PUBLIKACIJE

Forum za javnu upravu

LOKALNA DEMOKRACIJA U HRVATSKOJ: TREBAJU LI NAM PROMJENE
Ivan Koprić: REVITALIZACIJA LOKALNE DEMOKRACIJE U HRVATSKOJ

Robert Blažević: APORIJE (LOKALNE) DEMOKRACIJE U HRVATSKOJ

Vedran Đulabić: KVALITETA LOKALNE DEMOKRACIJE U HRVATSKOJ

Predrag Bejaković: DECENTRALIZACIJA, UKLJUČENOST GRAĐANA U DONOŠENJE ODLUKA VEZANIH UZ JAVNE FINANCIJE: SLUČAJ HRVATSKA

Dragan Zelić: KAKO OSLOBODITI ZAROBLJENU LOKALNU SAMOUPRAVU

Teo Giljević: SAŽETAK FORUMA ZA JAVNU UPRAVU LOKALNA DEMOKRACIJA U HRVATSKOJ: TREBAJU LI NAM PROMJENE


[PREUZMITE]

Urednica: izv.prof.dr. sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2019
ISBN: 978-953-7935-11-5
Meki, Broj stranica: 60
IZAZOVI UPRAVLJANJA JAVNIM DOBRIMA
Zdravko Petak: UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA KAO ZAJEDNIČKIM DOBRIMA: TEORIJSKI PRISTUP RAZLIKOVANJU JAVNIH DOBARA I ZAJEDNIČKIH RESURSA

Frane Staničić: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM: KAKO GA POBOLJŠATI?

Teo Giljević: SAŽETAK FORUMA ZA JAVNU UPRAVU Izazovi upravljanja javnim dobrima
[PREUZMITE]

Urednica: izv.prof.dr. sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2019
ISBN: 978-953-7043-81-0
Meki, Broj stranica: 48
UPRAVLJANJE UČINKOVITOŠĆU U JAVNOJ UPRAVI
Stanka Setnikar Cankar: KONSOLIDACIJA JAVNIH FINANCIJA I VAŽNOST UTVRĐIVANJA UČINKOVITOSTI

Romea Manojlović Toman: SUSTAV UPRAVLJANJA UČINKOVITOŠĆU U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI NJEGOVA UNAPRJEĐENJA

Ruža Brčić: ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI KAO ALAT DJELOTVORNOSTI JAVNE UPRAVE

Dubravka Jurlina Alibegović: UPRAVLJANJE UČINKOVITOŠĆU: POVEZANOST RAZVOJNOG I PRORAČUNSKOG PLANIRANJA
[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2018
ISBN: 978-953-7043-77-3
meki, Broj stranica: 61
Izazovi upravljanja: Decentralizacija i dekoncentracija obavljanja javnih poslova
prof.dr.sc. Ivan Koprić: KROZ INTEGRACIJU U DECENTRALIZACIJU: INTEGRIRANO LOKALNO JAVNO UPRAVLJANJE U HRVATSKOJ

doc.dr.sc. Iva Lopižić: DEKONCENTRIRANA DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA: FAKTOR KAPACITETA


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2018
ISBN: 978-953-7043-73-5
meki, Broj stranica: 56
"Javne agencije: u potrazi za reformom"
"Neovisni regulatori: kako osigurati učinkovitost i odgovornost" doc.dr.sc. Nikola Popović (HAKOM)

“Kakva reforma sustava agencija u Hrvatskoj” doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Povjerenica za informiranje)


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2017
ISBN: 978-953-7043-66-7
meki, Broj stranica: 80
Uprava u digitalno doba Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost
prof.dr.sc. Neven Vrček (Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu): “E-uprava u Hrvatskoj: izazovi transformacije uprave u digitalnom društvu”

doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i Milica Vučković (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu): “ E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2016
ISBN: 978-953-7043-61-2
meki uvez, Broj stranica: 89
“Digitalna uprava II: Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću u upravi“
doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i doc.dr.sc. Domagoj Bebić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) : “Komuniciranje tijela izvršne vlasti u Hrvatskoj: Komentar o zakašnjeloj državi”

dr.sc. Daniela Širinić (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta Zagrebu) : “ Politički prioriteti u Hrvatskoj 1990-2016: policy i medijske agende“


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2016
ISBN: 978-953-7043-58-2
meki uvez, Broj stranica: 44
“Profesionalna javna uprava: stanje i perspektive obrazovanja za javnu upravu“
izv. prof. dr. sc. Polonca Kovač (Fakultet za upravu Sveučilišta u Ljubljani) Razvoj i akteditacia studijskih programa za javnu upravu: Iskustva Slovenije u smjeru Europskih trendova. doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak i doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) “Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive“


