Izvješće o radu 2013. - 2015.

Na sjednici Skupštine Instituta održanoj 20. prosinca 2013. prihvaćeno je Izvješće predsjednika Instituta za razdoblje od studenoga 2010. do 20. studenoga 2013. Ovo novo izvješće odnosi se na razdoblje od 21. studenoga 2013. do 30. studenoga 2015. godine.

Na izbornoj sjednici Skupštine Instituta održanoj 20. prosinca 2013. godine izabrano je Tajništvo Instituta u sastavu dr. sc. Nikola Popović (glavni tajnik), Slavica Banić, Tatjana Čorlija, Josip Jambrač, dr. sc. Sanja Maleković, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, Boris Milošević, doc. dr. sc. Frane Staničić i Tomislav Vračić.

Za članove Nadzornog odbora Instituta za javnu upravu izabrani su Jasna Prka kao predsjednica Nadzornog odbora te doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak i Branimir Posavec kao članovi.

Na istoj izbornoj sjednici Skupštine Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić je bio ponovno izabran za predsjednika Instituta.

Dana 8. rujna 2015. održana je izvanredna sjednica Skupštine Instituta, radi potrebe usvajanja Statuta usklađenog s novim Zakonom o udrugama (NN 74/14), obzirom da je rok za usklađivanje statuta svih udruga te za upis u Registar bio 30. rujna 2015. Novi Statut Instituta jednoglasno je usvojen na sjednici, a promjene Statuta zajedno s potrebnom pratećom dokumentacijom uredno su predane nadležnom gradskom uredu Grada Zagreba u predviđenom roku.

Tajništvo je održavalo svoje sjednice redovito i uredno, i to: 14.1.2014., 12.6.2014., 28.10.2014., 27.2.2015., 16.6.2015., 8.9.2015. i 11.12.2015. Članovi su prisustvovali sjednicama Tajništva, a na svakoj je sjednici sudjelovao i predsjednik Instituta. Predsjednik i Tajništvu su usko surađivali u konstruktivnoj i kooperativnoj atmosferi.

Nadzorni odbor održat će sjednicu prije sjednice Skupštine Instituta.

Temeljem novog Statuta, a na osnovu kogentne norme Zakona o udrugama, od rujna 2015. Institut ima likvidatora, gđu Boženu Bregović, koja nije član Instituta (niti je to po Zakonu potrebno), a ujedno vodi računovodstvo Instituta temeljem ugovora o djelu.

Radi poboljšanja funkcioniranja Instituta za javnu upravu i proširenja njegovih aktivnosti Tajništvo Instituta je 12. lipnja 2014. odlučilo o uvođenju članarine. Pritom je posebno uzeto u obzir da Institut nije nikad u periodu od osnivanja dobio institucionalnu potporu iz sredstava za jačanje institucija civilnog društva, s obrazloženjem da je riječ o stručnoj a ne općoj udruzi. Posljednji put je takav zahtjev sa svom traženom dokumentacijom predan na natječaj u rujnu 2014., ali je opet odbijen. Sredstva dobivena plaćanjem članarine koristit će se za postizanje ciljeva kako su oni određeni Programom rada Instituta za 2014.-2015. kojeg je Tajništvo istodobno usvojilo, a objavljen je na web stranicama Instituta www.iju.hr. Iznos članarine utvrđen je na sljedeći način: za fizičke osobe članarina iznosi 100,00 kuna godišnje, za pravne osobe članarina iznosi 1.800,00 kuna godišnje, za umirovljenike članarina iznosi 50,00 kuna godišnje, a za studente preddiplomskih i diplomskih studija članarina iznosi 30,00 kuna godišnje. Na taj je način uspostavljena ažurirana baza članova Instituta, prema kojoj Institut ima 77 članova (75 fizičkih i dvije pravne osobe – Udruga gradova u RH i Agencija za znanost i visoko obrazovanje). Valjalo bi razmisliti da se uvede posebna članarina za one koji su završili studij, ali su nezaposleni, jer je bilo takvih upita.

