Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2011. godina

Broj: 1 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2011

REGIONALNA I MJESNA SAMOUPRAVA

SUSTAVI JAVNE UPRAVE

Javni sektor u Hrvatskoj

  • Stranica: 99
  • Autori: Predrag Bejaković; Goran Vukšić; Vjekoslav Bratić;

The European Administrative Space as a Challenge for Public Administration Reform in the Republic of Macedonia

  • Stranica: 127
  • Autori: Borče Davitkovski; Ana Pavlovska-Daneva;

CIVILNO DRUŠTVO I JAVNA UPRAVA

Cross-National Variations in Non-Profit Sector Importance

  • Stranica: 147
  • Autor: Primož Pevcin

Civilno društvo u sveučilišnoj nastavi

  • Stranica: 173
  • Autori: Gojko Bežovan; Jasminka Ledić; Siniša Zrinščak;

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Sindikalni povjerenik

  • Stranica: 213
  • Autor: Damir Juras

Europski sud za ljudska prava

  • Stranica: 223
  • Autor: Bojan Vidović

Upravni sud Republike Hrvatske

  • Stranica: 239
  • Autor: Veseljka Kos

Odbor za državnu službu

  • Stranica: 245
  • Autor: Goranka Hus

VIJESTI

Conference 4th Trans European Dialogue on Law vs. Management in Public Administration

  • Stranica: 253
  • Autor: Polonca Kovač

Znanstveni skup o dvadesetogodišnjici hrvatskog Ustava

  • Stranica: 257
  • Autor: Ana Horvat Vuković

Znanstveni skup Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum

  • Stranica: 261
  • Autori: Teo Giljević; Sven Španić;

Konferencija Europski upravni prostor – balkanska stvarnost

  • Stranica: 265
  • Autor: Jasmina Džinić

Radionica Reforma javne uprave

  • Stranica: 269
  • Autori: Darija Dubajić; Romea Manojlović;

Tribina Političko-kameralni studij

  • Stranica: 272
  • Autor: Ana Đanić

Tribina Reforma sustava agencija u Hrvatskoj

  • Stranica: 275
  • Autor: Marko Glamočak

Skupština Instituta za javnu upravu

  • Stranica: 277
  • Autor: Ivan Koprić

Ususret Hrvatskoj i komparativnoj javnoj upravi: stabilizacija, internacionalizacija i razvoj

  • Stranica: 280
  • Autor: Vedran Đulabić

Popis članaka i recenzenata časopisa Hrvatska javna uprava 2010.

  • Stranica: 288
  • Autor: Vedran Đulabić

POJMOVNIK

Broj: 2 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2011

UPRAVNE REFORME

UPRAVNA TEORIJA

JAVNO PRAVO

Unionsrechtliche Vorgaben bei Kommunalabgaben

  • Stranica: 455
  • Autor: Otto Taucher

Neki problemi ustavnosudske kontrole u Makedoniji

  • Stranica: 475
  • Autor: Blaže Krčinski

Upravnopostupovna regulacija u području gospodarenja otpadom

  • Stranica: 489
  • Autor: Anica Drmić

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Saslušanje svjedoka u disciplinskom postupku

  • Stranica: 511
  • Autori: Damir Juras; Antonela Lolić;

Ustavni sud Republike Hrvatske

  • Stranica: 539
  • Autor: Slavica Banić

Upravni sud Republike Hrvatske

  • Stranica: 555
  • Autor: Tamara Bogdanović

Odbor za državnu službu

  • Stranica: 563
  • Autor: Sanja Pintar Gotal

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 3 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2011

UPRAVNE REFORME

LOKALNA SAMOUPRAVA

UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO

Vrste upravnih sporova

  • Stranica: 753
  • Autori: Boris Ljubanović; Bosiljka Britvić Vetma;

EUROPEIZACIJA JAVNE UPRAVE

Europeizacijske reforme sustava financijskog upravljanja

  • Stranica: 773
  • Autori: Davor Vašiček; Ivana Maletić;

Madridski kriterij za pristupanje Europskoj uniji

  • Stranica: 793
  • Autor: Veronika Herak

PRIKAZI

Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011.

  • Stranica: 817
  • Autor: Ivan Koprić

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

  • Stranica: 825
  • Autori: Marko Turudić; Mateja Crnković;

Upravni sud Republike Hrvatske

  • Stranica: 837
  • Autor: Damir Juras

Odbor za državnu službu

  • Stranica: 841
  • Autor: Mirna Vukman Cerovečki

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 4 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2011

JAVNE SLUŽBE I JAVNI MENADŽMENT

UPRAVNO OBRAZOVANJE

AKADEMIK EUGEN PUSIĆ

REGIONALNA SAMOUPRAVA

Flanders Heading Towards Its Own State Reform

  • Stranica: 1017
  • Autori: Koenraad De Ceuninck; Herwig Reynaert;

Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search of a Better Coordination of Parallel Processes

  • Stranica: 1041
  • Autori: Vedran Đulabić; Romea Manojlović;

REFORMA JAVNE UPRAVE U SRBIJI

PRIKAZI

Stevan Lilić: Upravno pravo / Upravno procesno pravo

  • Stranica: 1123
  • Autor: Mateja Crnković

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Ustavni sud Republike Hrvatske

  • Stranica: 1131
  • Autor: Slavica Banić

Upravni sud Republike Hrvatske

  • Stranica: 1143
  • Autor: Ivana Horvat

Odbor za državnu službu

  • Stranica: 1149
  • Autor: Damir Juras

VIJESTI

Konferencija Upravno sudstvo pred europskim izazovima

  • Stranica: 1153
  • Autor: Bosiljka Britvić Vetma

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast: intervju s Joškom Klisovićem

  • Stranica: 1157
  • Autori: Darija Dubajić; Romea Manojlović;

Okrugli stol Izazovi uključivanja građana u oblikovanje javnih politika

  • Stranica: 1163
  • Autor: Anamarija Musa

Okrugli stol Partnerstvo za otvorenu vlast

  • Stranica: 1166
  • Autor: Anamarija Musa

Okrugli stol Decentralizacija

  • Stranica: 1169
  • Autor: Mihovil Škarica

Predstavljanje studije Deset tema u reformi javne uprave u Hrvatskoj

  • Stranica: 1171
  • Autor: Iva Lopižić

Komemorativni sastanak u povodu prve obljetnice smrti akademika Eugena Pusića

  • Stranica: 1173
  • Autor: Darija Dubajić

POJMOVNIK

Izvlaštenje

  • Stranica: 1177
  • Autor: Frane Staničić