Knjige, priručnici

Prof. dr. sc. Ivan Koprić - predsjednik

1998.
 1. Hrestomatija upravne znanosti, svezak I. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., suautor.
 2. Hrestomatija upravne znanosti, svezak II. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1998., suautor.

1999.
 1. Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1999., (autor, znanstvena monografija).

2003.
 1. Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb, Društveno veleučilište u Zagrebu, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 2. Modernisation of the Croatian Public Administration. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 2003., suautor, priređivač i urednik.
 3. Legislative Framework for Decentralisation in Croatia. Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu i Hrvatski pravni centar u Zagrebu, Zagreb, 2003., suautor, priređivač i urednik.

2006.
 1. Javna uprava – nastavni materijali. Zagreb, Pravni fakultet i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2006., urednik i suautor.

2009.
 1. Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj. Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009., zbornik radova s međunarodnom recenzijom, suautor i suurednik.
 2. Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene. Institut za javnu upravu i Narodne novine, Zagreb, 2009., urednik i suautor.
 3. Attracting and Retaining the Best People in the Civil Service. UNDP, Sarajevo, RCPAR, Athens, HRM CoP in Western Balkans, 2009. (monografska publikacija s istraživačkim izvještajem)

2010.
 1. Upoznavanje s novim Zakonom o općem upravnom postupku. Zagreb: Udruga općina Republike Hrvatske, 2010., str. 1-35 (priručnik).
 2. Managing Performance in the Western Balkan Civil Service Structures. UNDP, Bratislava, RCPAR, Athens, 2010. (monografska publikacija s istraživačkim izvještajem)

2012.
 1. Europski upravni prostor. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2012., suautor.

2013.
 1. Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj, Zagreb, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013., urednik i suautor.
 2. Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini, Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., suurednik i suautor.
 3. Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2013., suurednik i suautor.

2014.
 1. Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2014., suautor i urednik.
 2. Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu. Zagreb, Pravni fakultet, 2014., suautor (udžbenik).
 3. Europeizacija hrvatske javne uprave. Zagreb, Pravni fakultet, 2014., urednik i suautor.

2015.
 1. Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Zagreb, Institut za javnu upravu, 2015., suurednik i suautor.

2016.
 1. Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u javnoj upravi. Zagreb: Institut za javnu upravu, 2016., suurednik i suautor.
 2. Public and Social Services in Europe: From Public and Municipal to Private Sector Provision. London: Palgrave Macmillan, 2016., suurednik i suautor.
 3. Legal Remedies in Administrative Procedures in Western Balkans. Comparative Study prepared and written by the Institute of Public Administration, Zagreb, Croatia, for Regional School of Public Administration, Danilovgrad, Montenegro, 2016., suautor.

2017.
 1. Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora? Zagreb: Institut za javnu upravu, 2017., suurednik i suautor.
 2. European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities. Bratislava: NISPAcee, 2017., suurednik i suautor.

2018.
 1. Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe: More Evidence for Better Results. London: Palgrave Macmillan, 2018., suurednik i suautor.