Pojedini članovi Instituta i nadalje su vrlo aktivni u obavljanju raznih društvenih i profesionalnih dužnosti čime pridonose razvoju i profesionalizaciji javne uprave u Hrvatskoj. Prof. dr. sc. Ivan Koprić bio je donedavno vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora (2012.-2015.), a izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić vanjski član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (2012.-2015.; oba su izabrana na prijedlog Instituta). Prof. dr. sc. Ivan Koprić je bio ponovno imenovan za člana, a kasnije i za zamjenika predsjednika Savjeta Partnerstva za otvorenu vlast (2014. nadalje), dok je Tatjana Ćorlija Milivojević postala zamjenica člana toga Savjeta, umjesto dotadašnje članice doc. dr. sc. Anamarije Musa, koja još od listopada 2013. obavlja dužnost Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske. Izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić od prosinca 2012. do listopada 2015. obavljala je dužnost predsjednice Etičkoga povjerenstva za državne službenike. Prof. dr. sc. Ivan Koprić bio je član Etičkog povjerenstva za parlamentarne izbore 2015. (listopad-studeni 2015.).

U svibnju 2015. članici Instituta dr.sc. Jasmini Džinić dodijeljena je nagrada Mzia Mikeladze za najbolju doktorsku disertaciju od strane NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe), u kojoj mreži je Institut član.

Članovi Instituta aktivno su sudjelovali u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. Stavovi članova su objedinjeni u jedinstven dokument koji je poslan Ministarstvu uprave. Nakon toga, pojedini su članovi pozvani od strane Ministarstva da sudjeluju u Radnoj skupini za izradu nacrta Strategije (prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić). Nekoliko drugih članova je u prethodnom periodu sudjelovala u pripremi nacrta prijedloga Strategije.

Jednu od novih aktivnosti Instituta predstavlja ustanovljenje nagrade za najbolji rad mladih znanstvenika (do 35 godina) i studenata - dvije odvojene kategorije, pod nazivom Nagrada Eugen Pusić. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog dijela, a nagrađeni radovi se objavljuju u Hrvatskoj i komparativnoj javnoj upravi. Natječaj je objavljen u lipnju 2015. Po završetku roka za prijavu u rujnu 2015. povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić i dr. sc. Sanja Maleković vrednovalo je pristigle radove, a imena dobitnika nagrade su objavljena na web stranici Instituta (dr. sc. Teo Giljević i Bernard Markušić). Nagrade će dobitnicima biti svečano uručene na redovnoj sjednici Skupštine Instituta 18. prosinca 2015.

Web stranica Instituta pruža i nadalje mnoštvo informacija, stručne literature i drugih izvora koji se redovito ažuriraju s publikacijom novih izdanja. Dostupni su članci iz časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava, power point prezentacije sa savjetovanja, okruglih stolova i predavanja, te informacije o novim publikacijama i aktualnim događajima. Web stranica je dobro korištena od velikog broja korisnika iz zemlje i inozemstva, kao i Facebook stranica i Twitter account Instituta. Urednik web stranice je Marko Kovačić, koji se brine i za Facebook stranicu.

U razdoblju od prosinca 2013. do kraja studenoga 2015. web stranice Instituta zabilježile su ukupno 181.389 posjeta (od toga 160.128 posjeta na domeni iju.hr te 21.261 posjeta na domeni en.iju.hr), a pregledano je više 430.000 pojedinačnih stranica (397.651 na domeni iju.hr te 36.075 na domeni en.iju.hr). Na domenama iju.hr i en.iju.hr do sada su postavljeni svi brojevi časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava od 2002. do 2013. godine te članci na engleskom jeziku iz 2014. i 2015. godine (ukupno 647 članaka) te tridesetak drugih publikacija i prezentacija, koje su u istom razdoblju preuzete 47.212 puta, dok su prezentacije s okruglih stolova i konferencija Instituta na servisu SlideShare pregledane ukupno 82.806 puta. U okviru domene iju.hr u travnju 2015. godine smještene su stranice međunarodne konferencije IPSA 2015., koje su zabilježile 3.291 posjet. Facebook stranica Instituta koja je postavljena je u rujnu 2013. ima 389 pratitelja. Na njoj je do sada objavljeno 93 informacija, vijesti i najava, a prosječni doseg objave (vidljivost) je 643 korisnika Facebooka. Broj pratitelja Instituta na Twitteru također se povećao u posljednje dvije godine, i to za više od 100% te sada iznosi 454. Vidljivo je stagniranje korištenja engleske varijante Internetske stranice Instituta, koja se slabije puni informacijama. Nužno je pristupiti redizajnu Internetske stranice te napose unaprijeđenju engleske verzije stranice.

