Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2014. godina

Broj: 1 / 2014

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2014

LOKALNA SAMOUPRAVA

GRAĐANI I UPRAVA

PRIKAZ KNJIGE

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 263
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Zagrebu

 • Stranica: 265
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 269
 • Autori: Mateja Crnković; Damir Juras;

Upravni sud u Osijeku

 • Stranica: 279
 • Autor: Damir Juras

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 2 / 2014

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2014

EUROPSKO UPRAVLJANJE

JAVNE FINANCIJE I DECENTRALIZACIJA

ETIKA U JAVNOM SEKTORU

JAVNE FINANCIJE I DECENTRALIZACIJA

DRŽAVLJANSTVO I IZBORI U HRVATSKOJ

UPRAVNO PRAVO

Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi

 • Stranica: 493
 • Autor: Anica Drmić

PRIKAZ KNJIGE

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 515
 • Autor: Mateja Crnković

Viši službenički sud u Zagrebu

 • Stranica: 525
 • Autor: Damir Juras

VIJESTI

PREPORUKE FORUMA ZA JAVNU UPRAVU

Broj: 3 / 2014

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2014

JAVNE SLUŽBE

Primjena puls metodologije u ispitivanju zadovoljstva građana javnim uslugama

 • Stranica: 571
 • Autori: Emina Ahmetović; Medina Ahmedić; Almira Muharemović; Edina Nožinović; Aleksandar Draganić; Vesna Katić; Edin Islamović;

Efekti privatizacije javnih vodnih usluga

 • Stranica: 611
 • Autor: Desanka Sarvan

JAVNI SLUŽBENICI

LOKALNI REFERENDUM

SIGURNOSTNO - OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE

PRIKAZ KNJIGE

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 767
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Zagrebu

 • Stranica: 773
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 775
 • Autor: Mateja Crnković

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 4 / 2014

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2014

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U UPRAVNOPRAVNIM I SUDSKIM POSTUPCIMA

STAJALIŠTA O PRIJEDLOGU STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE 2014.–2020.

Stajališta Instituta za javnu upravu

 • Stranica: 1057
 • Autori: Ivan Koprić; Nikola Popović;

Stajališta Katedre za upravu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 • Stranica: 1065
 • Autor: Ivan Koprić

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 1069
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud u Rijeci

 • Stranica: 1071
 • Autor: Mateja Crnković

Upravni sud u Splitu

 • Stranica: 1081
 • Autor: Damir Juras

VIJESTI

AKTUALNA TEMA