i umrežavanje sa srodnim institucijama iz jugoistočne Europe, drugih dijelova Europe i svijeta.

e) Članstvo u međunarodnim stručnim organizacijama(EGPA, NISPAcee, IPSA, ERSA, IIAS, i dr.)

VI. ODNOSI S JAVNOŠĆU
1. Sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, 2-5 važnih propisa godišnje.
2. Izjave o aktualnim pitanjima, po potrebi
3. Redovito dodjeljivanje Nagrade Eugen Pusić za najbolji rad mladih znanstvenika (do 35 godina) i studenata (dvije odvojene kategorije). Nagrađeni radovi objavljuju se u časopisu CCPA/HKJU.
4. Jednotjedna stipendija za mlade znanstvenike iz drugih zemalja u Hrvatskoj, uz obvezu publiciranja jednog znanstvenog rada utemeljenog na podacima prikupljenima u Hrvatskoj u časopisu CCPA/HKJU. Stipendija iznosi 7.500,00 kuna odnosno 1.000 eura bruto.
5. Priprema dokumenta o strateškim odnosima s javnošću.

VII. FINANCIJSKI PLAN
Ukupni iznos troškova za realizaciju ovog Programa iznosi: 300.000,00 kuna

Planirani prihodi 300.000,00 kuna

Prihodi će se prikupiti temeljem ugovora o suradnji sa zainteresiranim institucijama, potporama državnih tijela, pretplatom na časopis, kotizacijama za savjetovanja, pružanjem konzultantskih i drugih usluga, donacijama i članarinom.

U Zagrebu 5. siječnja 2018. godine

Predsjednik Instituta za javnu upravu:
Prof. dr. sc. Ivan Koprić