Program rada 2016. - 2017.

PROGRAM RADA INSTITUTA ZA JAVNU UPRAVU U RAZDOBLJU 2016.-2017. GODINE


I. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

a) Znanstveni projekti: nastavak triju znanstveno-istraživačkih projekata
1. European Mayors, 2014.-2016. Članovi hrvatskog istraživačkog tima su prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica i dr. sc. Jasmina Džinić. Održana su dva sastanka međunarodnog istraživačkog tima u Ghentu, Belgija. U tijeku je prijevod anketnog upitnika na hrvatski jezik. Empirijski dio istraživanja započinje u jesen 2014. Međunarodni znanstveni projekt.
2. Politički savjetnici u Hrvatskoj, 2014.-2016. Suvoditelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, doc. dr. sc. Anamarija Musa. Znanstveni projekt čiji će se rezultati prezentirati na međunarodnim i domaćim konferencijama.
3. Mjesna samouprava u Hrvatskoj, 2014.-2016. Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Koprić. Znanstveni projekt čiji će se rezultati prezentirati na međunarodnim i domaćim konferencijama.

b) Međunarodna znanstvena konferencija u suradnji sa International Political Science Association u Dubrovniku, svibanj 2017.
c) Forum za javnu upravu:
tri teme godišnje, ukupno šest tema u dvogodišnjem razdoblju. Voditeljica: doc. dr. sc. Anamarija Musa. Suorganizacija: Friedrich Ebert Stiftung. Nakon svakog foruma objavljuje se publikacija u sunakladništvu Instituta za javnu upravu i Friedrich Ebert Stiftung.

d) Znanstvene tribine. Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić. Tri teorijska razgovora godišnje, ukupno šest u dvogodišnjem razdoblju. Jedna tema godišnje s gostujućim znanstvenikom iz inozemstva.

e) Predavanja stranih profesora: tri gostovanja stranih profesora godišnje, ukupno šest u dvogodišnjem razdoblju.

II. NAKLADNIŠTVO

a) Znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, br. 1-4/2016 i 1-4/2017. Ukupni procijenjeni broj stranica: 900-1.000 godišnje, ukupno 1.800-2.000. Sunakladnik: Pravni fakultet u Zagrebu.

b) Priručnici: šest priručnika, ukupnog opsega oko 1.000 stranica. Jedan od priručnika sadržavat će radove s godišnjeg savjetovanja 2016., a drugi s godišnjeg savjetovanja 2017. Ostali će sadržavati autorske priloge.

c) Knjige: dvije znanstvene knjige, opsega oko 750 stranica.

III. STRUČNI RAD

a) Godišnji znanstveno-stručni skup
Skup Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi, veljača 2016. Urednici: prof. dr. sc. I. Koprić, dr. sc. J. Džinić, dr. sc. R. Manojlović.

Skup Javna uprava za građane. Veljača 2017. Urednica: doc. dr. sc. Anamarija Musa.

b) Tribine: dvije tribine godišnje, ukupno četiri tribine u dvogodišnjem razdoblju.

c) Prijave na projekte. dvije prijave u razdoblju

IV. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ I FUNKCIONIRANJE 1. Utemeljenje Foruma upravnih praktičara, 2016.
2. Pokretanje tečajeva cjeloživotnog obrazovanja, 2016.-2017.
3. Utemeljenje konzultantskog tima Instituta, 2016.
4. Osnivanje Centra za lokalnu samoupravu, 2016.
5. Redizajn Internetske stranice, napose unaprijeđenje engleske verzije stranice, 2016.
6. Osiguravanje funkcioniranja stalnih aktivnosti Instituta (računovodstvo, administrativno praćenje, pretplatnici i uređivanje CCPA/HKJU, web stranica i internetska podrška, društvene mreže).

V. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA

a) Suradnja sa sveučilištem i znanstvenim institutima

b) Članstvo u Zakladi
dr. sc. Jadranko Crnić te drugim domaćim udrugama i organizacijama.

c) Suradnja s drugim domaćim institucijama: HAZU, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Udruga hrvatskih diplomata, Udruga gradova, Hrvatsko politološko društvo, Hrvatska zajednica županija, GONG, i dr.

d) Suradnja s institucijama iz drugih zemalja: potpisivanje sporazuma o suradnji sa srodnim institucijama iz jugoistočne Europe, drugih dijelova Europe i svijeta

e) Članstvo u međunarodnim stručnim organizacijama (EGPA, NISPAcee, IPSA, i dr.).

VI. ODNOSI S JAVNOŠĆU
1. Sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, 2-5 važnih propisa godišnje.
2. Izjave o aktualnim pitanjima, po potrebi
3. Redovito dodjeljivanje Nagrade Eugen Pusić za najbolji rad mladih znanstvenika (do 35 godina) i studenata (dvije odvojene kategorije). Nagrađeni radovi objavljuju se u časopisu CCPA/HKJU.
4. Jednotjedna stipendija za mlade znanstvenike iz drugih zemalja u Hrvatskoj, uz obvezu publiciranja jednog znanstvenog rada utemeljenog na podacima prikupljenima u Hrvatskoj u časopisu CCPA/HKJU. Stipendija iznosi 6.500,00 kuna odnosno 850 eura bruto.


VII. FINANCIJSKI PLAN
Ukupni iznos troškova za realizaciju ovog Programa iznosi: 575.000,00 kuna

Planirani prihodi: 575.000,00 kuna

Prihodi će se prikupiti temeljem ugovora o suradnji sa zainteresiranim institucijama, potporama državnih tijela, pretplatom na časopis, kotizacijama za savjetovanja, pružanjem konzultantskih i drugih usluga, donacijama i članarinom.

U Zagrebu, 11. prosinca 2015. godine

Predsjednik Instituta za javnu upravu:
Prof. dr. sc. Ivan Koprić