Na Internetsku stranicu Instituta vezan je blog Administratio Publica kojeg uređuje doc. dr. sc. Vedran Đulabić, a na kojem pored njega tekstove objavljuju i drugi autori (njih desetak, članovi i nečlanovi Instituta: prof. dr. sc. Ivan Koprić, Josip Jambrač, dr. sc. Jasmina Džinić, dr. sc. Dario Čepo, Siniša Kuhar, Daria Dubajić, Sadika Bajutti, i dr.). Dosad je objavljeno 70 tekstova, a tjedna posjećenost je 300-500 posjetitelja. Neki su tekstovi imali velik javni odjek.

Vezano za znanstveno-istraživački rad Instituta, u razdoblju 2014.-2015. godine započela su s provođenjem četiri znanstveno-istraživačka projekta. To su redom:

 1. Establishing an operative typology of local governmental systems in Europe, 2014.-2015. Projekt se odvija u okviru istraživačke mreže Observatory on Local Autonomy (OLA). Članovi hrvatskog tima su prof. dr. sc. Ivan Koprić i dr. sc. Jasmina Džinić. Prvi workshop održan je u Vilniusu, od 9. do 10. svibnja 2014., a zajednički rad hrvatskih istraživača prezentirala je dr. sc. Džinić. Taj će rad (Local and Regional Governance in Europe: For a New Comparative Framework) biti objavljen krajem 2015. ili početkom 2016. u zborniku radova izdavača Lexis Nexis-Lextenso. Rad predlaže novi pristup komparativnoj analizi lokalne samouprave u europskim zemljama. Projekt podupire i Pravni fakultet u Zagrebu.
 2. European Mayors II, 2014.-2016. Članovi hrvatskog istraživačkog tima su prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica i dr. sc. Jasmina Džinić. Članovi istraživačkog tima dosad su sudjelovali na nekoliko sastanaka: u Gentu (Belgija) 14. i 15. ožujka 2014., u Firenzi (Italija) 23. siječnja 2015., Dubrovniku (Hrvatska) 5. svibnja 2015., Istanbulu (Turska) 22. i 23. listopada 2015. i u Bratislavi (Slovačka) 13. i 14. studenoga 2015. Prikupljanje podataka metodom anketnog upitnika koji se provodi u tridesetak europskih zemalja u Hrvatskoj je započelo krajem listopada 2015. U Hrvatskoj su obuhvaćeni (grado)načelnici jedinica s preko 5.000 stanovnika. Do 1.12.2015. na upitnik je odgovorilo 17 gradonačelnika (odaziv od oko 23%). U narednoj će se fazi upitnik slati običnom poštom onima koji nisu odgovorili, te na kraju telefonskim razgovorima pokušati motivirati ispitanike da daju svoje odgovore. Podaci dobiveni anketom od načelnika jedinica s preko 10.000 stanovnika prikupljaju se u jedinstvenu europsku bazu, dok će se podaci za jedinice s 5.000 do 10.000 stanovnika prikupiti u našu bazu podataka. Projekt podupire i Pravni fakultet u Zagrebu.
 3. Politički savjetnici u Hrvatskoj, 2014.-2016. Suvoditelji projekta su prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić i doc. dr. sc. Anamarija Musa. Pravni fakultet u Zagrebu izrazio je namjeru poduprijeti i ovaj projekt. Projekt je trenutno u završnoj fazi prikupljanja podataka o savjetnicima, kao i konstruiranja upitnika za anketu. Rad koji će obraditi dobivene podatke namjerava se prezentirati na konferenciji NISPAcee 19.-21. svibnja 2016. u Zagrebu.
 4. Mjesna samouprava u Hrvatskoj, 2014.-2016. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Ivan Koprić. Prikupljanje podataka o mjesnoj samoupravi u Hrvatskoj i participaciji građana na lokalnoj razini u fazi je provedbe. Rad s podacima prikupljenima u prvoj fazi istraživanja pod naslovom New Developments in Local Democracy in Croatia su na svjetskom kongresu IPSA-e u Montrealu 19.-24. srpnja 2014. prezentirali prof. dr. sc. Ivan Koprić i izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić (rad je objavljen u Hrvatskoj i komparativnoj javnoj upravi br. 2/2015.).

