Hrvatska i komparativna javna uprava

Popis sadržaja - 2009. godina

Broj: 1 / 2009

Hrvatska i komparativna javna uprava 1 / 2009

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

Približavanje Europskoj uniji i regionalna politika u Hrvatskoj

 • Stranica: 51
 • Autor: Željka Tropina Godec

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

Decentralizacija i dobro upravljanje gradovima

 • Stranica: 69
 • Autor: Ivan Koprić

RECENZIRANI RADOVI

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Dopustivost upravne tužbe protiv ukidnog rješenja u disciplinskom postupku provedenom prema odredbama Zakona o kaznenom postupku

 • Stranica: 199
 • Autor: Damir Juras

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 207
 • Autori: Frane Staničić; Lana Ofak;

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 231
 • Autor: Sandra Marković

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 249
 • Autor: Damir Juras

Središnji državni ured za upravu

 • Stranica: 255
 • Autor: Sanda Pipunić

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 2 / 2009

Hrvatska i komparativna javna uprava 2 / 2009

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

RECENZIRANI RADOVI

PRIKAZI

Eugen Pusić (urednik): Hrvatska država i uprava

 • Stranica: 495
 • Autor: Romea Manojlović Toman

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Pravo prvenstvene koncesije – ustavnopravni aspekt

 • Stranica: 509
 • Autor: Sandra Marković

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 527
 • Autori: Frane Staničić; Lana Ofak;

Vrhovni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 537
 • Autor: Damir Juras

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 541
 • Autor: Inga Vezmar Barlek

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 547
 • Autor: Stanka Vučica

VIJESTI

POJMOVNIK

IN MEMORIAM

Prof. dr. sc. Stjenko Vranjican

 • Stranica: 593
 • Autor: Željko Pavić

Broj: 3 / 2009

Hrvatska i komparativna javna uprava 3 / 2009

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

RECENZIRANI RADOVI

PRIKAZI

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Zaštita izbornog prava u lokalnim izborima 2009. godine

 • Stranica: 807
 • Autor: Sandra Marković

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 831
 • Autori: Frane Staničić; Lana Ofak;

Ustavni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 867
 • Autor: Slavica Banić

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 883
 • Autori: Damir Juras; Mislav Kolakušić;

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 893
 • Autor: Stanka Vučica

VIJESTI

POJMOVNIK

Broj: 4 / 2009

Hrvatska i komparativna javna uprava 4 / 2009

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

Sigurnost radnog mjesta službenika i lokalni razvoj

 • Stranica: 933
 • Autor: Dubravka Kanoti

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA

LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA

Lokalna samouprava u Grčkoj

 • Stranica: 977
 • Autor: Romea Manojlović Toman

Reforma lokalne samouprave u Danskoj 2007. godine

 • Stranica: 989
 • Autor: Marko Kovačić

Napomene o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj

 • Stranica: 999
 • Autor: Juraj Hrženjak

RECENZIRANI RADOVI

»Učiti administraciju«: školovanje javnih službenika u 18. stoljeću

 • Stranica: 1011
 • Autor: Ivana Horbec

The OECD and Global Public Management Reform

 • Stranica: 1057
 • Autor: Leslie Pal

Uloga upravljanja ljudskim potencijalima u procesu decentralizacije

 • Stranica: 1091
 • Autor: Sanja Mikulić

Pametne osobne iskaznice temeljene na biometrijskim podacima

 • Stranica: 1127
 • Autori: Dražen Škrtić; Damir Kralj;

PRIKAZI

Dragica Kemeter: Komunalne djelatnosti

 • Stranica: 1141
 • Autori: Jasmina Džinić; Ivan Koprić;

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Predsjednički izbori u praksi Ustavnog suda

 • Stranica: 1149
 • Autor: Sandra Marković

Jamstvo djelotvorne sudske kontrole zakonitosti upravnih akata u praksi Ustavnog suda

 • Stranica: 1183
 • Autor: Sandra Marković

Europski sud za ljudska prava

 • Stranica: 1197
 • Autori: Frane Staničić; Lana Ofak;

Upravni sud Republike Hrvatske

 • Stranica: 1215
 • Autor: Inga Vezmar Barlek

Odbor za državnu službu

 • Stranica: 1221
 • Autor: Goranka Hus

VIJESTI

Savjetovanje Instituta za javnu upravu Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene

 • Stranica: 1229
 • Autori: Jasmina Džinić; Romea Manojlović Toman; Darija Dubajić;

Međunarodni skup Ustrojstvo i vođenje društva – kakvu Hrvatsku hoćemo?

 • Stranica: 1236
 • Autor: Vedran Đulabić

Savjetovanje Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse

 • Stranica: 1238
 • Autor: Veseljka Kos

Savjetovanje Novi Zakon o općem upravnom postupku

 • Stranica: 1242
 • Autor: Alen Rajko

Tribina Reforma službeničkog sustava

 • Stranica: 1246
 • Autori: Romea Manojlović Toman; Darija Dubajić;

POJMOVNIK