Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2011. godina

Broj: 1 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2011

REGIONALNA I MJESNA SAMOUPRAVA

SUSTAVI JAVNE UPRAVE

Javni sektor u Hrvatskoj

 • Stranica: 99
 • Autori: Predrag Bejaković; Goran Vukšić; Vjekoslav Bratić;

The European Administrative Space as a Challenge for Public Administration Reform in the Republic of Macedonia

 • Stranica: 127
 • Autori: Borče Davitkovski; Ana Pavlovska-Daneva;

CIVILNO DRUŠTVO I JAVNA UPRAVA

Cross-National Variations in Non-Profit Sector Importance

 • Stranica: 147
 • Autor: Primož Pevcin

Civilno društvo u sveučilišnoj nastavi

 • Stranica: 173
 • Autori: Gojko Bežovan; Jasminka Ledić; Siniša Zrinščak;

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Sindikalni povjerenik

 • Stranica: 213
 • Autor: Damir Juras

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 223
 • Autor: Bojan Vidović

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 239
 • Autor: Veseljka Kos

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 245
 • Autor: Goranka Hus

VIJESTI

Conference 4th Trans European Dialogue on Law vs. Management in Public Administration

 • Stranica: 253
 • Autor: Polonca Kovač

Znanstveni skup o dvadesetogodišnjici hrvatskog Ustava

 • Stranica: 257
 • Autor: Ana Horvat Vuković

Znanstveni skup Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum

 • Stranica: 261
 • Autori: Teo Giljević; Sven Španić;

Konferencija Europski upravni prostor – balkanska stvarnost

 • Stranica: 265
 • Autor: Jasmina Džinić

Radionica Reforma javne uprave

 • Stranica: 269
 • Autori: Darija Dubajić; Romea Manojlović Toman;

Tribina Političko-kameralni studij

 • Stranica: 272
 • Autor: Ana Đanić Čeko

Tribina Reforma sustava agencija u Hrvatskoj

 • Stranica: 275
 • Autor: Marko Glamočak

Skupština Instituta za javnu upravu

 • Stranica: 277
 • Autor: Ivan Koprić

Ususret Hrvatskoj i komparativnoj javnoj upravi: stabilizacija, internacionalizacija i razvoj

 • Stranica: 280
 • Autor: Vedran Đulabić

Popis članaka i recenzenata časopisa Hrvatska javna uprava 2010.

 • Stranica: 288
 • Autor: Vedran Đulabić

POJMOVNIK

Broj: 2 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2011

UPRAVNE REFORME

UPRAVNA TEORIJA

JAVNO PRAVO

Unionsrechtliche Vorgaben bei Kommunalabgaben

 • Stranica: 455
 • Autor: Otto Taucher

Neki problemi ustavnosudske kontrole u Makedoniji

 • Stranica: 475
 • Autor: Blaže Krčinski

Upravnopostupovna regulacija u području gospodarenja otpadom

 • Stranica: 489
 • Autor: Anica Drmić

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Saslušanje svjedoka u disciplinskom postupku

 • Stranica: 511
 • Autori: Damir Juras; Antonela Lolić;

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 539
 • Autor: Slavica Banić

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 555
 • Autor: Tamara Bogdanović

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 563
 • Autor: Sanja Pintar Gotal

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 3 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2011

UPRAVNE REFORME

LOKALNA SAMOUPRAVA

UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO

Vrste upravnih sporova

 • Stranica: 753
 • Autori: Boris Ljubanović; Bosiljka Britvić Vetma;

EUROPEIZACIJA JAVNE UPRAVE

Europeizacijske reforme sustava financijskog upravljanja

 • Stranica: 773
 • Autori: Davor Vašiček; Ivana Maletić;

Madridski kriterij za pristupanje Europskoj uniji

 • Stranica: 793
 • Autor: Veronika Herak

PRIKAZI

Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011.

 • Stranica: 817
 • Autor: Ivan Koprić

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 825
 • Autori: Marko Turudić; Mateja Crnković;

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 837
 • Autor: Damir Juras

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 841
 • Autor: Mirna Vukman Cerovečki

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 4 / 2011

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2011

JAVNE SLUŽBE I JAVNI MENADŽMENT

UPRAVNO OBRAZOVANJE

AKADEMIK EUGEN PUSIĆ

REGIONALNA SAMOUPRAVA

Flanders Heading Towards Its Own State Reform

 • Stranica: 1017
 • Autori: Koenraad De Ceuninck; Herwig Reynaert;

Administrative Aspects of Regional and Cohesion Policy in Croatia: In Search of a Better Coordination of Parallel Processes

 • Stranica: 1041
 • Autori: Vedran Đulabić; Romea Manojlović Toman;

REFORMA JAVNE UPRAVE U SRBIJI

PRIKAZI

Stevan Lilić: Upravno pravo / Upravno procesno pravo

 • Stranica: 1123
 • Autor: Mateja Crnković

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 1131
 • Autor: Slavica Banić

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 1143
 • Autor: Ivana Horvat

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 1149
 • Autor: Damir Juras

VIJESTI

Konferencija Upravno sudstvo pred europskim izazovima

 • Stranica: 1153
 • Autor: Bosiljka Britvić Vetma

Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast: intervju s Joškom Klisovićem

 • Stranica: 1157
 • Autori: Darija Dubajić; Romea Manojlović Toman;

Okrugli stol Izazovi uključivanja građana u oblikovanje javnih politika

 • Stranica: 1163
 • Autor: Anamarija Musa

Okrugli stol Partnerstvo za otvorenu vlast

 • Stranica: 1166
 • Autor: Anamarija Musa

Okrugli stol Decentralizacija

 • Stranica: 1169
 • Autor: Mihovil Škarica

Predstavljanje studije Deset tema u reformi javne uprave u Hrvatskoj

 • Stranica: 1171
 • Autor: Iva Lopižić

Komemorativni sastanak u povodu prve obljetnice smrti akademika Eugena Pusića

 • Stranica: 1173
 • Autor: Darija Dubajić

POJMOVNIK

Izvlaštenje

 • Stranica: 1177
 • Autor: Frane Staničić