U siječnju 2015. održan je okrugli stol Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive, kojem je Institut bio jedan od suorganizatora. Uvodna izlaganja održali su prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave, Siniša Kuhar iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, mr. sc. Dragica Kemeter iz Grada Čakovca i Marko Glamočak iz Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu. Moderatorica je bila doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na temelju izlaganja i rasprave na okruglom stolu proizašao je čitav niz konkretnih preporuka kojima su podršku dali svi sudionici, a napose valja istaknuti onu Rektora Sveučilišta u Zagrebu i dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Jedna od tradicionalno važnih aktivnosti Instituta je organizacija povremenih tribina. Pored 31 tribine održane u predizvještajnom periodu, u razdoblju nakon Skupštine Instituta 20 prosinca 2013. održane su još dvije tribine, i to:

 • E-uprava za e-građane, Zagreb, 24. travnja 2014. Uvodna izlaganja su održali Darko Parić, pomoćnik ministra uprave, prof. dr. sc. Nenad Vrček s Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu te Blaž Golob iz GoForeSight Instituta iz Ljubljane, Slovenija, a moderatorica je bila doc. dr. sc. Anamarija Musa;
 • Odnosi s javnošću u javnoj upravi, 22. svibnja 2014. Uvodna izlaganja održali su izv. prof. dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Marina Halužan iz Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Slavica Lukić, novinarka Jutarnjeg lista i Andreja Barberić iz Inkasatora, Grad Karlovac. Tribinu je moderirala doc. dr. sc. Anamarija Musa.

Od 2009. u okviru Instituta djeluje Sekcija prvostupnika javne uprave, s ciljem promicanja upravne struke, popularizacije studija javne uprave, povezivanja prvostupnika javne uprave, proučavanja stručnih upravnih tema i poticanja prvostupnika javne uprave na daljnje formalno obrazovanje i stručno usavršavanje. Tajnik Sekcije je Marko Glamočak. Sekcija je u izvještajnom razdoblju iznijela jednu inicijativu za promjenom teksta konačnog prijedloga Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, kako bi spriječila štetne promjene koje bi dovele u pitanje mogućnost zapošljavanja prvostupnika i stručnih specijalista javne uprave na mjestima tajnika škola. Uz pomoć predsjednika Instituta ta je inicijativa prezentirana u nadležnim tijelima te je kroz amandman u saborskoj proceduri usvojena u tekstu Zakona. Pored toga, bilo je želje za rekonstrukcijom Sekcije u Sekciju prvostupnika i specijalista javne uprave, ali do podnošenja ovog Izvješća ta inicijativa nije razrađena u konkretni plan rada i odgovarajuće organizacijsko rješenje, pa ostaje na tome poraditi u narednom razdoblju. Potrebno je razmotriti potrebu i mogućnost osnivanja studentske sekcije, čije bi članstvo bilo i šire od studenata javne uprave.

U izvještajnom razdoblju Institut je organizirao savjetovanje u Zagrebu (znanstveno-stručni skup) 19. veljače 2015. s temom Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva. Urednici savjetovanja bili su prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica i Boris Milošević, a na savjetovanju je svojim izlaganjem sudjelovalo 10 izlagača. Jedan od najvažnijih doprinosa savjetovanja bio je tisak priručnika Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, primjerak kojega su dobili svi sudionici savjetovanja, zajedno s dodatnim radnim materijalima. Financijski učinci savjetovanja bili su pozitivni.

Sljedeći znanstveno-stručni skup Instituta planiran je za 11. veljače 2016., urednici su prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Jasmina Džinić i dr. sc. Romea Manojlović, a održat će se na temu Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi.

U izvještajnom su razdoblju organizirana sljedeća gostujuća predavanja:

 • 23. travnja 2014. Prof. dr. sc. Stephane de la Rosa (Sveučilište Valenciennes, Francuska) - Načelo nadređenosti europskog prava i implikacije na francusko upravno pravo;
 • 14. prosinca 2015. Prof. dr. sc. Benedikt Speer (Sveučilište primijenjenih znanosti Carinthia, Austrija) - Impact Orientation as a model for budgetary and administrative reform in Austria;
 • 18. prosinca 2015. Prof. dr. sc. Jasmina Osmanković (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Sarajevu) - Teritorijalna organizacija BiH sa osvrtom na lokalni i regionalni razvoj.

Institut je nastavio organiziranje Foruma za javnu upravu, zajedno s Friedrich Ebert Zakladom, koja osigurava punu logističku i financijsku podršku. Urednica Foruma je doc. dr. sc. Anamarija Musa. Institut osigurava i izlagače na Forumu, koji međutim nisu samo naši članovi, nego dolaze i iz drugih institucija. Forum se organizira u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Poslije svakog sastanka objavljuje se publikacija u sunakladništvu FES i Instituta – dosad je objavljeno osam takvih publikacija, s devet održanih sastanaka (deveta publikacija je u pripremi). Dok su u 2014. održana tri foruma, u 2015. je održan samo jedan, radi organizacijskih, personalnih i financijskih promjena u Zakladi Friedrich Ebert.