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2016
ISBN: 978-953-7043-57-5
meki uvez, Broj stranica: 0
“Uprava u digitalno doba - otvoreni podaci“
prof. dr. sc. Mladen Varga (Ekonomski fakultet u Zagrebu) i Tomislav Vračić (Ministarstvo uprave) “Otvoreni podaci javnog sektora: koncept i njegova primjena u Hrvatskoj” prof. dr. sc. Neven Vrčak (Fakultet organizacije i informatike Varaždin) “Životni ciklus otvorenih podataka: prema kvalitetnijim informacijama javnog sektora“


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2015
ISBN: 978-953-7043-54-4
meki uvez, Broj stranica: 54
“Gospodarstvo i država: zajedno u krizi“
mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar “Uzroci krize i uloga države” prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) "Hrvatska javna uprava i ekonomska kriza: velika očekivanja, velika razočaranja" prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) "Javne politike i djelotvornost javnog upravljanja u Hrvatskoj"


[PREUZMITE]

Urednici: Anamarija Musa, Nenad Zakošek
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2014
ISBN: 978-953-7043-53-7
meki uvez, Broj stranica: 64
“Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga“
doc. dr. sc. Vedran Đulabić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu) "Primjena tržišnih mehanizama u javnoj upravi – mogućnosti i rizici?" dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba (Ekonomski institut, Zagreb) "Outsourcing javnih usluga"


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2014
ISBN: 978-953-7043-52-0
meki uvez, Broj stranica: 60
“Javni služžbenici:– status i broj zaposlenih u javnom sektoru“
Izv.prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet Sveučiliššta u Zagrebu) "Status zaposlenih u javnoj upravi -– služžbenici ili radnici?" Dr.sc. Predrag Bejaković (Institut za javne financije, Zagreb) "Zaposlenost u javnoj upravi –- stanje, problemi i reforme u Hrvatskoj i svijetu"


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2014
ISBN: 978-953-7043-50-6
meki uvez, Broj stranica: 68
“Transparentnost u javnom upravljanju“
doc. dr. sc. Anamarija Musa (Pravni fakultet u Zagrebu, povjerenica za informiranje) “Transparentnost – kako i zašto?” dr. sc. Mihaela Bronić (Institut za javne financije, Zagreb) “Otvorenost proračuna”


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013
ISBN: 978-953-7043-48-3
meki uvez, Broj stranica: 48
“Policy i strategija u javnoj upravi – kako definirati i ostvariti ciljeve?“
prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) “Policy pristup u hrvatskoj javnoj upravi” dr. sc. Marijana Sumpor (Ekonomski institut, Zagreb) “Kako povezati kolektivne procese participativnog strateškog planiranja i političku (samo)volju vodstva?”


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013
ISBN: 978-953-7043-47-6
meki uvez, Broj stranica: 54
“Etika i integritet u javnoj upravi”
Prof.dr.sc. Josip Kregar (Pravni fakultet u Zagrebu / zastupnik u Hrvatskom saboru) "Načela obnašanja javne vlasti" Prof.dr.sc. Gordana Marčetić (Pravni fakultet u Zagrebu / predsjednica Etičkog povjerenstva za državne službenike) "Etički kodeksi za državne službenike – pravna kategorija ili moralna obaveza?"


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013
ISBN: 978-953-7043-46-9
meki uvez, Broj stranica: 55
“Hrvatski apsorpcijski kapacitet za EU fondove: potrebe i mogućnosti”
Doc.dr.sc. Vedran Đulabić, (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu) "Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava EU fondova" Matija Derk (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije) "Kako se pripremamo za strukturne fondove?"


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2012
ISBN: 978-953-7043-43-8
meki uvez, Broj stranica: 36
“Lokalna samouprava i decentralizacija”
Prof.dr. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu /Institut za javnu upravu) "Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike" Dr. Dubravka Jurlina-Alibegović (Ekonomski institut Zagreb) "Fiskalna decentralizacija u Hrvatskoj: između želja i mogućnosti"


[PREUZMITE]

Urednica: doc.dr.sc. Anamarija Musa
Friedrich-Ebert-Stiftung, ured za Hrvatsku, Institut za javnu upravu, Zagreb, 2012
ISBN: 978-953-7043-40-7
meki, Broj stranica: 33