Od ustanovljena do podnošenja Izvješća održano je ukupno devet sastanaka Foruma te jedan zajednički sastanak sa Zagrebačkim ekonomskim forumom. Nakon podnošenja prethodnog izvještaja (krajem 2013.), održani su sljedeći sastanci:

 • Javni službenici: status i broj zaposlenih u javnom sektoru. Sastanak je održan 6. veljače 2014. Uvodna izlaganja imali su izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić i dr.sc. Predrag Bejaković (Institut za javne financije). Moderatorica je bila doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak.
 • Od javnog prema privatnom? Privatizacija i outsourcing javnih usluga. Sastanak je održan 11. lipnja 2014. Uvodna izlaganja održali su doc. dr. sc. Vedran Đulabić i dr. sc. Mihaela Grubišić Šeba (Ekonomski institut). Moderatorica je bila Andreja Žapčić (GONG).
 • Forum za javnu upravu i Zagrebački ekonomski forum održali su 12. studenog 2014. Zajednički forum - Gospodarstvo i država: zajedno u krizi. Uvodna izlaganja održali su prof. dr. sc. Ivan Koprić, mr. sc. Velimir Šonje, ekonomski analitičar i prof. dr. sc. Zdravko Petak (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu). Moderatorica je bila doc. dr. sc. Anamarija Musa.
 • Uprava u digitalno doba - otvoreni podaci. Sastanak je održan 4. ožujka 2015. Uvodna izlaganja održali su prof. dr. sc. Mladen Varga (Ekonomski fakultet u Zagrebu) i Tomislav Vračić (Ministarstvo uprave), te prof. dr. sc. Neven Vrčak (Fakultet organizacije i informatike Varaždin). Moderatorica je bila Sandra Pernar (Ured za udruge Vlade RH).
 • Regulacija, uprava i gospodarstvo: uloga države, institucija i propisa u poticanju gospodarskog razvoja. Sastanak je održan 10. lipnja 2015. Uvodna izlaganja održali su prof. dr. sc. Mladen Vedriš s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje Republike Hrvatske te doc. dr. sc. Frane Staničić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Forum je moderirala Tamara Puhovski iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

U svibnju 2014. u Hrvatskom je saboru održano predstavljanje „Trideset preporuka za reformu sustava javnog upravljanja Foruma za javnu upravu.“ Svaki od održanih Foruma pokrio je jednu važnu temu iz područja javne uprave i javnog upravljanja, a izlaganja i rasprave stručnjaka i zainteresiranih praktičara proizvele su konkretne preporuke za donositelje odluka i ostale policy dionike. Na predstavljanje su bili pozvani saborski zastupnici i novinari, s ciljem upoznavanja sa stajalištima i argumentima struke u pogledu nužne reforme sustava javnog upravljanja. Nakon uvodnih riječi prof. dr. sc. Ivana Koprića, predsjednik Instituta za javnu upravu i dr. sc. Dietmara Dirmosera, predsjednika Zaklade Fridrich Ebert u Hrvatskoj, izlagači svakog od do tada održanih Foruma istaknuli su ključne probleme i preporuke vezane uz dotično tematsko područje: lokalna samouprava i decentralizacija, jačanje apsorpcijskih kapaciteta za fondove EU, etika i integritet u javnoj upravi, javne politike i strategija u javnoj upravi, transparentnost u javnom upravljanju te status i broj zaposlenih u javnoj upravi.

Institut je započeo s organizacijom znanstvenih sastanaka pod nazivom Teorijski razgovori o javnoj upravi, o aktualnom stanju, kontroverzama i problemima upravnih i drugih društvenih znanosti, njihovim implikacijama na suvremene upravne procese, kao i o mogućnostima primjene pojedinih teorijskih pristupa u praksi radi poboljšanja rada, kvalitete i učinkovitosti državne uprave i lokalne samouprave. Voditeljica tribina je izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić. Prva znanstvena tribina održana je 24. veljače 2014. s temom Problematika objašnjenja i razumijevanja u društvenim empirijskim znanostima, a izlagač je bio prof. dr. sc. Stjepan lvanišević. Druga znanstvena tribina od nazivom Strategije istraživanja u društvenim znanostima održana je 26. lipnja 2014. Izlagač je bio prof. dr. sc. Duško Sekulić s Katedre za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ubuduće bi valjalo usmjeriti teorijske razgovore na novije i što raznovrsnije teorijske doprinose i pristupe, a napose uključiti i znanstvenike iz inozemstva, te njihove teorijske razgovore dopuniti i drugim predavanjima koje održavaju za članove Instituta.

Institut je bio glavni organizator odnosno suorganizator dviju međunarodnih konferencija koje su održane u Dubrovniku u svibnju 2015. Od 7. do 10. svibnja 2015. održana je konferencija Decentralization policies: reshuffling the scene, u organizaciji Instituta za javnu upravu uz potporu Međunarodnog politološkog udruženja (IPSA) te uz potporu Pravnog fakulteta u Zagrebu i HAZU. Tema decentralizacije s različitih je aspekata bila obrađena kroz 11 panela u kojima je sudjelovalo više od 40 znanstvenika iz više od dvadeset zemalja širom svijeta. Radi se o trećoj međunarodnoj konferenciji koju Institut organizira ili suorganizira pod pokroviteljstvom IPSA-e. Ugled konferencije dokazuje činjenica da se broj sudionika iz vaneuropskih zemalja povećao. Na konferenciji su sudjelovali i znanstvenici iz SAD-a, Meksika, Južnoafričke Republike, Južne Koreje, uz i dalje iznimno dobru posjećenost sudionika iz zapadne i istočne Europe. Na konferenciji je predstavljeno 35 radova. I ovo izdanje konferencije zadržalo je poseban panel posvećen doktorandima koji prethodi samoj konferenciji. Do sada je 15 izlagača podnijelo svoje radove za objavu u časopis Hrvatska i komparativna javna uprava. Organizacijski i programski konferenciju su vodili doc. dr. sc. Vedran Đulabić i dr. sc. Jasmina Džinić, uz pomoć prof. dr. sc. Ivana Koprića, dr. sc. Romee Manojlović, Ive Lopižić i Petre Đurman.

U organizaciji konferencije koja je održana u Dubrovniku 4.-6. svibnja 2015. u okviru COST Action Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef) Institut je snosio dio troškova te pružao tehničku, organizacijsku i stručnu pomoć. Od strane Instituta u organizaciji su sudjelovali prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Jasmina Džinić, dr. sc. Romea Manojlović i Iva Lopižić. Konferencija je obuhvatila sedamdesetak znanstvenika iz zemalja članica EU koji djeluju u okviru COST LocRef Action. Na dvodnevnoj konferenciji održana su plenarna izlaganja, kao i izgledanja u četiri tematske skupine. Voditelj radne skupine I (External Post-New Public Management) je prof. dr. sc. Ivan Koprić.

Institut i dalje djeluje u okviru Zaklade „Dr. sc. Jadranko Crnić“ te surađuje s brojnim drugim domaćim i inozemnim udruženjima sličnih ciljeva i aktivnosti te znanstvenim institutima. Posebno valja istaknuti suradnju s NISPAcee Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, EGPA (European Group for Public Administration) te istraživačkim odborima Međunarodnog politološkog udruženja (IPSA). U svibnju 2016. održat će se godišnja konferencija NISPAcee čiji je glavni organizator Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dok je Institut preuzeo dio financijskih i organizacijskih tereta. Predsjednik međunarodnog organizacijskog odbora, kao i organizacijskog odbora od strane Pravnog fakulteta je prof. dr. sc. Ivan Koprić. Uspostavljeni su određeni kontakti s European Institute of Public Administration u Barceloni, s čije strane postoji želja za suradnjom s našim Institutom. Također, prof. dr. sc. Ivan Koprić je sudjelovao u razgovorima oko osnivanja Centra za istraživanje politika pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te International Institute of Local Politics and Government pri De Montfort University u Leicesteru, Engleska, koji bi moguće imao status međunarodne asocijacije. Institut je uspostavio određenu suradnju s Regional School of Public Administration u Danilovgradu, koja djeluje kao međunarodna organizacija. Prof. dr. sc. Ivan Koprić je član Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu Republike Hrvatske, a član Stručnog vijeća te Škole je izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić. U suradnji s GONG-om i nekim drugim organizacijama Institut je sudjelovao u javnom zagovaranju kvalitetnije pripreme Strategije razvoja javne uprave do 2020. Prof. dr. sc. Ivan Koprić je na poziv IAPAS Instituta iz Mexica postao član Međunarodne akademije za političko-upravne znanosti i studije budućnosti 2013. i uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa za proučavanje obrazovnih sustava kojeg taj Institut objavljuje, a predsjednik IAPAS i glavni urednik navedenog časopisa sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji Decentralization policies 2015. u Dubrovniku. Usprkos svim tim oblicima suradnje, postoji značajni potencijal razvoja suradnje i s drugim domaćim i inozemnim asocijacijama i organizacijama koje djeluju u istom području, ali bi za unaprjeđenje toga područja valjalo imenovati posebnu zaduženu osobu koja bi sustavno i stalno radila naročito na oblicima međunarodne suradnje.

Institut je nastavio objavljivati knjige i priručnike. Tijekom 2014. i 2015. objavljena je jedna knjiga i četiri priručnika:

 • Europeizacija upravnog sudovanja u Hrvatskoj (ur. Ivan Koprić). Knjiga je izdana 2014. u izdanju Instituta za javnu upravu.
 • Agencije u Hrvatskoj: regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini (ur. Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić). Biblioteka Priručnici za stručno usavršavanje, Zagreb, 2013.
 • Dvadeset godina lokalne samouprave u Hrvatskoj (ur. Ivan Koprić, Vedran Đulabić). Biblioteka Priručnici za stručno usavršavanje, Zagreb, 2013.
 • Suradnja i razvoj u lokalnoj i regionalnoj samoupravi (ur. Ivan Koprić, Mihovil Škarica, Boris Milošević). Biblioteka Priručnici za stručno usavršavanje, Zagreb, 2014.
 • Anđela Huzanić Jerkov: Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj. Biblioteka Priručnici za stručno usavršavanje, Zagreb, 2015.

U pripremi je priručnik Dalibora Franulovića Komparativna usporedba resora unutarnjih poslova. Urednik biblioteke Priručnici je doc. dr. sc. Vedran Đulabić.

Institut je organizirao javno predstavljanje knjige Europeizacija hrvatske javne uprave (ur. Ivan Koprić, Zagreb, 2015.) u mjestu Dane, općina Lanišće, Istarska županija 11. srpnja 2015., koje je imalo dobar medijski odjek (HTV, Novi list, nekoliko drugih lokalnih i regionalnih portala i listova).

Institut redovito izdaje časopis Hrvatska i komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration, četiri broja godišnje (od broja 1/2014 u sunakladništvu s Pravnim fakultetom). Od 2014., Institut samostalno vodi brigu o pretplati na časopis, za što je zadužena Petra Đurman. Broj pretplata je osamdesetak, od čega više inozemnih, a postoji i dobra međunarodna razmjena časopisa. Primjerak svakog broja časopisa u 2014. dobivali su završeni studenti stručnog studija javne uprave (njih 171) na temelju sudjelovanja u istraživanju o zapošljavanju nakon završetka studija, s tim da je trošak tiska i distribucije za njih snosio Pravni fakultet u Zagrebu. Prosječno se godišnje objavi oko 1.200 stranica znanstveno-stručnih priloga. Objavu časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Godišnje se objavljuje oko 30 znanstvenih radova koji se dvostruko anonimno recenziraju. Oko polovice znanstvenih radova se objavljuje na engleskom jeziku, sa konstantnom tendencijom povećanja kako bi se povećala međunarodna vidljivost i posjećenost časopisa. Velik je udio autora iz inozemstva, a jednako tako časopis angažira pretežno recenzente iz inozemstva. U jednom od brojeva bili su objavljeni i radovi na slovenskom jeziku, proizašli iz jednog bilateralnog znanstvenog projekta. Stručni sadržaji objavljuju se na hrvatskom jeziku. Radovi se referiraju u sedam relevantnih europskih i svjetskih baza, i to:

 • Worldwide Political Science Abstracts i PAIS International – Public Affairs Information Service, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts (sve četiri baze vode se kod ProQuesta)
 • Public Administration Database for Accessing Publications in European Languages – PA@BABEL (European Group for Public Administration, Bruxelles),
 • Public Administration Abstracts i Political Science Complete (obje kod EBSCO Publishing, Ipswich, Massachusetts, SAD),
 • International Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale (Paris, France).

U odnosu na prethodno razdoblje, časopis se indeksira u dvije nove baze (Social Services Abstracts i Sociological Abstracts). Zbog referiranja i indeksiranja u više relevantnih baza časopis se već dulji niz godina nalazi u najvišoj, a1 kategoriji (međunarodno priznati časopisi).

Radovi objavljeni u časopisu se redovito objavljuju na web stranici Instituta, s time da su radovi pisani na engleskom jeziku dostupni neposredno nakon objave, dok su oni pisani na hrvatskom jeziku dostupni nešto kasnije. Zbog povećanja prepoznatljivosti časopisa, od studenog 2014. časopis se nalazi na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak) te je moguće preuzimanje tekstova objavljenih od 2006. nadalje (http://hrcak.srce.hr/ccpa). U zadnjih godinu dana stranica časopisa posjećena je 10.779 puta, što časopis smješta na visoko 52. mjesto od ukupno 399 indeksiranih časopisa. Putem portala Hrčak, časopis je povezan i sa Openair portalom na kojemu se objedinjuju znanstveni radovi objavljeni u nizu časopisa.

Časopis je prijavljen u bazu The Polish Scholarly Bibliography System u Varšavi, Poljska, ali dosad nisu stigli rezultati evaluacije. Ostaje da se časopis pokuša prijaviti u baze koje se na svjetskoj razini najviše cijene (Current Contents, Web of Science, Scopus), što je presudno važno za daljnji opstanak u rangu najboljih svjetskih znanstvenih časopisa.

Časopis ima međunarodno uredništvo koje sačinjava 21 ugledni profesor iz inozemstva, dok domaće uredništvo sačinjava 18 znanstvenika i eksperata iz različitih institucija. Izvršna urednica je dr. sc. Romea Manojlović, pomoćnik glavnog urednika doc. dr. sc. Vedran Đulabić, a glavni i odgovorni urednik je prof. dr. sc. Ivan Koprić. Uredništvo ima posebnu e-mail adresu urednistvo_hju@yahoo.com na koju se mogu slati prilozi za objavu.

Institut je sklopio više ugovora o poslovnoj suradnji s raznim institucijama temeljem kojih eksperti – praktičari surađuju s časopisom Hrvatska i komparativna javna uprava. U časopisu se ažurno objavljuju najave i prikazi savjetovanja i tribina, te tekstovi o radu Instituta. Institut je u listopadu 2015. na poziv Regional School of Public Administration ušao u suradnju s tom Školom kojoj je cilj izrada komparativne studije o stanju organizacije i postupanja javne uprave u zemljama tzv. Zapadnog Balkana. Studiju izrađuju prof. dr. sc. Ivan Koprić kao voditelj ekspertnog tima, izv. prof. dr. sc. Polona Kovač iz Ljubljane, doc. dr. sc. Vedran Đulabić i dr. sc. Jasmina Džinić.

Institut za javnu upravu kao manji partner Sindikata policije Republike Hrvatske sudjeluje u provođenju projekta Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog kojeg financira Europski socijalni fond. Projekt je započeo 27.7.2015. i traje do 26.6.2016. Cilj projekta je unapređenje znanja i kompetencije sindikata policije u vezi sa sudjelovanjem u procesu donošenja odluka o položaju policajaca u kontekstu gospodarske krize i novih sigurnosnih izazova. Za provedbu tog projekta u Institutu je na određeno nepuno vrijeme zaposlena jedna osoba (Lucija Vranković), čija se plaća u cijelosti refundira iz tog projekta. Premda neće omogućiti nove prihode, projekt je važan radi stjecanja referenci za prijavljivanje na natječaje.

Od honorarnih suradnika koji daju značajni doprinos radu Instituta za spomenuti su Željka Koščević, koja vodi urudžbeni zapisnik i arhiv, Božena Bregović (računovodstvo i financijski poslovi), Marko Kovačić (web stranica i Facebook profil), te Petra Đurman koja je preuzela široki krug poslova. U radu Instituta doprinos su dali i mnogi drugi mlađi suradnici te studenti.

Financijska situacija Instituta je i dalje zadovoljavajuća. Stanje na računu Instituta na dan 6. studenoga 2013. iznosilo je 280.301,00 kuna, dok je na dan 30. studenoga 2015. iznosilo 314.792,93 kuna. Najvažniji prihodi u protekle dvije godine su prihodi od pružanja usluga, prodaje časopisa, priručnika i knjiga, te od potpora i donacija. Najvažniji rashodi su oni za grafičke i tiskarske usluge, autorske honorare, materijalne troškove znanstveno-stručnih skupova i ugovore o djelu za stalne suradnike Instituta.

U Zagrebu, 3. prosinca 2015. godine

Predsjednik Instituta za javnu upravu: Prof. dr. sc. Ivan Koprić